NavigátorVilág – Vasúti fuvarozás konferencia

Közösen kidolgozott javaslatokkal módosulnak a vasúti járművek karbantartási követelményei

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elfogadta a karbantartási rendelet módosítására tett szakmai javaslatokat, és a sikeres felkészülés érdekében elhalasztotta a jogszabály hatálybalépését. A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület által koordinált munka eredményeként olyan szabályozási rendszer jön létre, amely minden piaci szereplő számára egyértelmű és alkalmazható, valamint hozzájárul a vasúti közlekedés biztonságának további növekedéséhez.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) a vasúti járművek karbantartását végző műhelyek új keretfeltételeire vonatkozó rendelete tavaly nyáron jelent meg. A szabályozás azonban nem tett különbséget a kisebb és nagyobb piaci szereplők között, így különösen nehéz helyzetbe hozta a kisvasutakat, a városi közlekedési vállalatokat, valamint a nagyvasúti pályákhoz csatlakozó iparvágányok üzemeltetőit. A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület, mint a közösségi közlekedésért felelős tárca stratégiai partnere, integrátori szerepet vállalva egy asztalhoz ültette a jogalkotó, a hatóság és az érintett vállalatok képviselőit, hogy együtt találjanak olyan megoldásokat, melyek a rendelettel elérni kívánt célok megtartása mellett nem járnak aránytalan terhekkel. A részletes, minden kapcsolódó jogszabály felülvizsgálatára is kiterjedő szakmai egyeztetés március és május között több munkacsoportban zajlott. Az NFM jelenleg a Vasútakadémia konferencián átadott javaslatcsomag alapján a dokumentum véglegesítésén dolgozik. A jogalkotó értékelve a jobbító szándékot 2018. január 1-re halasztotta a karbantartó rendelet hatályba léptetését azzal a kiegészítéssel, hogy további 6-8 hónapot biztosít az érintetteknek az előírások maradéktalan teljesítésére.

A módosított rendelet előírja majd az elvégzett karbantartási munkák teljes körű, visszakereshető dokumentálását, valamint pontosítja, hogy a karbantartó műhelyeket üzemeltető cégek felelősségbiztosításának tartalmaznia kell a személyi sérüléssel, dologi, környezetszennyezési és sérelemdíjjal kapcsolatos összes kockázatot, továbbá a kár megtérítését is.

Rendelkezik arról is, hogy a jövőben a javítási vagy karbantartási feladatok csak olyan alvállalkozásoknak adhatók ki, amelyek ilyen tevékenység ellátására engedéllyel vagy tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Lehetővé teszi, hogy a megfelelő tárgyi és személyi feltételek garantálását követően a járművizsgákat a karbantartás helyén végezzék el.

Megkönnyíti a szakember-utánpótlás biztosítását, mivel például egy mérnök szakterületi vezetői kinevezéséhez öt helyett három évben határozza meg a szükséges szakmai előéletet.

Az új jogszabály a Magyarország területén működő műhelyekben végzett munkára, illetve a Magyarországon bejegyzett vasúti járművekre ír elő követelményeket, a Magyarországra bejáró külföldi járművek esetén az ellenőrzéseket a jövőben is a hatóság, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai végzik, együttműködve a külföldi társszervezetekkel.