Biztosított lesz az áruszállítási kapacitás a pécsi fővonal északi szakaszának felújítása idején

A Kelenföld és Érd felső közötti vonalszakasz 2018 februárjában kezdődő, több mint egy évig tartó felújítása és teljes lezárása jelentősen befolyásolja a tehervonatok forgalmát a Budapest–Pécs vasútvonalon és a csatlakozó ágakon. Az érintett térségben több stratégiai jelentőségű nagyvállalat és üzem szállítási igényét kell kielégíteni, ezért a vágányzár a vasútvállalatok részéről is komoly felkészülést igényel. A MÁV időben kidolgozta a megfelelő alternatívát nyújtó kerülőirányokat és azokat a megoldásokat, amelyekkel a tehervonatok közlekedéséhez szükséges pályakapacitások biztosíthatók lesznek. A zavartalan nyersanyagellátást, illetve késztermék-szállítást garantálja a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület két tagvállalata Magyar Magánvasút Zrt. és a Rail Cargo Hungaria Zrt. által ma megkötött üzemeltetési együttműködési megállapodás is.

A szerződést dr. Katona László, a Magyar Magánvasút Zrt. (MMV) vezérigazgatója és dr. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria Zrt. (RCH) igazgatóságának elnöke, CEO látta el kézjegyével. A dokumentum aláírása alkalmából rendezett eseményen képviseltették magukat az érintett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nagyvállalatok is.

A vasúti pályahálózat korszerűsítése és megfelelő állapotának hosszú távú fenntartása érdekében jövőre több jelentős vasútépítési projekt folytatódik, illetve indul el. Ezek közül is kiemelten fontos a 40a jelzésű, Budapest–Pusztaszabolcs vonal Kelenföld és Érd felső állomások közötti szakaszának rekonstrukciója, amely a tervek szerint 2018. február végén kezdődik, és 13 hónapot vesz igénybe. A pálya sajátos elhelyezkedése és talajszerkezete miatt az építési munkálatok csak speciális építési technológiával és a vonalszakasz teljes lezárásával végezhetők el. A vágányzár nemcsak a személy- és áruszállító vasúti társaságokat, valamint az utasokat érinti, de a fővárostól délre található, az ország gazdasága és energiaellátása szempontjából stratégiai jelentőséggel bíró vállalatokat is. A Százhalombatta, Ercsi, Szabadegyháza, Dunaújváros, Dunaföldvár és Paks környékén lévő üzemek kiszolgálása érdekében naponta 40-50 tehervonat közlekedését kell biztosítani a szállítási igények várható növekedése mellett.

A Kelenföld és Érd felső közötti forgalom átmeneti szüneteltetése a vasútvállalatok részéről is felkészülést igényel, ezért a MÁV időben elkezdte azon megoldások kidolgozását, amelyekkel a tehervonati közlekedés folyamatosan fenntartható és a szükséges kapacitások is biztosíthatók, hangsúlyozta Veszprémi László a MÁV Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese. A vasúti árufuvarozóknak azzal kell számolni, hogy megnövekedhet a tehervonatok menetideje, alacsonyabb vonatparaméterekkel (pl. kisebb tengelyterheléssel) közlekedhetnek, továbbá a közlekedés szervezése a szokásosnál több eszközt, munkaerőt és költséget igényel majd. A fennálló pályakapacitások optimális felhasználása érdekében jutott arra az elhatározásra az MMV és az RCH, hogy üzemeltetési megállapodást köt.

A MÁV, az RCH és az MMV munkatársai azon dolgoztak közösen az elmúlt hónapokban, hogy a rendelkezésre álló útirányok a vágányzár idején megfelelő alternatívát nyújtsanak az áruszállítás számára, figyelembe véve az elszállított áruk volumenét. A hazai vasútvállalatok, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) mindent megtettek a felkészülési időszak alatt, hogy a technikai, technológiai megoldások tekintetében megfelelően tudják kiszolgálni a stratégia vállalatokat, illetve napi szinten ellenőrzik a folyamatokat a zavartalan lebonyolítás érdekében. A pálya teljes átépítésével növekszik az engedélyezett tengelyterhelés, megszűnnek a sebességkorlátozások, így a vasút versenyképességének javulása a korábbinál kedvezőbb helyzetbe hozza a vasúti árufuvarozókat.

A vállalatok és üzemek megfelelő ellátása érdekében az RCH és az MMV kooperációjuk során arra törekednek, hogy mérsékeljék a pályahasználati korlátozások negatív következményeit a rendelkezésükre álló kapacitások hatékonyságának növelésével. A két piaci versenytárs üzemeltetés szintjén együttműködik a vontatás, a kocsivizsgálat, a teherkocsik használata, a tolatási és egyéb szolgáltatások területén.

Dr. Katona László, az MMV Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy valamennyi vasúti társaságnak lényeges, hogy a fejlesztések után egy modern, a piaci elvárásoknak megfelelő, fejlett pályán közlekedhetnek a vonatok. Nagyon fontos azonban, hogy az átépítések időszaka alatt is biztosított legyen az ügyfelek színvonalas kiszolgálása. A megvalósításban a vasúti árufuvarozó társaságoknak is jelentős a szerepe. Ennek érdekében született a megállapodás, hogy a két jelentős piaci résztvevő összefogva törekedjen a kapacitások és az erőforrások megfelelő összehangolására, hatékony kihasználására, ezzel is biztosítva az ügyfelek szállítási igényeinek megnyugtató kiszolgálását.

Dr. Kovács Imre, az RCH Zrt. igazgatóságának elnöke kiemelte, hogy a piacvezető társaság üdvözli a magyar pályahálózat fejlesztését, mivel annak megvalósítása emeli az árufuvarozás színvonalát, javítja a szállítás biztonságát és növeli a gazdaságosságát. A közlekedés zavartatása kellemetlen, ugyanakkor természetes és átmeneti velejárója ennek a pozitív folyamatnak. A Rail Cargo Hungaria igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy csökkentse a pályán életbe lépő korlátozásokból fakadó hátrányokat és megrendelőinek továbbra is pontos, minőségi szolgáltatást nyújtson. Különösen fontos ez a határokon túlnyúló fuvarozás esetében, hiszen Magyarország a fordítókorong szerepét tölti be Európa kelet-nyugati és észak-déli vasúti áruforgalmának lebonyolításában. A Rail Cargo Hungaria forgalmának 80 százaléka nemzetközi fuvar.

Háttérinformáció:

Az alábbi intézkedésekkel, összehangolt pályahálózat-működtetői és vonatforgalmi technológiákkal a vágányzár idején a tehervonatok forgalma megoldható. A MÁV együttműködik az érintett vasútvállalatokkal a technológiák összehangolása érdekében, valamint ajánlásokat ad számukra. Az áruszállító vasúttársaságokkal és a térség érintett fuvarozóival havi rendszerességgel egyeztetnek 2017 szeptemberétől.

A gördülékeny forgalom érdekében a MÁV kialakított egy külön irányítói szolgálatot, amely koordinálja a tehervonatok közlekedését, a vasútvállalati kapcsolattartóktól és a nagy szállítási igényű cégek vasúti szállításért felelős munkatársaitól kapott információk alapján. A vágányzár februári megkezdését követően pedig operatív törzs vesz részt a pályahálózat működtetésnek szervezésében a vasútvállalatok bevonásával.

A MÁV és a Vasúti Pályakapacitás-elosztó közösen vizsgálta a Budapest–Székesfehérvár, Pusztaszabolcs–Székesfehérvár és a Székesfehérvár–Sárbogárd vasútvonalak áteresztő képességét, a tehervonat-forgalom nagyságát és a valószínűsíthető forgalomnövekedés által igényelt kapacitások rendelkezésre állását is. A MÁV Székesfehérvár állomáson több vonatindító vágányt jelölt ki, amelyeket az esetleges forgalmi zavarok megelőzésére vesz igénybe.

A Székesfehérvár–Pusztaszabolcs és a Székesfehérvár–Sárbogárd vasútvonalakon karbantartást végeznek február végéig az ideiglenes sebességkorlátozások megszűntetése érdekében, valamint a forgalmi személyzetet is bővítették. Börgönd és Zichyújfalu között önműködő térközi közlekedést alakítanak ki, ezáltal az állomásköz átbocsátó képessége növekszik. A kerülő útirányként igénybe vehető Komárom–Székesfehérvár vonalon a MÁV biztosítja a folyamatos forgalmi szolgálatot.

A Dunától keletre lévő vasútvonalakról (Szob, Hidasnémeti, Záhony, Lőkösháza, Ferencváros felöl) érkező, illetve az arrafelé induló tehervonatok a Kelenföld–Székesfehérvár–Pusztaszabolcs útvonalon közlekedhetnek, a Székesfehérvár– Pusztaszabolcs szakaszon dízelmozdonyos vontatással. Igény esetén a Kiskunhalas–Baja–Dombóvár útvonalon a folyamatos forgalmi szolgálatot is biztosítja a MÁV.

A gyékényesi állomáson át közlekedő tehervonatok részére a Gyékényes–Kaposvár–Rétszilas–Dunaújváros útvonal áll rendelkezésre, a Rétszilas–Dunaújváros szakaszon dízelmozdonyos vontatással. A hegyeshalmi és komáromi állomásokon keresztül közlekedő tehervonatok részére a Hegyeshalom–Komárom–Székesfehérvár–Pusztaszabolcs útvonal használata javasolt, Komárom–Székesfehérvár és Székesfehérvár–Pusztaszabolcs között dízelmozdony húzza a szerelvényeket.