A drónok iránt elkötelezett szervezetek számára nyitva áll az ajtó

A drónok iránt elkötelezett szervezetek számára nyitva áll az ajtó

A Digitális Jólét Program keretében 2021. május 4-én megalakult a Magyarországi Drón Koalíció, amelynek célja, hogy stratégiai és szakmai platformot teremtsen a kormányzat, a kutatói szféra, a piaci szereplők, továbbá a felhasználók számára a magyarországi drónhasználattal és -fejlesztésekkel kapcsolatban, hozzájáruljon egy világszínvonalú drónökoszisztéma, illetve dróntesztkörnyezet kialakításához, valamint a magyarországi drónstratégia kidolgozásához és megvalósításához. Ezen célok megvalósításával nemzetgazdasági szinten mérhető versenyképesség-növekedés elérése váljon lehetségessé a drónok és dróntechnológia széleskörű alkalmazásával.

Komoly eredményekkel kikövezett út

Bizonyára sokan tudják, hogy a Magyarország kormánya által 2015 végén elindított, a digitális ökoszisztéma egészét érintő Digitális Jólét Program (DJP) célja, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertesei közé kerülhessen. A DJP több mint ötéves működése során, e cél által vezérelve, több kormányzati ágazati digitális stratégiát (oktatási, gyermekvédelmi, startup, agrár, mesterséges intelligencia) készített az ökoszisztéma szereplőivel közösen. A közös munka eszenciája pedig a DJP koalíciós együttműködéseiben volt leginkább tetten érthető. A DJP 2017-ben a Magyarországi 5G Koalíciót, 2019-ben pedig a Magyarországi Mesterséges Intelligencia Koalíciót hozta létre és működteti azóta is sikerrel. Ezen a komoly eredményekkel kikövezett úton jutottunk el – hosszú előkészítő munka után – 2021. május 4-ig, a Magyarországi Drón Koalíció megalakulásáig.

Miről szól egy ilyen szakmai koalíció?

A koalíció olyan sajátos közigazgatási platform, melynek célja, hogy megfogalmazza az egyes új digitális technológiákkal kapcsolatos azon kérdéseket, amelyekkel a kormányzatnak az elkövetkező években foglalkoznia kell, és hogy ezekre a kérdésekre közigazgatásilag is értelmezhető válaszokkal tudjon szolgálni. A koalíciók összehasonlító elemzéseket készítenek, kutatásokat támogatnak, serkentik a nemzetközi együttműködéseket, javaslatokat fogalmaznak meg a jogi környezet akadálymentesítésére, és observatory tevékenységet végeznek. Mindezek ismeretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Széchenyi István Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, továbbá a HungaroControl Zrt. úgy ítélte meg, hogy a kezdeményezésükre megalakuló – és több mint 60 alapító tagot számláló – koalíció hatékonyan fogja szolgálni a bevezetőben említett célokat. Nem túlzás talán azt állítani, hogy az alapítók mindegyike rendelkezik azzal az elismert – közlekedési tudományokra, közlekedésszervezésre, innovációra, hatósági tevékenységre, légi irányításra épülő – tudásbázissal, amely elősegítheti az új technológiák beépítését a hazai környezetbe. A Magyarországi Drón Koalíció alapítóinak meggyőződése, hogy a drónok területén zajló élesedő nemzetközi versenyben határozott fellépésre van szükség a hazai vállalkozások és a dróntechnológia megerősítése érdekében.

Palkovics László miniszter a Drón Koalíció alapító okiratának aláírását követő sajtótájékoztatón közölte, a drónokkal összefüggő gazdasági lehetőségek indokolják a magyarországi drón koalíció létrehozását, ugyanis az Európai Bizottság becslései szerint 20 év múlva több mint 100 ezer embert foglalkoztatnak majd a drónokkal összefüggő területek, amelyeknek a gazdasági hatásai elérik vagy meghaladják majd a 10 milliárd eurót. Magyarország is szeretne ehhez a folyamathoz csatlakozni, és előkelő helyet kíván kivívni magának a drónok alkalmazása, kutatása és gyártása területén, fűzte hozzá a miniszter.

Akik számára kiemelten fontos a Magyarországi Drón Koalíció működése

Arra a kérdésre, hogy kik lesznek azok a társadalmi és gazdasági szereplők, akiknek valamilyen előnyük származik majd a Magyarországi Drón Koalíció tevékenységéből, a legegyszerűbben az együttműködés – alábbiakban részletezett – céljaival adható válasz.

Ezek szerint fontos, hogy

  • hazánk a drónok használata terén mihamarabb az európai élvonalba kerüljön, ezáltal Magyarország a nemzetközi drónközösség fontos referenciapontjává váljon;
  • a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, a pilóta nélküli légijárművek, drónalapú fejlesztések széles körű elterjedésének és alkalmazásának köszönhetően jelentősen erősödjön a hazai vállalkozások versenyképessége;
  • a magyar startupok és kkv-k nagy arányban vegyenek részt drón fejlesztésekben és drónok gyártásában, drónalapú megoldások használatában akár nagyvállalati, egyetemi vagy nemzetközi partnerségben;
  • nemzetgazdasági szinten mérhető versenyképesség-növekedés elérése váljon lehetségessé a drónok és dróntechnológia széles körű alkalmazásával;
  • a jelenlegi szabályozási környezetet – a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett – olyan irányba alakítsuk/vizsgáljuk felül, hogy az ne képezze akadályát annak, hogy a drónok, drónalapú megoldások minden ágazatban elterjedjenek és növeljék az ágazati hatékonyságot.

Bármely – drón iránt – elkötelezett szervezet tag lehet

A megalakult – tagjainak önkéntes szakmai munkájára épülő – szervezet sikeres működéséhez elengedhetetlen, hogy a kormányzat, a piaci szereplők és a tudományos szféra vezető képviselőiből álló hétfős döntéshozó testület (elnökség) munkáját támogassák azok a munkacsoportok, amelyek összességükben felölelik a pilóta nélküli légijárművekkel kapcsolatos valamennyi feladatot. E szerint külön munkacsoport foglalkozik majd a drónstratégiával, az oktatással, a tesztkörnyezettel, a technológiával és gyártással, a biztonsággal, a szabályozással, a nemzetközi együttműködéssel, továbbá a sport és rekreációs témakörökkel.
Mivel a Magyarországi Drón Koalíció voltaképpen egy szervezett jogi forma nélküli együttműködési fórum, nyilvánvaló, hogy tagja lehet bármely szervezet, amely elkötelezett a drónokkal kapcsolatos innováció iránt, valamint tudásával és szakmai tapasztalatával együtt kíván dolgozni a koalíció tagjaival Magyarország drónhasználattal kapcsolatos céljainak eléréséért. A közös munkához csatlakozni kívánó szervezetnek az elnökség részére írásban kell benyújtania a tagfelvételi kérelmét, lehetőség szerint megjelölve azt az adott tématerületet, amelyhez önkéntes munkájával hozzá kíván járulni. A csatlakozáshoz való hozzájárulásról az elnökség dönt.

Hatalmas kihívások a jövő drónhasználatában

A következő években és évtizedekben a pilóta nélküli légijárművek alkalmazásában igen komoly fejlődés prognosztizálható. Az anyagtudományi, a tervezési, a számítástechnikai, valamint az adatgyűjtésben és adatfeldolgozásban alkalmazott innovációk hatására (pl. mesterséges intelligencia) a drónok számos területen egyre inkább átveszik az ember szerepét. Segítségükkel biztonságosabban, gyorsabban, pontosabban és olcsóbban lehet elvégezni azokat a tevékenységeket, melyeket korábban csak jelentős humánerőforrás-igénnyel lehetett megoldani. Az árak csökkenése és a drónok által végezhető funkciók folyamatos növekedése révén a világban egyre több helyen kezdik el az eszközöket egyre nagyobb számban alkalmazni (pl. mezőgazdaság, telekommunikáció, biztonságtechnológia, hadiipar, egészségügy, logisztika stb.). Ezáltal a korábbi üzleti trendek és felhasználási módok változnak, új szolgáltatások és megoldások jelennek meg, az innováció gyorsul, ami a légi közlekedés változását is magával vonja.

Mindezen tényezők indokolják, hogy hazánkban is minél aktívabban és koncentráltabban lehessen a témával foglalkozni, oly módon, hogy az iparágban résztvevők számára biztosított legyen egy közös platform a közös gondolkodáshoz, a megvalósításhoz és az általános információcseréhez. Ehhez biztosít lehetőséget a Magyarországi Drón Koalíció, amely tagjainak törekvése, hogy szakmai munkájuk során a legjobb tudásuk és tapasztalatuk szerint együttműködjenek és tevékenységükkel javítsák Magyarország versenyképességét ezen a területen.

Fontos hangsúlyozni, hogy a 2021. január 1-jétől hatályos EU-s és hazai jogszabályok olyan új kihívást jelentek az iparágra nézve, melyek kezelése széles körű összefogást igényel az érintett szervezetek között az ipari/kereskedelmi felhasználóktól kezdve, a K+F szervezeteken át egészen az állami szervezetekig, akik a jogszabályi háttér kialakításával foglalkoznak.

A Magyarországi Drón Koalíció koordinációs feladatait – az alapítók szándéka szerint – a KTI Közlekedéstudományi Intézet és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. látja el, tevékenységéről pedig a Koalíció hamarosan elkészülő honlapjáról tájékozódhatnak majd az érdeklődők.

 

Schváb Zoltán

(A szerző a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetője)