Logisztika – tegnap, ma, holnap

Logisztika – tegnap, ma, holnap

Újabb kitűnő szakkönyvvel gyarapodott a szállítmányozási szakirodalom. Vásárhelyi Árpád könyve a L’Harmattan kiadásában jelent meg, és 7 tanulmányt tartalmaz, kettőt közülük németül is. A közel 20 éve kiadott, négykötetes Nemzetközi szállítmányozás megjelentetésének körülményeire is emlékeztet cikkében a szerző.

Vásárhelyi Árpád azon kevés szállítmányozó topmenedzser egyike, aki nemcsak szeret, hanem tud is írni. Íráskészségnek nevezzük ezt mi, szerkesztők, ami – mi tagadás – nem alkalmazási követelmény az ügyvezetők körében. Ha visszatekintek 25 éves – úgymond – navigátoros pályafutásomra, az egyik legemlékezetesebb élményem a már említett négykötetes Nemzetközi szállítmányozás kiadása. Szerzőknek és lektoroknak a szakma legjobbjait sikerült megnyernünk, akik – kivétel nélkül – maradéktalanul teljesítették vállalt feladatukat.

A leírt mondatok és a szakmai megállapítás tartalmi egyeztetése azonban nem éppen úriemberek közötti vitákat hozott. Torma Imre szakmai műveltsége és intelligenciája nélkül soha nem tudtuk volna nyomdába adni a kiadvány négy kötetét, amely – a szaktörténeti hűség miatt szeretném megjegyezni – a szállítmányozó szövetség finanszírozásában látott napvilágot, 2002 novemberében.

S ezzel elérkeztünk a legfontosabb tényezőhöz: a stílushoz, a könyv nyelvezetéhez. Ez különben Vásárhelyi Árpád könyvének legnagyobb érdeme. Stílusa úgy olvasmányos és közérthető, hogy közben szakszerű. Nincsenek túlírt mondatai, a szerkezete egységes – bár a kiadó mai gyakorlatként „megspórolta” a szerkesztőt –, a szakmai megállapításai és elemzései pedig tartalmilag magas színvonalúak.

Vásárhelyi Árpád a Schenker ügyvezető igazgatójaként „robbant be” a hazai szakmai elitbe, így magától értetődően schenkeres példákra hivatkozik írásaiban. Tanulmányait már olvashattuk itt-ott, hiszen publikálta őket egyesével folyóiratokban, szakmai antológiában; már akkor is dicsértük stílusát, tartalmát, de így, a kötetben együtt még erősebb a hatásuk. Ezért mindenképpen dicséret illeti a szerzőt, aki pályafutását – a bécsi kitérő után – ismét Magyarországon folytatja: január óta ő az Invictus Holding Kft. ügyvezető igazgatója.

Hogy mi mindenről ír a szerző? Mondhatnám, hogy állandó klasszikus témákat, illetve az aktuális és a várható jövő tárgyköreit taglalja, és ezekről a mindenkit foglalkoztató szakmai kérdésekről olvashatunk Vásárhelyi Árpád könyvében. A szállítmányozási szerződések és szerződéskötések témakörét tekinthetjük ún. klasszikus alaptémának. Dr. Vásárhelyi Árpád – olvashatjuk a kötet címlapján, mivel a szerző jogi doktorátust szerzett a közelmúltban. Így – végre! – felkészült jogász (jogi és szállítmányozási értelemben is!) képviselheti a magyar szállítmányozókat a jogalkotókkal folytatandó tárgyalásokon.

Gyűjtőszállítmányozás, logisztikai szolgáltatók, e-útdíj és pályadíj, multimodális megoldások és digitalizáció, valamint a zajvédelem a további tanulmányok témái, s ezek ugyancsak alapos és szakszerű dolgozatok. A szerző úgy fogalmaz, hogy „a cikkek ugyan különfélék, mégis egyben hasonlítanak egymásra: a logisztika múltbéli, jelen idejű és jövőbeli problematikáit hivatottak megvilágítani”.

Logisztika vagy szállítmányozás, vagy mindkettő? Az elnevezés még vitatott, a változás viszont mindennapos. Így ismét aktuális, a kor szellemének és változásának megfelelő tankönyvnek is elfogadható szakkönyv jelent meg Vásárhelyi Árpád tollából. Mostani könyvét – amelyet édesapja emlékének ajánlott – tekinthetjük előtanulmánynak. Magyarul: folyt. köv.

A könyv megvásárolható a L’Harmattan Kiadó boltjában (1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 14–16.), vagy megrendelhető a https://harmattan.hu/konyvek/logisztika oldalon.

Kiss Pál