NavigátorVilág – Vasúti fuvarozás konferencia

A kisebb hazai vasútvállalatok új érdekképviselete – beszélgetés Spellenberg Gáborral, a HUPRA Magyar Magánvasúti Érdekvédelmi Szövetség elnökségi tagjával

A kisebb hazai vasútvállalatok új érdekképviselete – beszélgetés Spellenberg Gáborral, a HUPRA Magyar Magánvasúti Érdekvédelmi Szövetség elnökségi tagjával

Tavaly ősszel 5 alapító taggal indult útjára a Magyar Magánvasúti Érdekvédelmi Szövetség, a HUPRA, mely rövidítés a szervezet angol nyelvű elnevezéséből (Hungarian Private Rail Association) származik. A kisebb, államoktól független vasúttársaságok érdekeinek szervezett formában való képviseletének létrehozását az energiaárak drasztikus emelkedése katalizálta, amikor a cégek azt tapasztalták 2022-ben, hogy magukra maradtak a problémájukkal.

– Mikor és kik alapították a Magyar Magánvasúti Érdekvédelmi Szövetséget?

– Az európai vasúti liberalizáció következtében az elmúlt csaknem 20 évben Európában és Magyarországon is át-alakult a vasúti piac, ennek eredményeként napjainkban a vasúton továbbított árumennyiség több mint egyharmadát már részben vagy egészben magántulajdonban levő vasúti vállalatok fuvarozzák, és a személyszállításban is megjelentek az államtól részben vagy teljesen független cégek. Az európai tapasztalatok alapján elengedhetetlen, hogy a fokozatosan piaci modellre váltó vasúti fuvarozásban részt vevő magántársaságok képviseljék a saját érdekeiket. Erre igazán a járvány, majd az aktuális geopolitikai és gazdasági helyzet hívta fel hazánkban a figyelmet. A 2022-ben – elsősorban az energiaárakban – csúcsosodó válság érzékenyen érintette és még mindig érinti a magánszektort is. Ezen problémák megoldását a kormányzat, a hatóságok és a pályaszolgáltató felé a magánvasúti társaságok kizárólag a közös fellépéssel látták lehetségesnek. A szövetség megalakítása előtt az ilyen problémák – például az elszabaduló és kontrollálatlan energiaárak, különösen a vontatási villamos energia ára – kormányzat és pályaszolgáltató felé történő kommunikálására és a tárgyalási lehetőségek keresésére néhány magánvasút ad-hoc módon próbált együttesen fellépni. E közös szerepvállalás folytatásának igénye, szervezett keretek közé terelése fogalmazódott meg az érintett társaságokban. Így született meg a szervezett érdekképviselet ötlete, és alapítottuk meg a HUPRA Magyar Magánvasúti Érdekvédelmi Szövetséget, 5 alapítótag részvételével 2022 őszén. Örömünkre szolgál, hogy azóta 4 további új tagot vettünk fel, hiszen a piac minél nagyobb részét képviseljük, annál nagyobb lehetőséget látunk az érdekeink érvényesítésére. Bízunk benne, hogy a lobbizás az összefogás segítségével hatékonyabbá válik, és a szövetség elfogadott tárgyalópartner lesz a tagvállalatai képviseletében. Szabályozási kérdésekben egyeztetett álláspontot tudunk képviselni, válsághelyzetekben pedig (mint például a vontatási villamos energia ára esetében) közös fellépés lehetséges és szükséges. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a közös érdekek képviseletén túl a szövetség kereskedelmi tevékenységet nem folytat, a tisztességes versenypiaci környezetet nem befolyásolja.

– Miért nem lehet a HUPRA tagja minden vasúttársaság?

– A HUPRA a vasúttársaságot üzemeltető vagy egyéb módon vasúti tevékenységgel foglalkozó magántársaságokat várja tagjai közé. Így az európai bejegyzésű és magyarországi üzleti érdekeltséggel rendelkező vasútvállalatokon kívül az érdekképviselet tagja lehet bármilyen logisztikai vállalkozás, a szállítmányozótól a teminálig, ha az a vasúti fuvarozásban érdekelt. Véleményünk szerint a magánvasutak és az állami tulajdonú vasútvállalatok érdekei egy-két területen eltérhetnek, ezért alakult meg a szövetség, és ezért várja soraiba kizárólag a magánvasutakat. A vasúti fuvarozás – legyen az árufuvarozás vagy személyszállítás – általános érdekeit, a környezetbarátvasúti fuvarozás fejlesztését mi is alapvető célunknak tekintjük, természetesen ezekben a kérdésekben a többi vasúti érdekvédelmi szervezettel törekszünk a közös fellépésre.

– Milyen célokat tűztek ki?

– A szövetség Alapszabályzatban deklarált célja a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése és folyamatos biztosítása a vasúti személy- és áruszállításban, valamint megkülönböztetésmentes és üzemeltető-semleges szabályozás támogatása vagy annak kezdeményezése, többek között az infrastruktúra, az energiaellátás, a jár-művek, a nemzetközi személy- és áru-forgalom és a szabályozás területén. Közcélú megnyilvánulásaiban a HUPRA elősegíti a vasúti fuvarozás és személyszállítás jelentőségének kommunikációját, és képviseli tagjai érdekeit a törvényhozással, hatóságokkal szemben. Szövetségünk szándékaink szerint előmozdítja a vasút és a logisztika szabályzásának területén az együttműködést és a tapasztalatcserét. A Magyar Magánvasúti Érdekvédelmi Szövetség megbízható és kiszámítható tárgyalópartnere kíván lenni a kormányzati szervezeteknek és a hatóságoknak is, biztosítva ezzel a folyamatos egyeztetés lehetőségét a törvényhozás, a szabályozás és a piaci gyakorlat területén.

– Mi a baj a vasúti érdekek képviseletének eddigi módjaival?

– A Magyar Magánvasúti Érdekvédelmi Szövetséget az alapító tagok nem valaki ellen hozták létre, hanem a tagvállalatok közös érdekeinek képviseletére a szabályozási környezet piacbarátabbá és versenyképesebbé tételében. Meggyőződésünk, hogy a magánvasutak. érdekei egy-két kérdésben eltérhetnek a piac többi szereplőjétől, ez volt az alapvető oka a szervezet létrejöttének. Mint már említettem, a közvetlen kiváltó ok a szövetség alapítására a magyar vasút versenyképességét rendkívüli módon befolyásoló, elszabadult vontatási villamos energia árával kapcsolatos ad-hoc közös fellépés szervezett keretbe terelése volt.

– Miben különbözik a HUPRA más logisztikai érdekképviseletektől?

– Alapvetően a tagvállalati struktúra különbözteti meg a szövetségünket a többi logisztikai érdekképviselettől. Törekszünk a korrekt együttműködésre más érdekvédelmi szakmai szervezetekkel is, készséggel támogatjuk őket a munkájukban. Az első lépéseink között vettük fel a kapcsolatot más, a logisztika területén dolgozó érdekvédelmi szervezettel, hogy egyeztetni tudjuk azokat a témákat, amelyek kölcsönösen a legfontosabbak számunkra. Amennyiben közös célokat találunk, azokat közösen képviselve eredményesebbek tudunk lenni. Azok az érdekvédelmi szervezetek, amelyek szintén célként tűzték ki maguk elé a magyarországi vasúti szállítmányozás, fuvarozás és logisztika szakmai színvonalának emelését, természetesen számíthatnak a támogatásunkra és az együttműködésünkre, hiszen közös célunk a versenysemleges és versenyképes vasúti fuvarozási környezet megteremtése. Az egyes vasúti szállítmányozási, fuvarozási és logisztikai szakmai kérdésekben közös álláspontunk kialakításánál a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vesszük és a lehetséges fórumon képviseljük tagjaink érdekeit.

– Alapvetően a (fő)vonali árufuvarozás problémáira koncentrálnak, vagy az iparvágányok, terminálok, rakodóvágányok ügyét is magukra vennék?

– A HUPRA a tagvállalatok érdekeinek érvényesítését tűzte ki célul, mely jelen helyzetben leginkább a vonali fuvarozás problémáira koncentrál, hiszen itt vannak jelenleg a számunkra legnagyobb gondok. Meg kell megjegyeznem, hogy a szövetség a munkáját nem korlátozza az árufuvarozás területére, tagjai közé a személyszállítással foglalkozó vasútvállalatokat is várja, egyébként már van is ezzel foglalkozó tagunk. Szövetségünk az erőforrásainak optimális használata miatt először a nagyobb súlyú problémákkal kíván foglalkozni, ezért közösen meghatároztuk a prioritásainkat. Elég feladatot látunk a vontatási, fővonali, hálózathozzáférési kérdésekben, és amikor ezeket sikerül megoldani, foglalkozni tudunk egyéb kérdésekkel, így például a termináli vagy saját célú vasúti pályahálózatok szolgálati utasítási témáival. Jelenleg elsősorban a szabályozási környezettel – különös tekintettel a villamos áram beszerzésével kapcsolatos szabályozásra és a hálózathozzáférési szerződésekre –, a munkaerő képzésével és fejlesztésével, az utasításrendszerrel, valamint a vizsgakövetelmények felülvizsgálatával szeretnénk foglalkozni.

– A kisebb vasútvállalatoknak van ideje, energiája, kapacitása alágazati koncepcionális kérdésekkel törődni? Honnan lesz meg a kellő „input” a HUPRA által vitt ügyekhez?

– A tagvállalataink jelentős szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek, az alapvető kérdésekben számíthatunk a szakmai támogatásukra és a közreműködésükre. Az Elnökség és a tagvállalatok által jóváhagyott, korlátozott számú szakmai kérdésre szeretnénk koncentrálni, a problémákat lépésről lépésre megoldani. Arra, hogy egyszerre nagyon sok témával foglalkozzunk, nem lesz elég erőforrás, de a szakma és a tagok számára aktuálisan fontos kérdésekben bizton állíthatom, hogy lesz.

– Hol lehet Önöket megtalálni? 

– Szövetségünket a 3 tagú Elnökség képviseli. További információkért kérjük, lépjenek velünk kapcsolatba az office@hupra.hu közös e-mail címen!

 

Andó Gergely