NavigátorVilág – Vasúti fuvarozás konferencia

Magyar vasúti fuvarozói toplista 2022

Magyar vasúti fuvarozói toplista 2022

A vontatási áram 2021 végén kezdődött árrobbanása a 2022-es profiton már lényegesen kisebb nyomot hagyott, mint az egy évvel korábbin. A vasútvállalatok és a fuvaroztatók, úgy látszik, megtanultak együtt élni ezzel a még jelenleg is nehezen előretervezhető költségelemmel. Az egyeskocsi-támogatás is több milliárd forinttal növelte a vasúttársaságok bevételét, így e tevékenység végzése az elmúlt évben már nem húzta le a negatív tartományba a piacvezető vasúttársaság éves pénzügyi eredményét sem.

A cikk szövege és táblázatai pdf formátumban ide kattintva letölthető!

A KSH előzetes 2022. évi adatsora szerint a vasúti árufuvarozás volumene zsinórban a negyedik évben csökkent, igaz, csak enyhén, így tavaly 51 millió tonnát tett ki. Eközben a közúti fuvarozás (szintén több évnyi zsugorodás után) rendkívüli mértékben volt képes növekedni tavaly, így a vasút piaci részaránya egyre távolodik hazánkban a 2030-as és 2050-es EU-s klímavédelmi céloktól. A magyar piaci szereplők számára elérhető új árualapokból a vasút nem volt képes számottevően felvenni, sőt, még vesztett is fuvarokat. Igaz, a vasúti volumencsökkenés az aktuális globális és ipari trendekkel egyaránt magyarázható.

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó tervadatai alapján a magyar vasútvállalatok naponta átlagosan 408 tehervonat közlekedésére rendeltek menetvonalat. Az újonnan piacra lépő cégeknek is köszönhetően a vasúti árufuvarozásban foglalkoztatottak létszámcsökkenése meg-állt, sőt, 65 fővel még nőtt is a létszám. Ez mindenképpen örvendetes fejlemény, bár nem tudni, valódi trendfordulóhoz értünk-e ebben. Az egy munkavállalóra eső 927 652 forint havi ráfordítás mindenesetre többé-kevésbé versenyképes fizetésekre utal, legalábbis a nemzetgazdasági átlag felettiekre. Ebben persze benne van az éjjel-nappali és hétvégi, ünnepnapi foglalkoztatás pluszköltségének hatása is. A fizetések 2022-ben átlagosan 11 százalék-kal nőttek, szemben a 14,5 százalékos inflációval, így a vasutas fizetések enyhén vesztettek a reálértékükből.

A 49 hazai és külföldi vasútvállalat közül nagyjából kéttucatnyi tekinthető klasszikus módon árufuvarozást végző cégnek, a többiek a vasúti pályák építése, karbantartása, üzemeltetése érdekében közlekednek, vagy saját célú szállítást végeznek (például a MÁV Csoport leányvállalatai), ám a volumenük együttesen sem szignifikáns. A NavigátorVilág toplistáján szereplő 17 árufuvarozó cég közül a Retrack Hungária és a V-Híd Cargo először szerepel. Közülük a V-Híd a cégcsoport egy másik cégével is érdekelt volt 2022-ben a vasúti árufuvarozásban, az EWG Rail pedig információink szerint csak 2023 közepén kezdte meg a szolgáltatást a normál nyomtávú MÁV-hálózaton, ezért – a cég kérésére – ők a 2022-es toplistánkon még nem szerepelnek.

A Rail Cargo Hungaria (RCH) a 45–50 százalék körüli hazai piaci részarányával alapvetően meghatározza a vasúti fuvarozói iparág bevételi és jövedelmezőségi lehetőségeit. A HUNGRAIL sokéves lobbitevékenysége ért célba azzal, hogy 2021 júniusától állami támogatásban részesül az egyeskocsi-fuvarozás. Ennek összege az RCH esetében 2021-ben 1,7 milliárd forint volt, míg 2022-ben már mintegy 5,4 milliárd forint. A támogatási összeget a vasúti egyes kocsik fuvarozása során felmerült költségek kimutatásával lehet igényelni, de legfeljebb 30 százalékos támogatási intenzitásig, illetve az előreszerződött keret-összegig. 2023-ra a társaság hasonló összegű támogatással számol, mint 2022-ben, de ez a fuvarozott mennyiség függvényében akár kevesebb is lehet. Az állami támogatást a cég az egyéb bevétel soron könyvelte el (amelynek értéke így 2,9 milliárd forintról 7 milliárd forintra nőtt), tehát a táblázatunkban, ahol az árbevétel oszlopban az értékesítés nettó árbevétele szerepel, ez nem kerül beszámításra, azonban az eredménysorokat természetesen pozitív irányba befolyásolja. Az RCH az egyeskocsi-támogatás nélkül veszteséges lett volna 2022-ben is.

Érdemes megfigyelni, hogy a cégek volumeneinek változása és az árbevétel, illetve a költségek változása mennyire elszakadt egymástól. Az értékesítési árbevétel 43,9 százalékkal bővült az előző évhez képest, míg a személyi ráfordítások csak 13,3 százalékkal emelkedtek, így nem meglepő, hogy az energiaköltségek megugrása a fő felelőse az anyagjellegű ráfordítások 48,5 százalékos növekedésének – ami messze a hivatalos éves infláció feletti érték. Abban a káoszban, amit az energiaár növekedése okozott, kisebbfajta csoda, hogy a több éve a piacon lévő cégek közül csak egy lett veszteséges, de még annak is nőtt az adózás előtti eredménye az egy évvel korábbihoz képest. Így az alágazat eredménytermelő képessége (1 forint árbevételen 3,12 fillér haszon) soha nem volt még annyira magas, mint az elmúlt évben. Így nem véletlen, hogy noha küzdelmes évként emlékszik vissza 2022-re az összes általunk megkérdezett cég-vezető, most inkább optimisták a jövővel kapcsolatban – bezzeg egy évvel ezelőtt…!

A Rail Cargo Hungaria kérdésünkre a következőképpen értékelte a tavalyi évet: „2022-ben a bázishoz képest 2,5 millió, a tervekhez viszonyítva 3,5 millió tonnával fuvaroztunk kevesebbet. A bázishoz mért csökkenésben a forgalom visszaesése meghatározó szerepet játszott. A tervtől való eltérés hátterében az országos beruházások csúszásai (például a kelebiai vonalfelújítás), illetve azok elmaradásai húzódnak (autópálya-építések, Paks II.). Az RCH a volumen-visszaesés ellenére a tavalyi évet a nemzetközi és a hazai számviteli sztenderdek szerint is megfelelő pénzügyi eredménnyel zárta, köszönhetően többek között a vasúti egyeskocsi-fuvarozás támogatásának. Összességében elmondható: az RCH még mindig a legnagyobb árufuvarozó vasúttársaság Magyarországon, de erős versenyben van.”

A GYSEV CARGO 2022-ben is őrzi listánk második helyét annak ellenére is, hogy árbevétele csupán messze a piaci átlag alatt nőtt, ám eredményessége így is megmaradt, mert a ráfordításaik is csak hasonló arányban növekedtek. Boda János, a társaság vezérigazgatója lapunknak elmondta, hogy a 2022-es év a vasúti árufuvarozás terén leginkább az energiaárak drasztikus emelkedéséről szólt. Mint minden vasúttársaság, a GYSEV CARGO is törekedett olyan megoldást találni, amellyel a megnövekedett villamosenergia-árak úgy kezelhetők, hogy közben a megbízóit se veszítse el. A teljesítmények a 2021-es évhez képest kismértékben csökkentek, ám az értékesítés nettó árbevétele átlépte a 20 milliárd forintot, és a cég eredményessége is fenntartható maradt az elmúlt évben. A GYSEV CARGO 2022 augusztusában Mosonmagyaróváron nyitotta meg első, Sopronon kívüli raktárát 18 ezer négyzetméteren. Anyavállalata, a GYSEV Zrt. 2022-ben ünnepelte alapításának 150 éves évfordulóját. (A 2011-es megalapításáig a GYSEV CARGO is ezen vállalat részeként végezte a vasúti árufuvarozási és logisztikai tevékenységét.) A társaság tavaly is folytatta a digitalizációs projektjét, amelynek során a teljes árufuvarozási tevékenységet felölelő és támogató informatikai rendszert vezetett be, és amelynek hatásaként a vállalat hatékonysága tovább nőtt.

A 2022-es év az MMV számára a visszapattanás éve volt, szinte duplázva az árbevételét, valamint 1,8 millió tonnával több árut szállítva. Katona László, a cég vezérigazgatója az évet értékelve elmondta: „2022-ben társaságunknak is – mint a piac összes szereplőjének – a vontatási villamos energia árának drasztikus emelkedése és tervezhetetlen váltakozása okozta az egyik komoly kihívást, az első fél évben ez jelentős nehézséget generált a működésünkben. 2022-re a társaságunk jelentősen átalakította az üzleti portfólióját: új piacok felé nyitottunk, és elengedtünk olyan viszonylatokat, ahol nem tudtuk gazdaságosan lebonyolítani a megbízásokat. A járművek üzemeltetése és karbantartása terén sikerült javítanunk a hatékonyságot, a vonatok leközlekedtetése során pedig még kiemeltebben figyeltünk a szolgáltatás színvonalának emelésére amellett, hogy az operatív és gazdasági hatékonyság terén is igyekeztünk javulni. Záhony térségében jelentősen megnövekedtek a feladataink, és egyben át is alakult az elvárt tevékenység. Megváltozott ott az áruösszetétel, és sok esetben az eljárásrend is. A 2022. év az MMV számára kifejezetten küzdelmes év volt, de a társaság kollektívája felelősségteljes munkával komoly eredményt tudott elérni, amiért elismerést érdemelnek a munkatársak.”

Horváth Ottó, a CER Hungary vezérigazgatója szintén elmondta, hogy a MÁV-tól vásárolt vontatási villamos energia ára drasztikusan változott, például 2022 januárjában a bázisérték hatszorosára emelkedett. „Nemcsak a jelentős árváltozás okozott problémát, hanem az is, hogy az elszámoló ár csak a szolgáltatások teljesítését követő hónap végén vált ismertté, ezért a fuvaroztatók jelentős része elbizonytalanodott, és kivárt, egyesek átálltak közútra, mások kikerülték a magyar vasúti hálózatot. Pozitívumként kell megemlíteni az egyeskocsi-támogatás bevezetését. Az esz-tendő I–IV. hónapja rendkívül nehéz volt, azt követően konszolidálni tudtuk a működést, végül eredményes gazdasági évet zártunk.”

Varga Botond, az LTE Hungária ügyvezetője elmondta, hogy a 2022. évük fele-másra sikeredett: „2021 után, amikor jelentősebb forgalomvesztésen estünk át, 2022-t a konszolidáció évének hittük, azonban az elszabaduló energia-árak keresztülhúzták a számításainkat. A többi vasúttársasághoz hasonlóan mi is kullogtunk az események után, és igyekeztünk a kialakult helyzetet megértetni az ügyfeleinkkel, partnereinkkel. Ennek az erőfeszítésnek is köszönhetően az esetek többségében sikerült új díjszinten vagy legalábbis utólagos energia-elszámolásban megállapodni, de sajnos nem teljeskörűen. Így hiába értük el a célunkat, vagyis a konszolidációt forgalmi szinten, sajnos a második fél év eredményes tevékenysége nem volt elég arra, hogy újra nyereségessé fordítsuk a cég adott üzleti évét. Ennek ellenére nem tekintünk vissza keserűséggel az elmúlt évre, hiszen az új vasútüzemviteli vezetőnkkel sikerült az üzemviteli csapatunkat és a teljesítményünket is fejleszteni, a győri irodánk feladása mellett pedig az addigi két telephelyet az új budapesti irodánkban integrálni, jelentősen megnövelve ezzel a hatékonyságunkat. Immáron az LTE Hungária is bérel már saját jogon vasúti kocsikat (jelenleg két gabonás szettel rendelkezünk), amelyekkel az adott piac növekvő kihívásaira igyekszünk válaszolni. Az LTE Hungária négy másik vasúttársasággal együtt megalapította a HUPRA Magyar Magánvasúti Érdekvédelmi Szövetséget, a magánvasúti érdekek hatékonyabb képviselete érdekében. Összességében elég turbulens, kihívásokkal tarkított évként tekinthetünk vissza 2022-re, ahol a nehézségek ellenére sikerült megteremteni az alapjait egy sikeresebb 2023. esztendőnek.”

A DB Cargo Hungária ügyvezetője, Jan Busch a következőket nyilatkozta: „Annak ellenére, hogy az év rossz hírekkel (energiaár-robbanással, majd az ukrajnai háború kezdetével) indult, 2022-t a cég történetének egyik legsikeresebb éveként zártuk. Bár az energiaárak különösen Magyarországon tetőztek magas szinten, és szembe kellett néznünk rendeléslemondásokkal is, a kieső mennyiségeket gyorsan tudtuk kompenzálni. Minden területen növekedtünk, így több árut szállítottunk, mint valaha. Sikerült kiegyenlíteni a magasabb költségeket a növekvő bevételeinkkel. Ezen pozitív hatások alapján 2023-ban ismét egy sikeres évre számítunk.”

Az EUROGATE Rail Hungary árbevétel-növekedése szintén elmaradt az iparági átlagtól, de mivel a költségeik emelkedését is kordában tartották, így az évet eredménnyel tudták zárni. A társaságnál lapunk kérdésére elmondták, hogy tavaly új üzletek előkészítésén dolgoztak, amelynek hozadéka az idei év eredményein fog látszani.

Nyeste Barbara Márta, a KÁRPÁT Vasút ügyvezetője szerint „az elmúlt évek történései, kezdve a világjárvánnyal, majd az orosz–ukrán háborúval, több, korábban nem ismert helyzettel és kihívásokkal szembesítették a társaságunkat. A világban zajló események folyamatos cselekvésre, szervezetfejlesztésre, új és hatékonyabb folyamatfejlesztésre, a mindennapok tudatosabb szervezésére ösztökélték vezetőségünket – úgy érezzük, hogy eredményesen. Tavaly elindultunk a belföldi és a nemzetközi árufuvarozásban. A fuvaroztató cégek kezdik megismerni és elismerni a szolgáltatásainkat, azok egyediségét, amelynek köszönhetően az elmúlt év eredményesen zárult. Ezt a növekvő tendenciát ebben az évben is tartani szeretnénk. Az eredményes fejlődésnek köszönhetően igyekszünk még magasabb színvonalú szolgáltatásokkal a meglévő és a leendő ügyfeleink rendelkezésére állni. Vállalati hitvallásunk a pontosság, a rugalmasság és a kiemelkedően jó kommunikáció. Hisszük, hogy egy bizonyos vállalati nagyság után már nem a több munka, hanem a több és hatékonyabb szervezés hoz jobb eredményeket.”

Az RTB Cargo az egyik legkisebb árufuvarozó jelenleg a magyar vasúti fuvarpiacon. Schöberl Péter ügyvezető 2022-ről elmondta, hogy a cég 2021-ben kezdte meg az operatív tevékenységet, így 2022-re stabilizálta a forgalmait és a piaci helyzetét. A teljesítmény a bázishoz képest nagyjából 30 százalékkal, az árbevétel közel 60 százalékkal növekedett, míg az eredmény közel azonos maradt. Ez utóbbi elsősorban a villamos energia 2022. évi változásainak köszönhető. Bár az eredmény így is iparági átlag feletti lett, elmaradt a tervezettől.

A V-Híd Csoport tájékoztatása szerint számukra 2022 a vasúti árufuvarozás tekintetében a terveknek megfelelően alakult: jelentősen növelték a kapacitásukat, amely részben a vállalatcsoporton belüli igények kiszolgálásának volt köszönhető. A V-Híd Cargo ugyanakkor a piaci megrendelők kéréseire is kiemelt figyelmet fordított. Új partnerek bizalmát nyerték el például a szóródóanyag-szállítás területén, Záhony térségében pedig átrakóterületet béreltek. Tavaly az áram árának folyamatos változása okozta számukra is a legnagyobb kihívást, ami miatt a megszokottnál nehezebb volt a fuvardíjat kalkulálni. Ennek ellenére a V-Híd Cargo bővíteni tudta az ügyfélkörét, miközben növelte a járműparkját és a dolgozók létszámát.

Végh András, az EP Cargo országmenedzsere szerint a társaság – a cégcsoport üzleti céljainak megfelelően – a több országot érintő, magasabb hozzáadott értéket képviselő lehetőségekre koncentrált, amelyekben az önálló magyar vontatási tevékenység is szerepet kapott. A magyarországi aktivitás a vasútbiztonsági tanúsítvány 2020. évi megszerzésével kezdődött, majd a tevékenység a működés konszolidációjáról szólt, kiemelt hangsúllyal a meglévő üzletek megtartására, illetve új forgalmak elindítására.

A vasúti logisztika egyik különleges szereplője a MÁV Rail Tours (MRT), amely társaság 2020. február 20-án alakult. Tulajdonosa a MÁV Zrt. (99 százalék) és a MÁV-START Zrt. (1 százalék). Schvéd Norbert ügyvezető lapunknak elmondta, hogy az MRT célja elsődlegesen, hogy a hagyományőrzés keretében a vasúti nosztalgikus járműállományát karbantartva, azok használatban történő megőrzésével utazásszervezési tevékenységet végezzen, növelje a MÁV–Volán cégcsoport imázsát, adjon lehetőséget az utazóközönségnek, a felnövekvő nemzedékeknek a múlt jelentős értékeinek megismerésére. A társaság a főprofiljába nem tartozó vontatási és áruszállítási tevékenységeket költséghatékonyan és nagyfokú piaci rugalmassággal végzi. A cég nettó értékesítési árbevétele 2022-ben – rekorddal – meghaladta a 3,5 milliárd forintot, amelynek több mint harmadát a vontatási üzletág adta. A vontatás, árutovábbítás üzletágban a külső partnereken túl a MÁV-csoporton belüli igények növekedése tapasztalható, elsősorban a nagyobb rugalmasságot igénylő feladatok vonatkozásában. A társaság a közeljövőben növelni szeretné a vontatási kapacitását annak érdekében, hogy tovább emelkedjen az árufuvarozási tevékenységének volumene.

 

Andó Gergely