A Danube Ports Network (DAPhNE) projekt

A transznacionális európai uniós projekt csaknem 3 millió euróval gazdálkodik, amelyből a Magyar Dunai Kikötők Szövetsége (MDKSZ) részfeladatokat végez, derült ki Capt. Szalma Béla elnök előadásából. A szervezet egyedüli magyar partnerként képviseli a hazai érintetteket, és egyben vezeti a projekt kommunikációs munkacsomagját, ami komoly fegyverténynek számít. (tovább…)

Kikötői üzemvezető-képzés a Dunaújvárosi Egyetemen

Dunaújvárosi Egyetem az iskolarendszerű felsőoktatási rendszerben műszaki, társadalomtudományi és informatikai területen képez szakembereket. Az intézmény néhány éve százszázalékos tulajdoni hányaddal alapította meg az Ecotech Zrt.-t, amely műszaki  szolgáltatásokat nyújt az egyetemen rendelkezésre álló labortechnológiai és egyéb infrastrukturális bázisra építve, illetve felnőttképzéssel és a hozzátartozó online tananyag fejlesztéssel foglalkozik. (tovább…)

A Magyar Hajózási Országos Szövetség érdekvédelmi munkája

A Magyar Hajózási Országos Szövetség (MAHOSZ) 2004-ben alakult szakmai civil szervezetként, azóta képviseli a tagság érdekeit. Szükség esetén szervezési, koordinációs feladatokat is ellát a szövetség, így például a hajózás korlátozásával kapcsolatos ügyekben, vagy a hajózási vállalkozások stratégiai érdekeinek megjelenítésével a hatóságok, önkormányzatok döntési folyamataiban. (tovább…)

A hajózás hatósági ügyei az NFM keretei között

Magyarországon a hajózási hatósági feladatoknak több gazdája is volt az elmúlt évtizedekben. 1983-ig a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Hajózási Főosztálya foglalkozott ezekkel az ügyekkel, 2006 végéig a Közlekedési Főfelügyelet, illetve a megyei közlekedési felügyeletek hatáskörébe tartoztak, majd tavaly december 31-ig a Nemzeti Közlekedési Hatóság keretein belül működő szervezeti egység 35…

A Duna Régió Stratégia

Az EU makroregionális stratégiái viszonylag új keletűek, 2009-ben indult a Balti Stratégia, 2011-ben, a magyar EU-elnökség alatt a Duna Stratégia, 2014-ben az Adriai- és Jón-tengeri Stratégia, 2015-ben pedig az Alpok Stratégia, hangoztatta előadásában a Duna Régió Stratégia (DRS) környezeti kockázatok kezelése prioritási terület magyar koordinátora, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi…

Európai uniós források a hajózás fejlesztésére

A 2014–2020-as uniós pénzügyi ciklusban is komoly szerepet kapnak az EU-források a vízi közlekedés fejlesztésében. Ennek egyik része a KÖZOP folytatásaként az IKOP, melyben a 2. prioritás, a Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása tartalmaz belvízi fejlesztési lehetőségeket, egyedi célkitűzésként megfogalmazva a dunai hajózás biztonságának javítását és a TEN-T vízi útvonalakon kikötők fejlesztését, mondta bevezető előadásában a…