Vagyonvédelem helyett magánbiztonság

Vagyonvédelem helyett magánbiztonság

A Life-Guard ma Magyarországon gyakorlatilag az egyetlen olyan biztonsági cég, amely a vagyonvédelmi szolgáltatásait már az új rendszerben, új irányelvek mentén, magánbiztonságként nyújtja, magában foglalva támogatott képzést alapítványi keretek között, részben kamarai közreműködéssel. Ujvári György ügyvezető igazgató tájékoztatta a NavigátorVilágot.

A magánbiztonság egyik különleges ágazata a logisztikai védelmi szolgálat: fő feladata a raktárhiány minimális szintre csökkentése. A hiány olyan veszteség, amely alkalmazotti, szállítmányozási vagy a nem megfelelő raktározási rendszer hibáiból keletkezik. A logisztikai folyamatban ellenőrzéssel a nagy értékű leltárhiányt minimálisra próbálják csökkenteni.

Megfelelően képzett szakemberek és biztonsági tervek nélkül komoly károk érhetik a logisztikai cégeket, mégis erre a területre jut a legkevesebb figyelem, ezen spórolnak a társaságok. Még mindig hiányzik a tudatosság, pedig olcsóbb a kárt megelőzni, mint a veszteséget realizálni. Az ellátási láncok biztonsági kérdéseivel hazánkban sajnos érdemtelenül keveset foglalkozunk, még az állami képzésekben is csak a felszínt kapargatják jogi szemszögből, kidolgozott gyakorlatközpontú tematika nélkül.

A logisztikában és szállítmányozásban a piac által megkövetelt biztonságtechnikai eszközök és rendszerek (ld. keretben. A szerk.) azt célozzák, hogy még a bűnelkövetés előtt biztosítható legyen az áruk megfelelő védelme. Ennek szellemében kínálja megoldásait a Life-Guard, mindenekelőtt képzésekkel, az adott ellátási lánc feltérképezésével (biztonsági audit), rámutatva a hiányosságokra, valamint mindezek nyomán biztonsági stratégia kidolgozásával, védelmi rendszer kiépítésével, úgy, hogy az ellátási folyamatok gördülékenyek maradhassanak.

Biztonsági átvilágítás

Az első hallásra talán ijesztőnek hangzó tevékenység legfőbb célja a megelőzés, azáltal, hogy a tanácsadó megismeri a megbízó aktuális biztonsági helyzetét, a logisztikai telephelyek biztonsági tervét, az abban rejlő kockázati elemeket, majd a logisztikai munkafolyamatokhoz rendelve azonnali, illetve hosszú távú intézkedéscsomagot javasol ezek felszámolására, minimalizálására. A biztonsági audit alapján kialakítják az élőerős, biztonságtechnikai, valamint a speciális logisztikai ellenőrzés védelmi rendszerét, a belső munkafolyamatokba pedig beépítik a biztonsági ellenőrzési pontokat.

A biztonsági átvilágítás menete, hossza és irányultsága sok tényezőtől függ. Ilyenek például a vizsgált szervezet nagysága, annak tevékenységi köre, az eltulajdonításnak kitett vagyon értéke, mérete, darabszáma, mozgatása, tárolása, a feketepiacon történő értékesíthetősége, a hozzáférő személyek köre, száma, jogosultságai.

Az audit során nemcsak a raktárak, a szállítóeszközök, a parkolók és maga a rakománykezelés (beleértve a nyomon követést) kerül górcső alá, hanem a vállalat irányítási rendszere és belpolitikája is, hiszen számos káresemény vezethető vissza emberi mulasztásokra és trükközésekre. A lopáskockázaton túl tehát legalább ilyen fontos vizsgálni a vállalati tulajdon szakszerűtlen, hanyag és gyakran balesetveszélyes kezeléséből adódó veszteségek lehetőségét is. Ilyen értelemben nagyon fontos biztosítani az információk hitelességét és visszahívását is. Az így kialakított kettős védelmi rendszer megszünteti a belső és külső hibákból eredő hiányokat, és valós eredményeket mutat a tulajdonosi körnek.

Veszteség- és kiadáscsökkentő intézkedések

A megbízók szakértelmének hiánya, a magánbiztonságra szánt pénzek szűk költségvetése, továbbá egyes szolgáltatócégek alacsony színvonalú szolgáltatása sok esetben olyan környezetet alkot, ahol a megbízót törvényszerűen veszteség fogja érni. A biztonsági auditból nyert információk és intézkedések révén kedvező irányba lehet fordítani az aktuális költség-kockázat arányt.

Gyakori tapasztalat, hogy a minél magasabb őrzési óraszámban érdekelt vagyonvédelmi cég ún. szolgálatvezénylése (munkaerő-csoportosítása) köszönőviszonyban sincs a ténylegesen szükséges vagyonőri feladatokkal. Ahol kellene őr (mert valós kockázatot tárt fel az audit), ott nincs, ahol van, ott meg nem azt a munkát, nem olyan létszámban és nem olyan szakmai színvonalon végzik, ahogy azt a szerződés kötésekor ígérték. Hasonló a helyzet a telepített biztonságtechnikai eszközök vonatkozásában is. Mindkét gyakorlat indokolatlanul apasztja a megbízó pénztárcáját és teszi ki kockázatnak a vagyontárgyait.

Védelmi stratégia

Bár Magyarországon sokan úgy tekintenek a magánbiztonságra, mint a futballra és a gyermeknevelésre – vagyis mindenki ért hozzá –, a szakma képviselői mégis azt gondolják, hogy amikor egy szervezet működőképességét, pénzügyi eredményességét veszélyezteti az elégtelen magánbiztonsági rendszer, érdemes szakemberekkel egyeztetni a célszerű intézkedések, koncepciók kidolgozása vagy akár egy konkrét felmerülő probléma kapcsán.

Minthogy számos cég nem tud és/vagy nem akar állandó jelleggel saját biztonsági vezetőt alkalmazni, ugyanakkor a felmerülő problémák miatt igényli a folyamatos szakmai kontrollt, segítségnyújtást, a Life-Guard akár rendszeres időközönként, akár egy konkrét feladat kapcsán fogadja a megbízásokat a vállalat hosszú távú védelmi stratégiájának kidolgozására.

 

KAMERÁK ÉS RIASZTÓK MINT CSODAFEGYVEREK?

Nem véletlen, hogy az elmúlt években szinte minden gazdálkodó szerv megrendelte ezek telepítését – vagy azért, mert meglopták, vagy mert volt felhasználható pénzügyi kerete, vagy mert valóban előrelátó volt. A gondok csak ezután kezdődtek, és ezekkel már csak kevesen hajlandók foglalkozni. Előfordul, hogy az installált rendszerekből kapott információt nem értékeli senki. A szükséges karbantartások, javítások sokszor elmaradnak, így az eszközök az évek során elöregednek, használhatóságuk csökken, a cseréjükre pedig már nem jut forrás.

Mindezek eredményeképpen pont akkor, amikor szükség lenne rá, amikor bekövetkezik a baj (mert a tolvajoknak kiváló módszereik vannak az alkalmatlan eszközök feltérképezésére) nincs a tulajdonos és a nyomozóhatóság kezében értékelhető képanyag, nem jelez a riasztórendszer (gondoljunk csak az állandóan szirénázó autóriasztókra, amelyek előbb-utóbb elvesztik hitelüket, funkciójukat). Ennek elkerülése érdekében javasolt ellenőriztetni a meglévő biztonságtechnikai rendszereket olyan céggel, amely csak szakértelmet kínál, és nem berendezéseket akar eladni. Így a felülvizsgálat csak ajánlásokra szorítkozik, nem jár együtt telepítési kötelezettséggel.

 

Legyen a partnerünk, hogy ne legyen rés a pajzson!  •  www.lifeguard.hu  •  Tel.: 06 (70) 338-6932