Cél a vasúti árufuvarozás bővítése

Cél a vasúti árufuvarozás bővítése

A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület a vasúti árufuvarozás versenyképességének növelése érdekében együttműködési megállapodást kötött a ChinaCham Hungary Magyar-Kínai Gazdasági Kamarával. A közös szakmai munka egyik fő célja annak biztosítása, hogy az Ázsiából útnak indított áru minél nagyobb része a magyarországi vasúthálózaton keresztül jusson el Európa országaiba.

A HUNGRAIL, mint a hazai vasúti ágazat szakmai, érdekvédelmi szervezete, kapcsolatai bővítésével folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyek segíthetik a vasúti árufuvarozás versenyképességének növelését. A ChinaCham Hungaryval való együttműködés egyik célja, hogy az Ázsiából Európába, illetve az Európából Ázsiába tartó szállítmányokat a magyarországi vasúti hálózaton keresztül továbbítsák. A megnövekvő feladatok ellátására fel kell készíteni a logisztikai központokat, fejleszteni kell a vasúti infrastruktúrát, és megfelelő jogi környezetet kell teremteni. Ennek érdekében a két szervezet szakmai képzéseket és rendezvényeket szervez, egyeztetéseket tart, melyeken szakértőik megosztják egymással az együttműködés körébe tartozó információkat, és megvitatják a részükre véleményezésre eljuttatott jogszabálytervezeteket. A konzultációkon a résztvevők közös álláspont kialakítására törekednek, melyet együttesen képviselnek a különböző fórumokon. Az együttműködésről szóló dokumentumot Dávid Ilona, a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület elnöke és Pető Ernő, a ChinaCham Hungary Magyar-Kínai Gazdasági Kamara elnöke írta alá meghatározó vasútvállalatok vezetőinek jelenlétében.