AkkuLog

Logisztikai jellemzők az ipari gázok speciális piacán – beszélgetés Simor Andrással, a Messer Hungarogáz Kft. logisztikai vezetőjével és Lipcsikné Suszter Tünde logisztikaivezető-helyettessel

Logisztikai jellemzők az ipari gázok speciális piacán – beszélgetés Simor Andrással, a Messer Hungarogáz Kft. logisztikai vezetőjével és Lipcsikné Suszter Tünde logisztikaivezető-helyettessel

A Messer Hungarogáz Kft. hazánk egyik legnagyobb ipari- és egészségügyigáz-gyártó vállalata, amelynél a logisztikai tevékenység elsősorban a cseppfolyós és palackos gázok disztribúcióját jelenti, vagyis a megtermelt ipari gáz eljuttatását a termelőüzemektől a vevőkig. A cseppfolyós és palackos logisztika sajátosságai annyira eltérőek, hogy a szervezeti egységben a logisztikai osztályon belül két külön terület koordinálja ezeket a feladatokat. A logisztikai osztály vezetője Simor András, aki a cseppfolyós gázok logisztikáját szervezi, míg helyettese, Lipcsikné Suszter Tünde a palackos gázok szállításáért felel. Interjúnkban őket kérdeztük az ipari gáz speciális logisztikáját érintő kérdésekről.

– Hol foglal helyet a Messer Hungarogáz vállalati struktúrájában a logisztika?

Simor András (S. A.): – Cégünknél kiemelt jelentőségű a cseppfolyós és palackos termékek értékesítéséhez kapcsolódó disztribúciós logisztikai tevékenység. A palackos gázokat elsősorban a kis gázigénnyel rendelkező vevők vásárolják, és ezeket országszerte szétszórtan, számos különböző helyre szállítjuk. A tartályos-cseppfolyós ellátás ezzel szemben inkább a nagy gázigényű vevőink igényeit szolgálja ki. Ilyenkor az adott ipari vagy egészségügyi partnerünk saját telephelyén nagy űrtartalmú tartályt állítunk fel, amely cseppfolyós formában tárolja a gázt. A cseppfolyós logisztika ezeknek a tartályoknak a rendszeres újratöltését jelenti, amelyet tartályos járművekkel oldunk meg. Így a cégünk felépítésében a logisztikai szakterület csak részben öleli át a klasszikus logisztika teljes tevékenységét. Az üzemek működtetésével és karbantartásával, a tartályok telepítésével kapcsolatos eszközök, berendezések beszerzése – nagyrészt beszállítói keretszerződések keretein belül – a beszerzési osztály feladata. Ezen berendezések és eszközök szállítása és telepítése a Műszaki Szolgálatnál dolgozó kollégáink hatásköre, ezeket a feladatokat jellemzően az üzemvezetők, szervizmérnökök, alkalmazástechnikai mérnökök és karbantartással foglalkozó szakemberek végzik.

– Mennyiben speciális terület az ipari- és egészségügyigáz-logisztika?

Lipcsikné Suszter Tünde (L. S. T.): – A palackos és cseppfolyós szállítás teljesen különböző felkészültséget és járműparkot igényel. Az egyik oldalon a kis mennyiségben szállított palackos gázokhoz a rakodást segítő eszközök (emelőhátfal, daru, targonca) járulnak hozzá, míg a másik területen speciális tartálykocsikkal oldjuk meg a mélyhűtött-cseppfolyósított vagy nagy nyomáson szállított gázok logisztikáját. Az egészségügyi gázok szállítása mindkét formában megvalósul. Ugyanakkor az egészségügyi gázok szállításával kapcsolatban számos felelősségi köre és kötelessége van mind a Messernek megbízóként, mind pedig a fuvarozást végző alvállalkozóinknak. Kiemelt jelentőségű a dokumentált és garantált minőség, a termékek jelölése és sérülésmentessége, amelyet mindkét félnek, a megbízónak és a fuvarozást végző alvállalkozóknak is biztosítaniuk kell. Mindezek miatt fontos, hogy a megbízott alvállalkozók gépkocsivezetői évenkénti rendszeres oktatásban részesüljenek a hatályos előírásokból. Fuvarozó partnereinknek tisztában kell lenniük azzal, hogy emberi felhasználásra kerülő gyógyszert szállítanak, ezen tevékenység szabályait és következményeit megismerték, és azokat maradéktalanul betartják.

– Milyen különleges felkészültséget igényel mindez a szakemberektől?

L. S. T.: – Az ipari és egészségügyi gázok töltése, tárolása, szállítása és átfejtése speciális tevékenység. A veszélyesáru-szállítást nagyon szigorú előírások szabályozzák. Társaságunk ipari gáz forgalmazásához kötődő szállításai az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás) rendelkezéseinek hatálya alá esnek. Az ADR által előírt szabályozások betartásáról a Messer és az alvállalkozó fuvarozók is saját hatáskörben gondoskodnak. A gépkocsivezetőknek kötelező a szállítandó áru kategóriájában speciális ADR-tanfolyamot elvégezniük és abból sikeres vizsgát tenniük. A szállítás dokumentumainak (szállítólevél, járatlap, menetlevél), továbbá a fuvareszközeinknek is meg kell felelniük az ADR előírásainak.

– Hogyan birkóznak meg a kiszállítás kihívásaival?

L. S. T.: – Társaságunk igyekszik úgy megválasztani a termékek gyártási és feladási helyét, hogy a vevőket rövid átfutási idővel és elfogadható költséggel tudjuk kiszolgálni. Budapesten, Győrben, Dunaföldváron és Nyíregyházán is vannak palacktöltő üzemeink (átfejtő állomások). Minden telephelyen megfelelő darabszámú és típusú szállítóeszköz (darus, emelőhátfalas és pótkocsis jármű) biztosítja a vevői igények kiszolgálását. A rugalmas logisztikai szervezet, a jó csapatmunka, a gyors visszajelzés, a kihívásokra való rugalmas reagálás mind kulcsfontosságú a pontos és gyors vevőkiszolgáláshoz. A vevők többsége részére fix szállítási napokat jelöltünk ki, amelyek igazodnak az igényekhez, de egyúttal biztosítják a járműveink egyenletes kihasználtságát is. A rendelésfelvétel és kiírás a vevőszolgálati adminisztrációs kollégák feladata. Figyelembe kell venniük az előre meghatározott járatnapokat és a szállítási kapacitásunkat. Manapság a logisztika lebonyolítása nem képzelhető el a különböző számítógépes programok segítsége nélkül, amelyekkel a helyszíni átvétel, a szállítólevél-kezelés akár papírmentesen is végezhető, meggyorsítva ezáltal a feldolgozást és tervezést is. Az SAP rendszerben létrehozott és kinyomtatott szállítólevél megjelenik egy PRAMES nevű fuvarszervező programban, amelyből a palackos logisztikus kollégák létrehozzák a következő napi töltőüzem-specifikus járatokat. Időnként a vevői igények hullámzása miatt (szezonalitás, ünnepek környéke) az egy napra felvett megrendelések mennyisége meghaladja a szállítási kapacitásainkat. Ilyenkor, ha a vevőink nyitvatartási ideje engedi, második (délutáni) kört kap valamely fuvareszközünk, de szükséges lehet néhány vevő ellátásának elnapolása is. A járatok kinyomtatását követően az üzemek összekészítik, komissiózzák a járatokra a palackokat. A fuvareszközök megrakásának feladata üzemenként változó, az üzem munkatársai – a gépkocsivezető iránymutatása alapján – vagy a gépkocsivezető is végezheti ezt a feladatot. A megrakással és rakományrögzítéssel kapcsolatos felelősség azonban minden esetben a fuvarozóé. A járatnapon a GPS-alapú járműkövető rendszerrel felszerelt fuvareszközök minden pillanatát nyomon követhetjük, igény esetén akár informálhatjuk is vevőinket a várható érkezésünkről.

S. A.: – A cseppfolyós gáz esetén mindezt kiegészíti a telemetriarendszerünk, amelynek segítségével online látjuk a partnereink tartályaiban lévő cseppfolyós gáz mennyiségét, és így időben meg tudjuk tervezni az ellátást.

– A disztribúció során milyen szempontok alapján döntenek a különféle modalitások és az ott elérhető szolgáltatók, szolgáltatások között?

S. A.: – Tekintve, hogy a területünk elég speciális, illetve főképp a belföldi piacon vagyunk jelen, sokszor rövid távolságokon terítve, közúton elérhető vevők számára, így a közút az egyetlen lehetőség. Sajnos a vasút időben hosszabb átfutása nem teszi lehetővé a gazdaságos és rugalmas szállítást.

L. S. T.: – Ehhez nekünk is meg kellett találnunk azokat a fuvarozócégeket, amelyekkel fuvarozási szerződés keretein belül megvalósítható a hatékony vevőkiszolgálás. Mivel a fuvarozás nem tartozik cégünk profiljába, e feladat kiszervezése mellé tettük le a voksunkat. Fuvarozó alvállalkozóinkkal hosszú távú (legalább 5 évre szóló) együttműködés a célunk, ezért kiemelt fontosságú, hogy ne csak költségalapon hozzuk meg a döntéseinket (bár a jelenlegi üzemanyagárak mellett ez is rendkívül fontos), hanem vegyük figyelembe a pályázók korábbi, hasonló területen szerzett tapasztalatait, a piaci helyzetüket és a hírnevüket. Kiválasztásukkor fontos szempont, hogy tőkeerős cégek legyenek, hiszen jelentős beruházási vagy lízingköltséggel jár az általunk kiírt járműpark biztosítása. A másik nagyon fontos tényező a kiválasztáskor, hogy a szerződő fél rendelkezzen a társaságunk által előírt összegű üzemeltetési felelősségbiztosítással. Fuvarozóink mindegyike felel a szállított áruk esetleges elvesztéséért, hiányáért, károsodásáért, valamint a személyi és/vagy anyagi károkért is. Az együttműködés módját, a felelősségi köröket és minden részletet a fuvarozási megállapodásainkban rögzítettük. Fuvarozó alvállalkozóinktól (Baltrans, Hoyer, Révész) a fentieken túl elvárás a rugalmas és szakszerű vevőkiszolgálás, a rendszeres oktatások biztosítása.

– Rendelkeznek saját tárolókapacitással?

S. A: – Természetesen, a mi szakterületünkön nem is képzelhető el a gyártás e nélkül. Azonban az ipari gázok tárolása nem összehasonlítható a földgáz tárolásával. Nagy mennyiségben alapvetően mélyhűtött, cseppfolyósított formában, vákuumszigetelt tartályokban, mínusz 200 °C közeli hőmérsékleten lehetséges.

L. S. T.: – A nyomás alatt cseppfolyósított, sűrített gázt palackos formában tároljuk, és elsősorban palettákban (kalodákban) rögzítve szállítjuk, vagy nagyobb mennyiség esetén 12 gázpalackból álló palackkötegek (bündelek) formájában.

– Mi jellemzi a Messer ügyfélszolgálati stratégiáját?

L. S. T.: – Minden vállalkozás sikere függ a vevői elégedettségtől, ezért kiemelten az ügyfélszolgálatoknak, de minden kollégának (gépkocsivezető, üzletkötő, reklamációkezelő stb.). fontos szerepe van az ügyfélkezelésben, akiknek személyes kapcsolata van a vevőkkel. Minden vevő más és más, de egyben nagyon hasonlítanak: mindannyian személyre szabott, gyors és számukra elfogadható megoldásokat várnak a problémáikra, kéréseikre. Ehhez az ügyfélszolgálaton dolgozó kollégáknak megfelelő tudással és fogékonysággal kell reagálni a vevői megkeresésekre. Mindezt úgy, hogy elsősorban a cégünk érdekeit tartják elsődlegesnek. A termelés tervezése és irányítása, a vevőszolgálati tevékenység és az elosztási/disztribúciós logisztika különböző osztályok irányítása alá tartozik. Ahhoz, hogy az áru eljuthasson a végső felhasználóhoz, a különböző társosztályoknak hatékonyan és proaktívan együtt kell tudni dolgozni.

– Az ügyfélkapcsolatok javítása érdekében nyújtanak-e többletszolgáltatásokat?

L. S. T.: – A vállalati és vevői készletek optimalizálása érdekében cégünk 2020 januárjában létrehozott egy projektcsoportot, amelynek vezetésével engem bíztak meg. Két palackgazdálkodási kontroller kolléganőmmel azon dolgozunk, hogy figyelemmel kísérjük a vállalati palackos összkészlet változásait, jelzéseket adjunk üzletkötő kollégáinknak a kiugró vevői bérkészlet-változásokról, nem forgó készletekről, illetve javaslatokat tegyünk – a szállítási gyakoriságot figyelembe véve – a szükséges vevői bérkészletek nagyságára vonatkozóan.

– Tervezik-e a logisztika bármely területének fejlesztését?

S. A: – Folyamatos fejlesztésre törekszünk mind szoftver-, mind hardveroldalon. Nélkülözhetetlenek a változó igényekhez, előírásokhoz frissített számítógépes alkalmazások, eszközök, de ugyanennyire fontos a munkatársaink szaktudása, illetve a járműparkunk kiváló állapota is. Ez utóbbit folyamatos beruházásokkal, új eszközök vásárlásával lehet fenntartani.

L. S. T.: – Az informatikai háttér folyamatos fejlesztése kiemelt célunk, elsősorban a pontos palackkészlet-nyilvántartás és a teljes körű vonalkódos nyomon követés terén.

 

NÉVJEGYEK

Simor András a győri műszaki egyetemen szerzett diplomát. 18 év járműpark-üzemeltetési és 2 év járműszakértői tevékenységet követően több mint 20 éve dolgozik a Messer Hungarogáz Kft. csapatában. Kezdetben csak a cseppfolyós (bulk) szállítási területért felelt, mára logisztikai vezetőként a palackos szállítás, illetve a veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadói tevékenység is hozzá tartozik.

Lipcsikné Suszter Tünde a közgazdasági szakközépiskola 1987-es elvégzését követően az élet számos területén kipróbálta magát, míg végül 2002-ben az akkori iparigáz-piacon friss belépőnek számító Air Liquide Hungary Kft.-hez került a cseppfolyós logisztika területre. A vállalati ranglétrát végigjárva 2008-ban logisztikai vezetővé nevezték ki, ahol a palackos és cseppfolyós logisztika irányítása mellett a palackbeszerzés és -gazdálkodás is a feladata volt. 2010-ben közgazdász diplomát szerzett logisztika szakirányon. 2017-ben került a Messer Hungarogáz Kft.-hez az Air Liquide Kft. felvásárlása kapcsán. Itt logisztikaivezető-helyettesként a palackos logisztikáért felel, valamint 2019 óta egy palackgazdálkodással foglalkozó projektcsapatot is vezet.