AkkuLog

Partnerség és tudásátadás: „Tanuljunk együtt!” – beszélgetés Merczel Diánával, az AIRMAX Cargo Budapest Zrt. tengeri és vasúti osztályvezetőjével

Partnerség és tudásátadás: „Tanuljunk együtt!” – beszélgetés Merczel Diánával, az AIRMAX Cargo Budapest Zrt. tengeri és vasúti osztályvezetőjével

A tevékenységi kör szélesítésével és a forgalom bővülésével párhuzamosan, évről évre dinamikusan nő az AIRMAX Cargo létszáma is, ami folyamatos szervezetfejlesztéssel és képzésekkel jár. Belső tanulási folyamat ez, miközben online és személyes jelenlétű szakmai napokon a megbízó partnereiket is támogatják a szállításokkal kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátításában és az aktuális információk átadásával.

– Januártól a tengeri és vasúti osztály mellett a közúti is az irányítása alá tartozik. Milyen kihívást lát benne?

– Ez egy teljesen új feladat lesz számomra, bízom a képességeimben és a csapataimban. 2017 óta vezetem a tengeri osztályt, objektív mércével nézve értem el olyan sikereket, amikre én is büszke vagyok: úgy fejlesztettük a részleget, hogy több különböző csoportot hoztunk létre, élükön megfelelő kvalitású és felhatalmazással bíró vezetőkkel, ami véleményem szerint a siker kulcsa. Ez a struktúra lehetővé teszi, hogy mindenki a maga szakterületén saját célokat tűzzön ki és ehhez saját elvárásokat fogalmazzon meg, ami részemről már egy teljesen más típusú vezetést igényel, mint ahogyan 6 évvel ezelőtt átvettem az osztályt. Korábban az egyes középvezetők a legrátermettebb, legtöbb megbízást teljesítő operációs kollégák közül kerültek ki, jó kommunikációs készségekkel, de elsősorban operációs szemlélettel. A jelen helyzetben azonban inkább irányító szerepben kell helytállni, ahol elsősorban a stratégiák szintjén a szervezetfejlesztés a feladat. Itt maximálisan érvényesül az „Összhangban egymással” szlogenünk: szorosan kapcsolódunk a társosztályokkal, ezáltal folyamatosan tanuljuk azt is, hogy a szinergiákat hogyan működtessük harmonikusan, gördülékenyen. Nem célunk vízfejűvé tenni a céget vagy a hierarchiát káoszba fordítani. A vezetőségi metodikát az alapján szoktuk meghatározni, hogy mire van szükség cégen belül ahhoz, hogy a leghatékonyabban tudjuk ellátni a feladatainkat. Mindennek nyomán gondolta úgy a menedzsment, hogy számomra a közúti osztályvezető státusza – amíg a nagyra becsült kolléganőm szülési szabadságon van – egy jó lehetőség arra, hogy kipróbáljam magamat szélesebb körben is. Úgyhogy nagy izgalommal tölt el a kinevezés, és természetesen nagyon szeretnék megfelelni az elvárásoknak.

– Hogyan látott munkához az új szerepben?

– A saját magam felé támasztott elvárások mellett kiemelten fontosnak tartom azt is, hogy a 23 tengeri-vasúti munkatársamon kívül a 14 közutas kollégám is biztonságban érezze magát, hogy tudják azt, hogy egymásra, a vállalatra és az új vezetőjükre is számíthatnak. Az emberi vetületre cégszinten mindig is nagy hangsúlyt fektetünk, ezért a legfontosabb célom a közúti osztály stabilizálása. Ehhez cégszinten is megfelelő segítséget kaptam, egy külsős tanácsadócéggel együtt dolgozunk a szervezetfejlesztési folyamaton. Ez magába foglal csoportos alkalmakat is minden közutas kolléga bevonásával, amelynek fórumán elmondhatják a prioritásaikat. A fölülről érkező intézkedések mellett ezekből a visszajelzésekből gyúrjuk össze azt, ami mentén együtt haladunk tovább. Az építkezés jegyében már létrehoztunk két közúti csoportot: az egyik a belföldi, a másik pedig a nemzetközi fuvarszervezéssel foglalkozik, és mindkettőt kiváló szakemberek vezetésére bíztuk. Azt gondolom, hogy van ebben számottevő potenciál. Szeretném például, ha tudnánk bővíteni az alvállalkozói körünket, csökkentve a hagyományos speditőrcég mivoltunkból eredő kitettségünket. A tevékenységi körünk pillérét jelentő gyógyszerszállítások során nagyon komoly minősítési követelményeknek kell megfelelnünk, és nem könnyű olyan fuvarozópartnereket találni, akik szintén képesek teljesíteni minden szigorú feltételt, ami esetünkben bekerülési alapkövetelmény.

– Többször említettük a céges interjúsorozat korábbi beszélgetéseiben a vállalatirányítási rendszer bevezetését. Hol tart most a folyamat?

– A program hosszú hónapokig tartó testre szabása után elindult a többlépcsős bevezetés: a tengeri és a közúti osztály a raktár- és a vámrészleg egy részével november 6. óta dolgozik az új rendszerben, és december 4-én csatlakozott a légi osztály is. Most elsősorban az a fontos, hogy a napi operatív tevékenységünket támogassa az új szoftver, ugyanakkor még várat magára további fejlesztés, hiszen az operációs területek hatékonyságnövelése mellett nem titkolt célunk ügyféloldali portál integrálása is, amely a legújabb követelményeknek megfelelően biztosítja az ügyfélélményt, többek között ajánlatkérési és nyomkövetési lehetőséggel is. Így tehát cégszinten – beleértve mind a közúti, mind a tengeri-vasúti osztály új feladatait is – egy nagy tanulási folyamat részesei vagyunk. A jelenlegi külső gazdasági körülmények új versenyhelyzetet teremtenek, köztük olyan tényezőkkel, amelyekre egyáltalán nincs ráhatásunk. Viszont amit befolyásolhatunk, azt megpróbáljuk a lehető legjobbra fejleszteni: tanulunk az eddigi tapasztalatainkból, a saját hibáinkból, mások hibáiból – kicsit olyan ez, mintha egy hatodik érzékünk is lenne, figyelünk kifelé és befelé is, így olyan megoldásokra törekszünk, amelyek támogatják a jövőbeni célokat. A minőség iránti elkötelezettségünk a versenyelőnyünk, amit nemcsak mi állítunk magunkról, hanem amit a partnereink is elismernek, és ez semmilyen körülmények között nem szenvedhet csorbát.

– Hogyan értékeli az említett gazdasági környezetet?

– Ebben az évben, különösen 2023 második felében olyan versenyhelyzet alakult ki, ami – valljuk be – már-már kicsit kényelmetlen is tud lenni szállítmányozóknak és fuvarozóknak egyaránt. Ünnepelte mindenki a 2022-es évet, nagyon sok helyen, így az AIRMAX-nél is rekordszámok születtek. Ehhez képest idén a drasztikusan csökkent tengeri fuvardíjak már másként befolyásolják az árbevételünket. Nem mondom, hogy ez alapvetően rossz, hiszen az extra magas tengeri fuvardíjak normalizálódtak egy fenntarthatóbb szintre, ugyanakkor mostanra olyan alacsony tengeri fuvardíjak jelennek meg, amelyek nem feltétlenül fedezik a hajóstársaságok költségeit. Való igaz, hogy óriási bevételekre tettek szert az elmúlt években, azonban ha tartósan kell költségszint alatt dolgozniuk, az idővel minőségromláshoz vezet. Ebből fakadóan tartok attól, hogy egyre több járattörlés várható, főleg a Távol-Kelet–Európa viszonylatokon, ami azért a menetrendekre és a tervezhetőségre igencsak negatív hatással lehet, ez pedig kedvezőtlenül befolyásolja az ellátási láncokat. Ugyan még kitartottak a korábban felhalmozott készletek, azonban az utánrendelések fokozott tervezést igényelhetnek, hiszen az említett járatcsökkentések vagy épp a lassabb hajózás az átlagos szállítási határidők növekedését hozza magával, és ez a hatás begyűrűzik az ellátási láncok többi elemére is.

– A hazai viszonyok között is éles a verseny?

– Amikor kevesebb az árbevétel, illetve a megbízói volumenek is visszaesnek, akkor minden piaci szereplő – így mi is – megpróbálja új megbízásokkal pótolni a kiesett bevételeit. Magyarország piaca finoman szólva nem nagy, úgyhogy egyre többször jelennek meg a versenytársaink a mi ügyfeleinknél is. Ezért minden eddiginél jobban ki kell domborítanunk, hogy nem minden esetben az ár az egyetlen döntő tényező a szolgáltatóválasztás során, hanem kiemelt szerepet kapnak a partneri kapcsolatok és az ügyfélszolgálat is. Az AIRMAX Cargo minden modalitásban és minden idősíkon rugalmasan, átjárhatóan tud megoldást nyújtani, még menet közben változó igények esetén is. Személy szerint nagyon szeretem a vállalat tevékenységében, hogy megoldásokban gondolkodunk, és nem csak egyféle modalitásból áll a portfóliónk. Erről szakmai fórumokat is tartunk időről időre a partnereinknek, legutóbb például december elején, a budapesti Tropicarium cápás rendezvénytermében, frappánsan kapcsolódva a tengeri tevékenységünkhöz.

– Miről tájékoztatták ott a megjelenteket?

– 2023 a tenger éve volt a cégünknél. Ezt a kampányt koronázta meg záróeseményként a szakmai nap, amelyen a nagyjából félszáz résztvevőt informáltuk olyan piaci változásokról, amelyek segítségül szolgálnak a 2024-es esztendő megtervezéséhez. Többek között bemutattuk a már üzemelő kínai folyosónkat, amely a partnereink távol-keleti beszerzéseit támogatja, és amely immár nagyon széles palettát lefedve – különböző költségeken különböző tranzitidők figyelembevételével – biztosít megoldásokat. A jövő évi fuvardíjak tekintetében természetesen nem bocsátkoztunk jóslatokba, de azért az eddigi mintákat, szezonalitásokat, befolyásoló tényezőket elemezve lehet következtetéseket levonni, hogy mikor várható kapacitáshiány vagy fuvardíj-változás. Fontos téma volt még a fenntartható szállítási útvonalak lehetősége, amelyre a bővülő vasúti megoldásaink kínálnak megfelelő szolgáltatásokat. Kiemeltük a megfelelő tervezés előnyeit, hiszen egy jól időzített beszerzéssel a karbonlábnyom is csökkenthető, a tengeri modalitás károsanyag-kibocsátása töredéke a léginek, az erről készült tanulmányunkat is bemutattuk ügyfeleinknek. A megjelentek érdeklődve fotózták a kivetített diákat, a prezentációk végeztével feltették a különböző kérdéseiket, tehát értékes információkkal lettek gazdagabbak. Mi, szervezők pedig elégedetten nyugtáztuk, hogy továbbra is a partnereinkkel együttműködésben, felkészülten nézünk elébe a következő üzleti évnek.

 

NÉVJEGY

Merczel Diána a Hunfalvy János Kéttannyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskolában érettségizett 2006-ban, majd ugyanott felsőfokú OKJ-s szakképzés keretében 2008-ban lett szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző. Volt lehetősége két hónapra Hollandiába kimenni tanulmányútra, és a rotterdami kikötőbe szervezett látogatás végérvényesen megfertőzte a tengeri szállítmányozással. A pályája ugyan a Waberer’s-nél, a hűtőosztályon indult közúti fuvarszervezőként (a pénzügyi válság idején), de e munkája révén szakmai kapcsolatba került az AIRMAX-szel, ahol éppen építették fel a tengeri szállítmányozási üzletágat. 2009 végén átigazolt, és 2011-ben elvégezte a Budapesti Gazdasági Főiskola nemzetközi gazdálkodás szakát, amellyel közgazdász (BA) diplomát szerzett. 2014-ben osztályvezető-helyettesnek nevezték ki, 2015-ben okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző (MSc) diplomát szerzett, és 2017-től vezeti az AIRMAX tengeri és vasúti részlegét, amely feladatai 2024-től kiegészülnek a közúti részleg irányításával.

 

Varga Violetta