NavigátorVilág – Vasúti fuvarozás konferencia

Vasúti műszaki szabályok korszerűsítése

Vasúti műszaki szabályok korszerűsítése

Az IKOP-2.1.0-15-2018-00047 projekt során létrehozandó vasúti műszaki szabályozási rendszer illeszkedik az európai uniós és a hazai jogi szabályozási követelményekhez, a hazai közlekedési ágazati stratégiához, továbbá elemeiben összehangolt műszaki szabályozási hierarchiát teremt.

A magyar vasúti műszaki és üzemi szabályok korszerűsítése, az új előírások rendszerének megalkotása projekt 2018 áprilisában kezdődött a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság mint kedvezményezett szervezésében. Az európai uniós forrásokból megvalósuló projekttel szembeni szakmai elvárás a magyar vasúti műszaki szabályozás felülvizsgálata, a nemzeti szabályok újrafogalmazása, valamint a végrehajtáshoz szükséges tevékenység meghatározása, előkészítése, a szabályozási hierarchia elemeinek összehangolt megfogalmazása, tervezetek elkészítése az európai uniós előírások figyelembevételével. Elvárás továbbá a nemzeti érdekek érvényre juttatása, a nemzeti érdekérvényesítés intézményrendszerének kidolgozása.

A projekt előzménye a MAÚT keretei között lebonyolított és 2015-ben sikeresen lezárult KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0008 számú, „a Vasúti műszaki szabályozási rendszer felülvizsgálata és folyamatos működési modelljének kialakítása” című projekt. A korábbi projekt alapján szükségessé vált a szabályozási rendszer jogszabályi vonatkozásai és a meglévő vasúti műszaki szabályok tartalmi áttekintése, a célok, intézményi szerepek, tevékenységek elemzése, javaslatok készítése.

Jelen projekt végrehajtása során elsődlegesen feltárják a jogi szabályozási környezetet, és kidolgozzák az elképzelt célokhoz alkalmazkodó modellváltozatokat. E tevékenységgel párhuzamosan megtörténik a KÖZOP munka lezárulása óta a műszaki szabályozási rendszerben történt változások azonosítása és értékelése, a korszerű mérnöki műszaki szaktudás által biztosított minőségi tartalom létrehozása.

A feladat végrehajtása során egy új szabályozási hierarchia megteremtése érdekében felülvizsgálat készül a projekt témájához kapcsolódó, érvényes jogi szabályozási dokumentumokról. Ennek során módosítási javaslatokat, illetve új jogszabálytervezeteket készítenek elő, a kapcsolódó műszaki szabályozás nélkülözhetetlen elemeinek megalkotásával egyidejűleg.Részletes áttekintésre kerülnek a vasúti műszaki szabályozás alrendszereinek dokumentumai az Átjárhatósági Műszaki Előírások által meghatározott szakterületeken.

Felülvizsgálatot igénylő további terület a nem jogszabályi környezetben lévő egyéb szabályozási dokumentum-halmaz, amelyet a fent leírt elvekkel összhangban be kell illeszteni a megújuló szabályozási keretrendszerbe.

A projekt során létrehozandó vasúti műszaki szabályozási rendszer illeszkedik az európai uniós és a hazai jogi szabályozási követelményekhez, a hazai közlekedési ágazati stratégiához, továbbá elemeiben összehangolt műszaki szabályozási hierarchiát teremt.