A Thales 110 km hosszú vasútvonalat korszerűsít a GYSEV Zrt hálózatán

A Thales konzorciuma nyújtotta a legelőnyösebb ajánlatot a GYSEV Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vonalára kiírt vonatbefolyásolási tenderen. A vállalat nettó 9 milliárd 680 millió forinttért végezheti a vasútvonalon az Európai Vonatbefolyásoló Rendszerrel (ETCS-el) telepítését a 2. kiépítettségi szinten, az Egységes Európai Vasútközlekedés-irányítási Rendszer (ERTMS) részeként. A közbeszerzési értékelés részeként az 50%- os ár mellett a Thales adta egyben a szakmailag összeségében legelőnyösebb ajánlatot, biztosítva a megfelelően képzett magyar mérnök és szakembergárda rendelkezésre állását a projekt teljes időtartama alatt. A nyerteseknek feszített ütemben, 36 hónap alatt kell majd a 110 kilométer hosszú vonalon az ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszert megtervezni, kivitelezni, valamint üzembe helyezni.

A szakaszon a korszerű elektronikus biztosítóberendezési rendszerek kiépítését 10 állomáson a Thales korábban már megvalósította.

Az Európai Unió által finanszírozott projekt az európai közlekedési infrastruktúra-politika szerves része. A projekt célja a tagállamok közlekedési hálózatai közötti összeköttetések hiányának áthidalása, a belső piacok zavartalan működését még mindig akadályozó szűk keresztmetszetek felszámolása és a technikai korlátok – így az eltérő tagállami szabályozások – kiváltása. A beruházás támogatja az akadálymentesített vasúti közlekedési kapcsolatok kialakítását mind a személy, mind pedig az áruszállítás terén, és elősegíti a multimodális közlekedés 2030-ig történő széles körű megteremtését.

A nyílt közbeszerzés eredményét az ajánlatkérő GYSEV Zrt. közölte a Közbeszerzési Értesítőben. A nyertes két cég a következő: az osztrák Thales Austria Gmbh és annak a magyar leányvállalata, a Thales Rail Signalling Solutions Kft.

Az elmúlt években a társaság közel 50 hazai állomáson, mint például Győr, Békéscsaba vagy Székesfehérvár, telepített elektronikus biztosítóberendezéseket 20 nagyprojekt keretében. Jelenleg a magyar vasúti hálózat három legnagyobb, elektronikus biztosítóberendezéssel felszerelt állomásán Thales technológia működik. A Thales elsőként telepítette Magyarországon az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer (ERTMS) Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszerét (ETCS). Az ETCS 1-es szintje több vasúti fővonallal együtt 200 kilométert meghaladó hosszan került kiépítésre, 2-es szintje pedig közel 160 km pályaszakaszt biztosít.

A vállalat jelentős hozzáadott értékű mérnöki és projekt menedzsment kapacitást tart fenn Magyarországon, és számos hazai vállalatra tekint stratégiai partnerként.