AkkuLog

Közös álláspont az Európai Unió piacán kialakult versenykorlátozó intézkedésekkel szemben

A nyugat-európai versenykorlátozó intézkedésekkel szembeni közös deklarációt fogadtak el a V4 fuvarozási érdekképviseleti szervezeteinek vezetői Budapesten.

A dokumentumot pénteken a sajtó képviselőinek jelenlétében írta alá Jan Buczek, a lengyel ZMPD elnöke, Wáberer György, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke, miniszterelnöki megbízott, Josef Melzer, a cseh CESMAD BOHEMIA alelnöke és Pavol Hudák, a szlovák CESMAD Slovakia alelnöke.

Közös álláspontot fogadtak el az Európai Unió piacán kialakult versenykorlátozó intézkedésekkel szemben a Visegrádi Négyek országaiban működő közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások legnagyobb érdekképviseleti szervezeteinek vezetői Budapesten.Javaslataikat deklarációban foglalták össze, amit pénteken a sajtó képviselői előtt írtak alá. A visegrádi országokban működő – kb. 172 ezer kamionszerelvényt működtető – mintegy 10 ezer vállalkozás képviseletében első ízben ültek tárgyalóasztalhoz a lengyel ZMPD, a cseh CESMAD BOHEMIA, a szlovák CESMAD Slovakia és a házigazda Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szakértői és vezető tisztségviselői.

Az érdekképviseletek által képviselt fuvarkapacitás nélkülözhetetlen az Európai Unió ellátási láncának fenntartásában. A Kelet-Európába telepített termelőüzemek alapanyag-ellátásában, illetve az itt előállított késztermékek piacra juttatásában szinte kizárólag a kelet-európai országok fuvarozói vesznek részt.

A delegátusok többek között kialakították álláspontjukat a „szociális dömping és tisztességtelen verseny” vádjával kapcsolatban, amit a közúti szövetséget kötő nyugat-európai országok fogalmaztak meg a keleti fuvarozókkal szemben, akik a közösségi és nemzeti jogszabályokat követve, jogszerűen végzik tevékenységüket.

A résztvevők megállapították, hogy a kelet-európai fuvarozó vállalkozások számos nyugat-európai országban hozott protekcionista intézkedésekkel való korlátozása jelentős áremelkedést hozna a közösség országaiban, amelynek keleti felén ez munkahelyek százezreit is veszélybe sodorná. A résztvevők határozottan kérik a már meghozott nemzeti jogszabályok moratóriumát, és szorgalmazzák olyan közös szabályozás létrehozását, amely beépülhet a közúti csomagba, elfogadható feltételeket teremtve az Európai Unió minden fuvarozó vállalkozása számára.

 


A deklaráció szövege:

A visegrádi országok fuvarozói érdekvédelmi szervezeteinek közös nyilatkozata

–  CESMAD BOHEMIA (Csehország), CESMAD Slovakia (Szlovákia), MKFE (Magyarország),ZMPD (Lengyelország) –

A visegrádi négyek legnagyobb közúti fuvarozói érdekképviseleti szervezeteinek vezetői kifejezzük egyet nem értésünket az Európai Unió alapértékeivel – az áruk és szolgáltatások szabad mozgásával – nem összeegyeztethető, a fuvarozóinkat súlyosan érintő és versenyhátrányba kényszerítő nemzeti intézkedések miatt. Aggodalommal figyeljük egyes országok erőfeszítéseit a közös piac megváltoztatása és protekcionista intézkedések bevezetése érdekében. Tartunk attól, hogy ezek az intézkedések és az esetleges egyedi tagállami ellenintézkedések egy egyre széttöredezettebb belső piachoz fognak vezetni.

A Visegrádi Négyek országaiban működő legtekintélyesebb érdekvédelmi szervezetek összesen 9800 tagvállalkozást tömörítenek, amelyek 172 500 járművet tulajdonlanak és használnak. Mi, e szervezetek vezetői úgy látjuk, hogy az uniós kiküldetési irányelvek közúti közlekedési szektorra történő alkalmazásának terjedő gyakorlata az EU-hoz korábban csatlakozott tagállamok piacainak nyílt védelmét célozza úgy, hogy letörik az Unióhoz később csatlakozott tagállamok vállalkozásainak versenyképességét és mesterségesen növelik azok költségeit. Számos ágazatban a Visegrádi Négyek az EU-csatlakozás után elveszítették piacaikat, a közúti fuvarozásban ezzel szemben növelni tudták piaci részesedésüket, amelyet tisztességes versenyben értek el. Úgy ítéljük meg, hogy az Unió egyes tagállamaia vonatkozó szabályok egyoldalú megváltoztatásával most éppen ezektől az eredményektől igyekeznek megfosztani (mások mellett) a Visegrádi Négyek fuvarozóit, akik nélkül elképzelhetetlen az európai fuvarozási piac.

Készek vagyunk a konstruktív párbeszédre, hogy közös megoldásokat találjunk az európai árufuvarozás és személyszállítás szereplőivel! Egy ilyen dialógust azonban nem lehet a nyugati tagállamoktól érkező bírságok, vagy a bírságolással való fenyegetettség közepette lefolytatni. Az Európai Bizottság hamarosan jogalkotási javaslattal fog élni a kiküldetés egységes szektorspecifikus alkalmazására vonatkozóan. A várható uniós jogalkotási eljárás széles teret nyithat a szükséges párbeszédnek, amely remélhetőleg olyan észszerű, világos és egyszerű, diszkriminációmentes keretszabályozást hoz majd, amely a közúti fuvarozási piac hatékony működését biztosítja. Ez azonban évekig is eltarthat, miközben a problémák, amelyekkel szembe kell néznünk, megoldatlanok maradnak. Nincs időnk várni, a vállalkozóinktól ma követelik meg a különböző tagállami előírásoknak való megfelelést.

Ismételten felszólítjuk az Európai Bizottságot, vigye végig és zárja le a döntéshozatali eljárást annak érdekében, hogy a protekcionista intézkedéseket hozó országok által előidézett helyzet jogi értékelése megszülethessen. Követeljük továbbá, hogy az Európai Bizottság, mint a közösségi jog őre, haladéktalanul vigye az Európai Bíróság elé a jogi vitákat kiváltó kiküldetési rendelkezések kérdéseit, amelyek a nyugati minimálbérügyekben indított kötelezettségszegési eljárásokhoz vezettek.

A normál nemzetközi közúti fuvarozási tevékenység – a kiküldetési irányelv tagállamonként változó alkalmazása – óriási pénzügyi és adminisztrációs teherrel jár a vállalkozások számára.

Napjainkban már a németországi és franciaországi mellett az ausztriai árufuvarozási és személyszállítási feladatok is olyan mértékű, indokolatlan adminisztratív terheket jelentenek a piaci szereplők számára, melyek a „szolgáltatások és áruk szabad áramlása”-alapelv technikai akadályának tekinthetők, és ekként elfogadhatatlanok a számunkra.

Határozottan kérjük a német, francia és osztrák hatóságokat, hogy kiküldetési (minimálbér) szabályozásukra vezessenek be azonnali moratóriumot a nemzetközi közúti fuvarozásra vonatkozóan addig, amíg egy új, egységes uniós szabályozás nem lép életbe a nemzetközi fuvarozás szociális és belső piaci kihívásainak kezelésére, az Európai Bizottság ún. közúti csomagjának elfogadásával.