„Most elsősorban piacorientált vénára van szükségünk”

„Most elsősorban piacorientált vénára van szükségünk”

Szakmailag és emberileg kiváló szakemberállománnyal, értékesítési szemléletre fókuszálva vág neki az előtte álló feladatoknak Olár Andrea, a Rail Cargo Logistics – Hungaria Kft . július 1-jétől kinevezett ügyvezető igazgatója. A közel három évtizedes vasúti szállítmányozói tapasztalattal rendelkező szakember elsősorban a humán erőforrásban és a csapatmunkában hisz, mert – mint mondja – a még oly remek technológiai-technikai fejlesztések mögött is emberek állnak.

– Mi vezette a Rail Cargo Group (RCG) kötelékébe és a Rail Cargo Logistics – Hungaria élére?

– Régóta ismertem a társaságot, annak szervezeti működését, munkamódszereit, a kollégákat, így olyan érzés volt, mintha nem is egy új munkahelyre érkeznék ez év februárjában. Néhány dolog mégis meglepett, nem mintha korábban alábecsültem volna a vállalat képességeit, de arra nem számítottam, hogy mind szakmailag, mind emberileg ennyire jól felkészült a csapat. Aztán körülbelül három hónappal ezelőtt kerestek meg azzal, hogy elvállalnám-e az ügyvezetői feladatokat, amire azzal a feltétellel mondtam igent, ha folytathatom a korábban megkezdett kiváló csapatmunkát.

 – Mik a legfontosabb feladatai cégvezetőként?

– A kihívást maga az ügyvezetés jelenti, mert ez jóval szerteágazóbb munkakör, mint amilyenben az elmúlt hét évben dolgoztam, amikor főleg a forgalmakra kellett koncentrálnom (ld. keretben. A szerk.). Most újra bele kell tanulnom az ügyvezetői szerepkörbe. Igyekszem megfelelni a velem szemben támasztott tulajdonosi elvárásoknak, amihez elsősorban ügyvezetőtársamtól, Vásárhelyi Árpádtól kapok teljes támogatást, aki egyébként az RCL Austria ügyvezetői és az RCG értékesítési vezetői posztját is betölti. A szakember állomány felkészült, viszont nagyobb hangsúlyt szeretnék helyezni az értékesítési szempontokat előtérbe helyező szemléletre. Áttekintve a Rail Cargo Logistics – Hungaria működését a menedzsmenttel arra jutottunk, hogy szintet kell lépni: új üzleteket, új forgalmakat és megbízókat kell találnunk a további növekedés érdekében. Ez az elképzelés teljesen összhangban van az RCG-nél jelenleg is zajló átalakulási folyamattal, amelynek alapja egy olyan, cégcsoporton belüli együttműködés, egységesebb piaci megjelenést és hatékonyabb információáramlást biztosító szorosabb integráció kialakítása, amely a tagvállalatoknál meglévő képességek eddigieknél magasabb szintű kihasználását fogja eredményezni. Másrészt az utóbbi években annyira gyorsan változik körülöttünk a piac, az elvárások és a körülmények, hogy ha ezekre nem reagálunk időben, ha nem kezdünk bele valami újba, amit eddig nem csináltunk, akkor stagnáló pálya vár ránk, ami idővel hanyatláshoz vezet. Konkrétan arra gondolok, hogy bele szeretnénk fogni jó néhány új projektbe – például az RCG már elindította a kínai forgalmakat, de fókuszban van Irán is –, és ha ezekből hármat-négyet sikerre tudunk vinni, az már jelentős eredményekkel kecsegtethet a vállalat életében. Az biztos hátországot jelent, hogy a Rail Cargo Hungaria hosszú évek óta piacvezető a hazai vasúti árufuvarozás területén, ami egyedülálló a régióban működő nemzeti vasúttársaságok körében.

 – Miként látja a vasúti árufuvarozás általános helyzetét?

– Sajnos a szabályozási környezet nem segíti ezt az iparágat, ahogy a jelenlegi pályaépítések sem. A Vasutasnapon a jelenlegi pályazárak kapcsán hallottam a következő gondolatot: egyik szemünk sír az akadályoztatás miatt, a másik nevet, mert tudjuk, hogy a jövőnek építkezünk. Egyetértve ezzel a megállapítással annyit azért hozzátennék, hogy mi, akik évtizedek óta a szakmában dolgozunk, pontosan tudjuk, hogy a ma elvesztett forgalmaknak legfeljebb a töredékét lehet a vasútra visszahozni. Naponta találkozunk a megbízók igényeivel, szembesülünk a nehézségeikkel, amelyek megoldásában igyekszünk mindig konstruktív partnerek lenni. A költségnövekedések kapcsán azonban gyakran és joggal teszik fel a kérdést (a válasz persze nem a mi hatáskörünk): egy állami beruházás esetén miért a versenyszféra adott vállalatának kell megfinanszíroznia a 30–40, esetenként 50 százalékos fuvardíjtöbbletet?

– Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria Zrt. (RCH) Igazgatóságának elnöke, CEO több fórumon is kifejtette, hogy csak olyan fuvarmegbízásokkal akar foglalkozni, amelyekhez rendelkezésre áll a mozdony, a mozdonyvezető, a kocsi, a pályakapacitás, és nem termel veszteséget a Rail Cargo Group számára. Mit jelent ez a logisztika nyelvére lefordítva?

– Mindenekelőtt szemléletváltást és egy sokkal körültekintőbb együttműködést az új forgalmak megszervezésekor. A Rail Cargo Logistics szemszögéből konkrétan azt, hogy meg kell találnunk az ügyféligényeknek való megfelelés leghatékonyabb módját elsősorban cégcsoporton belül, a Rail Cargo Hungaria kapacitásaira támaszkodva, de ha szükséges, a csoporton kívül. Mindenképpen a megbízóinknak legkedvezőbb megoldásban kell gondolkodnunk. Ez nemcsak a rendszeres, hanem a forgalmak igen jelentős részét adó eseti megbízásokra is vonatkozik, annál inkább, mert a forgalom ritmusa szempontjából ezek is tervezhetők. A mi dolgunk, hogy jó terveket adjunk az RCH-nak, az övék, hogy ezeket lefordítsák az operáció nyelvére, és legyen köztünk egy napi szintű kommunikáció, ami pontos képet ad a mindenkori valós piaci helyzetről. A szállítmányozás csimborasszója ugyanis éppen az, hogy egy fuvarfeladat végrehajtása során minden érintett szereplőnek valós időben álljanak rendelkezésre a valós információk. Csak ezek birtokában születhet meg a lehető leggyorsabb és legjobb megoldás, ha esetleg probléma merül fel a szállítási folyamatban.

 – Hol lát a piacon növekedési potenciált?

– Számos olyan árukibocsátó cég van a hazai piacon, amelyek nem is gondolják, hogy náluk egyáltalán szóba jöhet a vasúti fuvarozás. Fel kell venni velük a kapcsolatot, és meg kell próbálni meggyőzni őket arról, hogy igenis érdemes és gazdasági szempontok alapján is megéri ezt a fuvarozási módot választaniuk. Akár kombinálva a közúttal, ugyanis a Rail Cargo Logistics – Hungariának ehhez is megvannak a szakemberei, akik a győrszemerei raktárlogisztikai központunkban napról napra bizonyítják a rátermettségüket. Tervezzük, hogy Budapest környékén új disztribúciós raktárat nyitunk új vasúti forgalmak generálása érdekében. Olyan vállalatokat is ki akarunk szolgálni, amelyeknek több telephelyük van az országban, és az áruforgalmuk így jól vasútra szervezhető lehet. Ezen a területen még komoly növekedési potenciált látok; mindenképpen érdemes elindulnunk ebbe az irányba, és végiggondolni, hogy miként tudnánk ezt a lehetőséget integrálni a jelenlegi folyamatainkba akár már rövid távon is. Ezzel együtt azt is szeretnénk elérni, hogy a korábbi ügyfeleink se csak vasúti árufuvarozási ügyekben hívjanak fel bennünket.

– E célok eléréséhez adott a munkatársi gárda a Rail Cargo Logistics – Hungáriánál?

– Amint már említettem, jól felkészült kollégák dolgoznak nálunk, és ami nagyon fontos a cég piaci előrehaladása szempontjából, hogy nem szigetszerűen, hanem szorosan együttműködve. Az IT-fejlesztésekre természetesen szükség van, de véleményem szerint minden projekt eredményessége a benne részt vevő csapaton, az egyes embereken múlik. Mindenkinek el kell végeznie a maga feladatát, de úgy, hogy mindeközben tisztában legyen azzal, hogy ebből milyen haszna származik a cégnek és saját magának. Minden kollégával személyesen szeretném megbeszélni és pontosítani a feladatkörét – ez a személyes, kollegiális kapcsolat az alapja a vállalat sikereinek. A jelenlegi létszám elegendő, de ha új projekteket indítunk, minden bizonnyal szükség lesz az állomány bővítésére. Az utánpótlásmenedzsment tekintetében jó példaként áll előttünk az RCH, ahol már évek óta jól bevált recept a gyakorlati idejüket náluk töltő egyetemistáknak a diploma megszerzését követően állást kínálni. A csapatmunka hatékonyságát növeli, egyben az egységes vállalati kultúra kialakítása felé tett fontos lépés az is, hogy a csoportszintű változások részeként nemrég új székhelyre költöztünk. Ezzel – a BILK kivételével – egy fedél alá kerültek az RCG magyarországi leányvállalatai, aminek számos előnye van: például az, hogy a közös örömök vagy akár problémák még jobban összekovácsolják a munkatársakat.

NÉVJEGY

Olár Andrea az elmúlt évtizedben kizárólag a vasúti szállítmányozásban dolgozott, de előtte a spedíció gyakorlatilag összes területén szerzett tapasztalatokat. A Metcospednél kezdett, 2007-től a Romtrans Hungária ügyvezetőjeként tevékenykedett, majd 2011-től, a cég Schenkerbe olvadásától a munkája 99 százalékát már a vasút tette ki. Később, ez év elején lehetőséget kapott arra, hogy a Rail Cargo Groupnál folytassa a szakmai pályafutását, amit örömmel elfogadott. Tavasszal pedig felajánlották számára a Rail Cargo Logistics – Hungaria ügyvezetői posztját, amit július 1-jétől be is tölt.