Hagyományos szervezet új utakon

November 13–15-én tartja a BKIK a Vállalkozói napok című rendezvénysorozatát. A részletekről beszélt Csoltó Gábor, az Ipari Tagozat elnöke, hogy miért tartja fontosnak és időszerűnek a rendezvénysorozatot.

Csoltó Gábor

„A korábbi években Kamarai Napok néven tartottuk az aktuális évi rendezvényünket, amely kisebb-nagyobb tömegeket mozgatva azért mindig jelentős eseménye volt a főváros gazdasági életének. Megjelenítette a kamara hétköznapjait, beszéltünk eredményeinkről, terveinkről. Ennek keretén belül kamarai kitüntetésekkel köszöntük meg a kiemelkedő munkát végző társadalmi tisztségviselőinknek és Budapest legjobb cégeinek, vállalkozásainak tevékenységét. Szeretnénk hűek maradni hagyományainkhoz, habár a rendezvény nevét megváltoztattuk, ezzel is jelezve, hogy a kamarának a vállalkozók, a vállalkozások a legfontosabbak.

A területi kereskedelmi kamarák a kamarai tagdíjakból, a regisztrációs díjakból működnek, amelyeket kiegészítenek a kamarai szolgáltatások díjai, úgymint a szak- és mesterképzés, az okmányhitelesítés és a Széchenyi-kártyából befolyó bevételek. Mint köztudomású, Magyarország az önkéntes kamarai tagság mellett tette le a voksát, a BKIK-nak ma 3500 önkéntes tagja van. A fővárosi működő vállalkozások száma több, mint 300 ezer. Ezek a számok sajnos messze vannak egymástól, ezért a legfontosabb feladat és cél az önkéntes tagság létszámának növelése. Mindenki által belátható, hogy a létszámnövekedés hozadéka azonnali érdekképviseleti hatékonyságot eredményez, és bár a kamara köztestület, ennek hatására még inkább megkerülhetetlenné válik.

A közelmúltban személyi viták, hatalmi harcok színtere volt kamaránk, azonban az érdemi munka folyamatos maradt. A kamarai munkatársak, az önkéntes tagok közül mintegy 800 tisztségviselő zökkenőmentesen dolgozott munkatervek alapján, illetve végezték a gazdasági környezet által generált aktuális feladatok végrehajtását.

Az Ipari Tagozat rendezi – a 6-os osztálya (Közlekedés, Szállítás, Szállítmányozás) szervezésében – 2017. november 14-én az első Taxis Expo napot Budapesten; nem titkolt szándékunk a hagyományteremtés. A rendezvény helyszíne a Hungexpo 25-ös pavilonja, ahol reményeink szerint nagy számban jelennek meg a taxis vállalkozók, és – a teljesség igénye nélkül – a gépjármű-importőrök, a taxióragyártók, kereskedők és taxistársaságok, valamint nem utolsósorban a Főpolgármesteri Hivatal és az illetékes főhatóságok képviselői is.

Másnap, november 15-én a BKIK épületében konferencia lesz, a „Budapesti építkezések hulladékkezelése és újrahasznosítása” címmel, amelyet az Ipari Tagozat Építőipari Osztálya, a Közlekedési Osztály és a Közüzemek Közszolgáltatások Osztálya közösen szervez. A téma azért aktuális, mert az építőipar teljesítménye a tavalyi év hasonló időszakához képest több, mint 30 százalékkal emelkedett, így növekedett az építési hulladékok mennyisége, amelyet szakszerűen minősíteni, tárolni, elszállítani, majd lerakni vagy kezelni nem egyszerű feladat.

A közeljövő nagy kihívása a gazdaságpolitikai terveink megvitatása és kidolgozása. A korábbi években kamaránk nagy súlyt helyezett arra, hogy önálló, egyeztetett elképzelései legyenek a gazdaság fejlesztéséről, az egymásra épülő folyamatok rendszerének kialakításáról. Ez a tevékenység a közelmúltban ellaposodott, holott nagyfontosságú. Az elmúlt időszakot vizsgálva megállapítható, hogy a különböző infrastruktúrafejlesztő és egyéb EU-s pályázatok és támogatások léte meghatározó volt a fejlesztések irányait tekintve. A lehetőségeket minden körülmények között ki kell használni, szükséges az igények, a piaci rések, az értékesítési lehetőségek és a rendelkezésünkre álló munkaerőpiac realitásait is összefoglalni.

Ha már itt tartunk, érdemes megemlíteni, hogy a magyar munkaerőpiacon a kkv-szektor a munkavállalók 70 százalékának ad kenyeret. A kkv-k általános jellemzője a forráshiány, a nehézkes tartalékképzés, ezért csak a termeléshez és szolgáltatáshoz feltétlenül szükséges feladatok költségviselésére rendelkeznek kerettel. Számukra a Széchenyi-kártya nyújthat segítséget, amelynek hitelkeretét a kormány a közelmúltban duplázta meg.

További segítség, amit nyújtani tudunk a vállalkozóknak, a kamara ingyenes jogi, pályáztatási, adó- és környezetvédelmi tanácsadó szolgálata. Az ingyenes segítő szolgáltató rendszerünket a közeljövőben tovább kívánjuk fejleszteni, mint ahogyan a szakképzési és oktatási területen új erőfeszítésekre, megoldásokra van szükség – hiszen a szakképzés a jövőnkről szól!”

A cikk a NavigátorVilág 2017. októberi számában jelent meg.