NavigátorVilág – Vasúti fuvarozás konferencia

10 éves a VAPE Vasúti Pályahasználók Egyesülete

10 éves a VAPE Vasúti Pályahasználók Egyesülete

A logisztika egy külső szemmel szinte láthatatlan szegmensével, az iparvágányok és rakodóterületek vasúti infrastruktúrájával, vagyis a gyakran emlegetett „utolsó kilométer” (last mile) problémájával foglalkozik az a szakmai egyesület, amelynek tagjai között iparvállalatok, vasútvállalatok és vasúti szolgáltatók egyaránt megtalálhatók, hiszen egy mini vasútüzem is hasonló kompetenciákat kíván meg, mint egy nagy. A szigorú vasúti előírások mérettől függetlenül mindenkire vonatkoznak. E jubileumi cikkünkben VAPE-tagokat kérdeztünk arról, hogy miért fontos nekik az egyesületi tagság.

Németh Nándor, a VAPE felügyelőbizottsági tagja

„A VAPE alapítása nem hirtelen ötlet volt, már korábban is gondolkoztunk rajta. Volt előzménye is: Szijjártó István létrehozott egy iparvágányos egyesületet, de nem működött igazán. Ezért alakulgatott tovább a gondolat, hogy csinálni kellene valami olyat, ami működőképes. Az iparvágányok szabályozási és jogszabályi háttere nagyon szegényes volt akkoriban, nehéz volt „jól” dolgozni ezeken a hálózatokon, ami sokunkat zavart. Bessenyei Ferenccel beszéltem meg ezt a dilemmámat, de sajnos ő nem sokáig lehetett már velünk az alapítás után. Az elmúlt 10 évben az elképzelések persze csiszolódtak. Szerettünk volna olyan érdekérvényesítő szervezetté válni, ame-lyik hatni tud a hatósági munka minőségére és a szabályozási környezetre. Részsikereket értünk el, de a következő 10 évre is bőven maradt feladat. Ami egyértelmű siker, hogy olyan társaságok gyűltek össze a VAPE-ban, amelyek szívügyüknek érzik a vasúti árufuvarozást, és immár személyes, baráti kapcsolatok is erősítik ezeket a célokat.”

Gácsig Szabolcs, az AUDI HUNGARIA Zrt. vasútüzem-vezetője

„Emlékszem, hogy Kápolnásnyéken voltunk egy konferencián, amikor Németh Nándor rábeszélt, hogy csináljunk egy egyesületet. A tettek mezejére léptünk, és 2013 elejére összegyűlt 10 cég, akik erre nyitottak voltak. Március 19-én volt az alakulóülés. Akkor még az SCVP Egyesület nevet terveztük, de az iparvágány szót váltó saját célú vasúti pályahálózatok (SCVP) fogalom annyira idegen és új volt még akkor, hogy inkább a vasúti pályahasználók elnevezést választottuk. Az alapításkor elnöki pozíciót töltöttem be, amit tőlem Horváth Zoltán 2019-ben vett át, és én onnantól a felügyelőbizottság elnöke lettem. Horváth Zoltán tragikus halála után a tagság újra megválasztott elnöknek.

Kezdetben a képzés és az oktatások átalakítása mellett a készülő vasúti törvénybe való beleszólás lehetősége motivált minket. A hatóság és a minisztérium részéről megvolt a nyitottság az együttműködésre. Értékelték, hogy a szakma összefogott, és hallhatóvá vált. Kerestük az együttműködést a számunkra fontos intézményekkel, és mindenhol mindenki nyitott volt ránk. Egy szinten azonban mégis megakadtunk, a kezdeti lendület megtört – de talán ez nem is akkora baj, mert az elnökségi tagok munka mellett ennyit tudnak jó szívvel, elhivatottságból elvégezni.

Kialakultak az egyesület szakmai életének keretei, amit sikerül fenntartani. Nagyjából 25 céggel dolgozunk együtt, ebből 18-an tagjai az egyesületnek. A tagság átfogja a vasútüzem teljes vertikumát a pályától a gépészeten és forgalmon át a képzésekig. A legnagyobb sikerünk (az SCVP-s szolgálati utasítás kiadása mellett) az évenkénti kétnapos szakmai napunk. A világjárvány miatt ez most kétszer elmaradt, így eddig hétszer volt ilyen. Mindig más helyszínre megyünk, ahol előadások és üzemlátogatás mellett nyílik mód a kötetlen eszmecserére is. Idén Záhonyba készülünk, ahol sokféle vasútlogisztikai tevékenység figyelhető meg egy helyen, ami sokunkat érdekel.

Az idei évre célul tűztük ki továbbá, hogy egy hosszú távú stratégiát készítünk, amelybe beledolgozzuk az álmainkat a lehetőségeink figyelembevételével. Nagy örömmel látom, hogy itt mindenki vasutas, mindenki elhivatott szakember a saját területén. Én ebben óriási lehetőséget látok, mert ezt a rengeteg tapasztalatot/tudást fel kell használnunk ahhoz, hogy a vasúti áruszállításban végbemenő átalakulással járó kihívások és változások tekintetében sikeresek legyünk. Most tehát előre kell tekintenünk, tudatos lépésekkel kell biztosítanunk az „iparvágányok” jövőjét ebben a szoros versenyhelyzetben. Itt mindenkire szükség van és lesz.”

Joó János, a DB Cargo Hungária üzemeltetési igazgatója

„A VAPE-ban a DB Cargo mint több iparvágány üzemeltetésében érdekelt cég van jelen. A győri Audi és a kecskeméti Mercedes autógyárak mellett Kalocsa-Foktőn és Debrecenben a Viterra növényiolaj-gyárait is mi szolgáljuk ki. Az érintettségünk így jelentős, hiszen e 4 helyszín a magyar vasúti árufuvarozás egy jelentős volumenét kezeli. Alapító tagjai vagyunk a VAPE-nak, hiszen az akkori ügyvezetőnknek, Németh Nándornak ez szívügye volt. Tagságunk az ő távozása után is fennmaradt, mert fontosnak tartunk minden alkalmat megragadni arra, hogy a szakmai munkát szakértőkkel vitassuk meg, közösen ötletelve velük a megoldási lehetőségeken. Hiszünk abban, hogy változni, fejlődni csak összefogással és közös érdekérvényesítéssel lehetséges.”

Rajzinger Ilona, a MÁV-REC vasútüzemi divízióvezetője

„A MÁV-REC az alapító tagok között volt, a megalapítástól máig titkári pozíciót töltünk be, és szakmai támogatást nyújtunk, így mondható, hogy a nulladik pillanattól részt veszünk az egyesületi munkában. A VAPE első tevékenységei (közreműködés a vasúti törvény módosításában, képzés-oktatás rendeletben, iparvágányos szemlélet alakítása) mellett részt vettünk az akkoriban használt – és rendkívül elévült – iparvágányi szolgálati utasítás (ISZU) helyett egy korszerűbb, a nagyvasúti szabályokkal harmonizáló szolgálati utasítás elkészítésében. Az általános vasúti szabályok mellett szem előtt tartjuk azt a tényt, hogy az iparvágányokon számos olyan speciális vasúti tevékenység zajlik, ami az ún. nagyvasúton nem fordul elő, mint a vasúti kocsik be- és kirakása, megtöltése-lefejtése az erre szolgáló vasúti gépészeti berendezések használatával; ezekkel csak mi, „iparvágányosok” foglalkozunk.

Cégünk teljes körű vasútüzemi szolgáltatásokat nyújt azoknak, akiknek van iparvágányuk, vasútüzemük. Társaságunk képviseli a jelenleg kiszolgált cégek érdekeit (Duna-Dráva Cement váci és beremendi, BSZL Csepel Szabadkikötő, Pannónia Bio dunaföldvári és a Franz Kaminski apafai telephelyek iparvágányait), és segítséget nyújt a vasúti szabályozások világában való eligazodásban. Az évek során – az általunk üzemeltetett iparvágányokon kívül is – számos cégnek segítettünk a meglévő iparvágányuk, vasúti berendezéseik további használatában, az üzemeltetés hatékonyságának, színvonalának növelésében.

Egyre több iparvágányt szeretnénk visszahozni a vasúti vérkeringésbe, akár évek, sőt, évtizedek óta felhagyott vágányok újraindításában is tudunk segíteni a tulajdonosoknak, a műszaki, üzemeltetési, oktatási-képzési és az adminisztratív feladatokban egyaránt, összhangban a hatályos jogszabályokkal, szabványokkal. Elhivatottak vagyunk a vasúti szállítás mellett, ezen belül fontosnak tartjuk az iparvágányok működését. Meggyőződésünk, hogy minél több bezárt, elfeledett iparvágányt sikerül újraindítani és/vagy új ipari területet bekapcsolni az országos vasúti vérkeringésbe, az onnan induló / oda érkező áruk vasúti továbbításával csökken a közúti terhelés, környezetszennyezés is.”

Takács Ferenc, a VAPE felügyelőbizottsági elnöke

„A VAPE-ban a DB Cargo Hungária üzemeltetési igazgatójaként kezdtem el dolgozni 2018-ban. Noha azóta már egy másik vasúttársaságnál dolgozom, a tagság bizalmából felügyelőbizottsági elnökként továbbra is részt vehetek az egyesület munkájában. Az FB elnöke 2020-ban lettem, Horváth Zoltán tragikus hirtelenségű halálesetét követően, aki az egyesület egyik motorja volt.”

Gayer Márk Balázs, a SmartRailwaySolution ügyvezetője

„Társaságunknak fontos a szakmai közéletben való részvétel, van bennünk motiváció tenni a szakmáért. Vasúti oktatásszervező cégként célzottan érint bennünket a szabályozások színvonala, ami számos ponton megérett a korszerűsítésre, újragondolásra. Az ebben való közreműködésünk segítheti a vasúti szakképesítések színvonalának emelését. A VAPE szakmai napjain ettől függetlenül is élmény részt venni, a találkozás öröme mellett azok színvonalas programja miatt.”

Bükki Miklós, a Dunaferr termelésvezetője

„Az egyesület alapításában a Dunaferr részt vett mint az ország legnagyobb saját célú vasúthálózatának üzemeltetője 80 kilométeres vasúthálózaton, amit 16 mozdonnyal és 220 fős vasúti személyzettel szolgálunk ki. Fontosnak tartottuk, hogy az általunk is tapasztalt kihívásokra a jogszabályok módosításával a mi érdekeinket is figyelembe vevő változtatások szülessenek. Az ideális az lenne, ha a jogszabályváltozások előtt azokat véleményezhetnénk, és azt figyelembe is vennék. Érdekeltek vagyunk a karbantartásban is: van saját járműjavítónk, ahol a teherkocsik javítása mellett még a mozdonyaink felújítására, remotorizálására is van műhelyünk. Van képzési szervezetünk, ahol az időszakos oktatások rendszerben folynak a cégen belül. A termelés folyamatos immár a cégben, a tulajdonosunk változni fog. A második nagyolvasztó még nem megy, de várhatóan az is elindul.”

Mihály András, az MTMG vasúti szakértője

„A VAPE-ban 3. éve képviselem az MTMG-t. 18 éves korom óta, 50 éve vagyok vasutas különböző beosztásokban, most már nyugdíj mellett dolgozom. A VAPE munkájába akkor csöppentem bele, amikor az elődöm nyugdíjba ment. Örömmel vállaltam a felkérést, hiszen a tagok többségét ismertem korábbról, de egy részükkel addig csak telefonon beszéltem. Az egyesület lehetőséget adott a személyes kapcsolatok és a szakmai munka elmélyítésére, egymás jó gyakorlatának a megismerésére. A VAPE keretein belül lehetőség nyílik arra, hogy a saját vasútüzemünkben vagy egy-egy iparvágány kiszolgálása kapcsán mások tapasztalatai felhasználhatóak legyenek.”

Dankó Szabolcs, a Nyír-D-Tech ügyvezetője

„Bükki Miklós hívta fel a figyelmem a VAPE-ra, vele – és a Dunaferr-rel – már korábban is dolgoztunk együtt. A Nyír-D-Tech tolatómozdonyok karbantartásával, illetve a meglévő 6 tolatómozdonyunk bérbeadásával foglalkozik. Nem vagyunk vasúttársaság, nem is tervezünk azzá válni. Szimpatikusak a VAPE célkitűzései, és mivel mi a saját célú pályahálózatot üzemeltető cégek eszközeit tartjuk karban, valamint számukra adunk bérbe mozdonyokat, így a tevékenységünk kapcsolódik a többi VAPE-tagéhoz. A vasúti szakterületen a szakemberhiányt látom ma a legnagyobb kihívásnak, ami nyilván sok egyéb területet érint, de a mi tevékenységünket különösen befolyásolja. Mi a mozdonyok javítását jellemzően az üzemeltetésük helyszínén végezzük el, így jól ismerjük azokat a körülményeket, amelyek között a megbízóink dolgoznak. Észrevételeinkkel és tanácsainkkal igyekszünk hozzájárulni az egyesület szakmai munkájához, amiből mi is sokat tanulunk.”

Csirke Gergő, a Prímaenergia vasútüzem-vezetője

„A Prímaenergia Hatvan melletti, horti töltőüzemének vagyok a vasút-üzem-vezetője. Egy 600 méter hosszú iparvágányunk van Hort-Csány állomásra bekötve, amin még váltó sem található. Erre csak betolják és innen kihúzzák a vagonokat. A Rail Cargo Hungaria kiszolgálási színvonalával elégedettek vagyunk, szinte naponta fogadunk rakományokat. A telepen cseppfolyósított PB-gázt tárolunk be, majd azt palackozzuk, és közúton kiszállítjuk a cseretelepekre. Évente párszáz vasúti vagont fejtünk le, ami napi 4–6 vagont jelent. A horti töltőüzem az ország PB-gázpalack-igényének nagyobbik részét lefedi. A telepen a vasútüzem operatív lebonyolítását saját személyzettel végezzük, ezért vannak egyéb vasúti járművezető, tolatásvezető, kocsirendező képzettségű kollégáim, akik a mozdonyos kiszolgálást követően a szükséges kocsimozgatásokat egy MTZ Trackkal elvégzik. Persze a vasúti munka nem folyamatos, ezért a szivattyúkezelő gépészek látják el a vasútüzemi feladatokat, és a tank-autók töltését, fejtését is ők végzik. A gázpalackok mellett ugyanis LPG-autógáz és tartályos gáz kiszállításával is foglalkozunk. Amihez PB- vagy propángáz szükséges, azzal mi foglalkozunk.

A horti üzemben 9 főnek van vasúti képzettsége, de a Prímaenergia egyéb telephelyein is van néhány „vasutas” kolléga. A VAPE-ba tanulási céllal léptünk be, mert kezdetben nehezen igazodtunk el a képzések és a vasútüzemi orvosi vizsgálatok bonyolult világában. Sok gyakorlati és elméleti segítséget kaptunk a tagtársaktól, amit ezúton is köszönök, illetve nagy érdeklődéssel figyeljük a többiek tevékenységét, továbbá hasznos új kapcsolatokra tettünk itt szert, például pályaépítő cégekkel. A vasútüzemi képzések, vizsgáztatások labirintusában szerződött partnerünk, a MÁV-REC rendkívül segítőkész kollégái terelgetnek bennünket, amit szintén köszönünk. Próbáljuk jól megtanulni a vasutat. Szerencsére balesetünk még nem volt, és mindent megteszünk, hogy ezt el is kerüljük.”

 

Andó Gergely