AkkuLog

A nagyvasút nagy gond, de a kisvasút is nagy gond

A nagyvasút nagy gond, de a kisvasút is nagy gond

Az integrált vasúti időszakból származó, fenti általános helyzetleírás ma is igaz, noha a feladatmennyiség összességében kevesebb, mint az előző munkahelyén, az erőforrások ehhez igazodnak – mindezt nem panaszolja, csupán tényként állapítja meg Horváth Ottó, aki 2021. március 16-ától a CER Hungary, július 1-jétől a CER Cargo Holding vezérigazgatója.

„Az egyik elődöm, Heinczinger Tamás közös megegyezéssel távozott a cégtől, a másik elődöm, Horváth Zsolt az L.A.C. Holding logisztikai igazgatója lett. Fontos személyi változás még, hogy dr. Vincze Árpád üzletfejlesztési vezetőként és Estók István a CER Cargo Holding üzemeltetési vezérigazgató-helyetteseként dolgozik nálunk.

A CER Cargo Holding Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon aktív, ezenfelül vasúti árufuvarozási képességgel rendelkezik Horvátországban, Ausztriában és Romániában (ld. keretben. A szerk.). A működésünkkel kapcsolatos időszerű feladat megújítani a biztonsági tanúsítványainkat, valamint az ukrán vasúttal megkötött határforgalmi szerződésünket és a partnereinkkel aláírt együttműködési megállapodásainkat.

A vasúti árufuvarozás operatív ügyei mellett stratégiai jellegű feladatokkal is foglalkozunk a középtávú víziónknak megfelelően. E feladatok közül kiemelem az orosz–kínai–magyar vegyesvállalat megalapítását, amely társaságban az orosz felet az RZD Logistics képviseli, magyar oldalról a CER Cargo Holding vesz részt. Az orosz–magyar fél a két közlekedési tárca képviselőivel együtt két hete Moszkvában tartott megbeszélésén egyeztetett a vegyesvállalat megalapításának feltételeiről. A következő, Budapesten tartandó ülés után várhatóan már a cégbejegyzéssel kapcsolatos konkrétumokról is beszámolhatunk. A megalapítandó társaság székhelye Budapest lesz, fő tevékenysége pedig vasúti áruforgalmi akvizíció lesz Kína és Európa között, Záhony átmenetben.

A vegyesvállalat létrehozása és a CELIZ (Central European Logistics and Industrial Zone) program között szoros kapcsolat van. A záhonyi vasúti infrastruktúra korszerűtlen és kihasználatlan, fejlesztése és reorganizációja indokolt, fontos szerepet tölthet be Magyarország elosztó-logisztikai pozíciójának kialakításában és fenntartásában. A Záhonyi Logisztikai és Ipari Övezet konzorcium három tagjának egyike a MÁV-REC, leányvállalattársunk. A megfelelő infrastruktúra kialakítása és működtetése az egyik alapvető feltétele az áruforgalom vasútra, ezen belül Záhony átmenetre terelésének. A kínai–kazah–orosz–ukrán viszonylatú áruszállítás ez idő tájt inkább jelképes, mint jelentős, azonban jó lehetőség. Érdemes foglalkozni az Európa–Kína közötti áruforgalom egy részének vasútra terelésével, hiszen a záhonyi körzetbe érkezett széles nyomtávú kocsik és konténerek nyilvánvalóan nem maradnak Magyarországon, hanem vissza kell őket küldeni és lehetőleg rakottan. A rakva-rakott forgalom versenyképessége ismert, racionalitását magyarázni nem szükséges.

A politikai kapcsolatok a gazdaság minden ágára, így a közlekedésre is kihatnak, de az orosz–ukrán viszony a vasúti árufuvarozásnak jelenleg nem akadálya, a tehervonatok különösebb probléma nélkül közlekednek. Nem valószínű, hogy negatív változás történik. Érintheti az ukrán–magyar határforgalmat a fehérorosz átmenetű árufuvarozás jelenlegi és jövőbeli státusza, egyrészt az infrastruktúra-kapacitás, másrészt a politikai helyzet okán.

Az ukrán–magyar határforgalom lebonyolításának rendje ismert, gondolok itt többek között az EU külső határára, határőrizeti és vámfeladatokra, nyomtávváltásra stb. A széles nyomtávú vasúttársaságok méretei és fuvarozási képességei szükségessé teszik a tervezést, illetve a tervezhetőséget, mivel Záhony körzet aktuális infrastruktúrakapacitásainak felső határai viszonylag alacsonyak, ennélfogva viszonylag rövid idő alatt torlódásos helyzet alakulhat ki. A tervezhetőség fontos kritériuma az ütemesség, amely alapja az átrakási igények kezelhetőségének is. Kb. 2 ezer széles vasúti teherkocsi Záhony körzetben tartózkodásánál már elegy-feldolgozási nehézségek jelentkeznek. Az elmúlt időszakra éppen az ellenkezője, azaz az alacsony forgalom a jellemző.

Ebben az évben több új árufuvarozási vasúti társaság kezdte meg működését Magyarországon és a régióban. Ezek a cégek valamely jelentősebb gazdasági formáció leányvállalatai, amelyek az anyavállalat vagy az anyavállalat meghatározó partnereinek áruját fuvarozzák. Ez a változás a piaci verseny további erősödését okozza. Társaságunk tavaly Magyarország TOP4 fuvarozójának egyike volt, amely pozíciót szeretnénk megőrizni.

Számítottunk arra, hogy az EU több országához hasonlóan Magyarországon is megjelenik a vírusos helyzet idejére biztosított állami támogatás a vasúti árufuvarozási szegmensben, amely támogatás versenyképesebbé tehette volna a környezetbarát áruszállítást. Vontatójármű kapacitásunkat a hatályos szerződéseink módosításával biztosítottuk azon a módon, hogy egyes mozdonyoknál rugalmas foglalkoztathatóságot értünk el.

A CER Cargo Holding kkv-kategóriájú gazdasági társaság, amely partneri kapcsolatokkal rendelkezik, és azokat erősíteni kívánja. Ennek példája más vasúti társasággal kötött együttműködési megállapodás. Társaságunk nyitott az üzleti alapon történő kooperációra, a meglévők fejlesztésére” – zárta nyilatkozatát Horváth Ottó.

 

CÉGTÖRTÉNET

2005-ben, az első üzleti évben 422 ezer tonna árut fuvaroznak. Az első nemzetközi fuvarozásukat egy német magánvasúttal együttműködve hajtják végre a Gladbeck–Sturovo–Miskolc útvonalon. A magyarországi forgalomban 252 rakott vonattal több mint 350 ezer tonna lignitet fuvaroznak Bükkábrány és Visonta között.

2006-ban az éves árufuvarozási teljesítményük eléri az 573 ezer tonnát, az áruszállítási teljesítményük 187 millió átkm. A Magyarország–Hollandia viszonylatban éves szinten 350 ezer tonna szemes termény exportját fuvarozzák, a Lengyelország–Magyarország viszonylatban pedig mintegy 120 ezer tonna lengyel szén importját. Belépnek a tranzitforgalomba is: küldeményeket fuvaroznak Németország és Románia között. A Dunai Finomító – Ostrava és Dunai Finomító – Pozsony viszonylatokban ebben az évben elfuvarozott árumennyiség megközelíti a 90 ezer tonnát.

2007-ben megtartják az előző üzleti évben megszerzett export-, import- és tranzitpiaci pozíciójukat, és belépnek az ásványolaj- és vegyipari termékek Nyugat-Európa és Magyarország közötti fuvarozásának piacára. Partnereikkel új forgalmakat hoznak vasútra a Románia–Lengyelország, illetve Románia–Csehország viszonylatokban. 2008-ban bővítik az ásványolaj- és vegyipari termékek Nyugat-Európa és Magyarország közötti fuvarozásának volumenét.

A 2009-es válságév a CER-t is új kihívásokkal szembesíti. A gazdasági válság ellenére a jövedelmezőségük fennmarad, és 2011-ben 1,3 millió tonna elszállított árumennyiség mellett 353 millió árutonna-kilométert teljesítenek. Megalakul a szlovákiai tagvállalatuk, amelynek célja – a CER Holding tagjaként – erősíteni és hatékonyabbá tenni az európai vasúti fuvarozást. A szlovákiai pályafutásuk kezdetét a vasúti pályákon történő szállítási szolgáltatások engedélyezésének köszönhetjük. A CER Slovakia megkezdi áruszállítási tevékenységeit belföldön, valamint export-, import- és tranzitforgalom formájában is.

A CER dinamikus növekedésnek indul. 2012-ben 1,9 millió tonna árut fuvaroznak el, az árufuvarozási teljesítményük 495 millió átkm. Megkezdik a saját flotta kiépítését és a bérelt eszközökről saját eszközökre történő átállást. 2013-ban a CER Slovakia bekerül a General Contract for Use of Wagons (GCU szövetség) tagjai közé, a COTIF 1999 nemzetközi megállapodás alapján. Szlovákiában 167 ezer tonna árut fuvaroznak el export, import és tranzit formájában, bérelt mozdonyok segítségével.

2014-ben megérkezik az első saját mozdonyuk. A saját flotta zászlóshajója a 6 tengelyes Softronic Transmontana mozdony. Még 2015-ben megérkezik a második példány is ebből a típusból, a piaci kihívásokra adott válaszukként. A CER Slovakia flottájához csatlakozik egy 242-es típusú „Plehács” villanymozdony és egy 740-es „Kocur” dízelmozdony.

2016-ban megérkezik a flottába a harmadik Softronic Transmontana villanymozdony. A mozdony a cégcsoport első vezérigazgatójának nevét viseli, amely egyben tisztelgés dr. Bárány István 80. születésnapja alkalmából. Pista bácsi munkássága és teherbírása példaként áll a CER vasútvállalatok valamennyi munkatársa előtt.

2017-ben a flotta tovább bővül egy 774-es CZ Loko „Csillagromboló” dízelmozdonnyal, a szlovák tagvállalatuk járműparkját egy újabb 740-es „Kocur” erősíti. A szlovákiai vasúti pályákon történő szállítási szolgáltatások engedélyezése kibővül a csehországi vasutakra is.

2018. január 1-jétől a CER Hungary Zrt. – a Holding tagjai közül elsőként – a RIS vasúti vállalatirányítási rendszert használja. A sikeres munka gyümölcseként jelentősen megnövekedett forgalmak lefedésére megérkezik a flottába a negyedik Softronic Transmontana, amelyhez a további vontatási kapacitás szükségessége miatt még 2 db 186-os sorozatú Bombardier Traxx mozdonyt bérel a cégcsoport az AKIEM cégtől.

2019-ben sikeresen teljesítik a horvátországi vasút vállalati licenc megszerzéshez szükséges eljárást, így a CER Cargo d.o.o. vállalat Horvátországban megkezdi a vasútvállalati tevékenységét. További Bombardier Traxx mozdonyok bérlésére kötnek hosszabb távú szerződést, összesen további 3 db Bombardier Traxx áll a CER szolgálatába.

2020-ban a cég stratégiai céljai között továbbra is kiemelten szerepel az erőteljes növekedés és terjeszkedés az európai piacokon, ekkor Ausztria irányába tesznek jelentős lépést. Az osztrák hatóság szigorú eljárási előírásainak megfelelve a CER vállalatcsoport 2020. június 3-ai dátummal megszerzi az engedélyt az ausztriai tevékenység végzésére. Emellett bejegyzik a kolozsvári székhelyű cégüket is. 2020. július 23-án a Széchenyi Alapok és a CER Cargo között létrejött szerződés által a CER Csoportban közvetve tulajdonos lett a Magyar Állam. Három befektető – köztük legnagyobbként az SZTA által kezelt két kockázati tőkealap –  2,2 milliárd forintot biztosít a cég számára, amit új mozdonyok beszerzésére fordítanak.