NavigátorVilág – Vasúti fuvarozás konferencia

Bajai kikötő: kezdődik a fejlesztés

Bajai kikötő: kezdődik a fejlesztés

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. (Bajai OKK Kft.) támogatás felhasználásával fejleszti a bajai kikötőt. A projekt előkészítése és megvalósítása elszámolható költségeinek a finanszírozása a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból,vissza nem térítendő támogatásformájában történik. A projekt összköltsége nettó 3,805 milliárd forint.

A tervezett fejlesztés keretében az alábbi projektelemek megvalósítására kerül sor: rakpart, valamint

hozzá kapcsolódó út és parkoló építése; partfal állékonyságának helyreállítására nehézberakó kiépítése; „zöld kikötő” fejlesztése; vasútépítés; rakodóberendezések telepítése.A Bajai OKK Kft. által az IKOP-2.1.0-15-00000 „Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása”tárgyú pályázati felhívásra benyújtott Támogatási Kérelmet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016.szeptember 30-i dátummal elfogadta, támogatja. A Bajai OKK Kft. 94,99 százalékos támogatási intenzitás mellett, 5,01 százalékos önerővel járul hozzá a bajai kikötő infrastrukturális fejlesztésének megvalósításához. A tervezett beruházás megvalósítása elősegíti a bajai kikötő meglévő szolgáltatási színvonalának növekedését, a kikötő, egyben intermodális logisztikai központ infrastruktúrájának fejlesztését, kapacitásnövekedését. Ajelenlegi kikötő infrastrukturális fejlesztése az elmúlt évtizedekben részben valósult meg, de a meglévőinfrastruktúra állapota mind közúti, vasúti, vízoldali és a meglévő közművek szempontjából is továbbifejlesztésre szorul. A kikötő intermodális kapacitásának fokozása és a vízi áruszállítás volumenéneknövelése érdekében elkerülhetetlen az infrastruktúra fejlesztése.

A projekt címe és azonosítója: „Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése”, IKOP-2.1.0-15-2016-00027. A Támogatási Szerződés 2016. december 12-én hatályba lépett, a közbeszerzési eljárások lezajlottak. A fő közbeszerzési eljárás (tervezési és kivitelezési feladatok ellátása) a napokban lezárult. A nyertes vállalkozó a Duna Aszfalt Kft., ajánlata 3 443 009 599 forint. A Bajai OKK Kft. a nyertes ajánlattevővel a szerződést 2018.

június 15-én aláírta, így a tervezési és kivitelezési munkák megkezdésének további akadálya nincs. A tervezési feladatok várhatóan az idei év nyarán, míg a kivitelezés – a tervezéssel részben párhuzamosan, részben a tervezést követően – várhatóan idei év őszén megkezdődnek.