AkkuLog

Turbulens időkben is megbízható partner a Koperi Kikötő – interjú Gordan Bannal, a Koperi Kikötő magyarországi és ausztriai képviselőjével

Turbulens időkben is megbízható partner a Koperi Kikötő – interjú Gordan Bannal, a Koperi Kikötő magyarországi és ausztriai képviselőjével

Állandóan új kihívások érik a logisztikai láncokat: a járvány, a háború, a recesszió mind hosszabb-rövidebb ideig nehezítette a világgazdaság működését, ami folyamatos alkalmazkodást vár el minden szereplőtől. A Koperi Kikötő mindent megtesz, hogy tompítsa a hajókésések hatását, miközben egyre több áru érkezik az észak-adriai kikötőkbe, a növekvő kapacitásokat kihasználva. A verseny még tovább éleződhet a kikötők között, mivel Rijekában 2–3 éven belül új terminál nyílik, amit ráadásul egy hajóstársaság testvérvállalata üzemeltet majd.

– Hogyan értékelné a Koperi Kikötő legutóbbi időszakát?

– Az elmúlt évek egyértelműen sikeresek voltak a Koperi Kikötőben. Számos beruházás valósult meg, amelyeknek köszönhetően az áteresztőképesség több területen is számottevően nőtt. Eközben a pénzügyi eredmények tekintetében is jól teljesítettünk. Számos történelmi mennyiségi mérföldkövet elértünk: például egy év alatt 1 millió TEU konténert és 800 ezer személygépkocsit kezeltünk. Az intenzív beruházási időszak eredményeképpen különböző infrastrukturális projektek futottak párhuzamosan, amelyeket a forgalom zavartatása nélkül kellett megvalósítani. Ez hatalmas kihívás volt, de megérte, mert már most jelentősen hozzájárultak a kikötői volumenek általános növekedéséhez. Az elmúlt három évben 172 millió eurót fordítottunk új kikötői létesítmények építésére – ebből kikötőhelyek, konténerrakodó helyek, kamionkapuk és parkolóházak is épültek. Erre az időszakra esett a világjárvány sokkja, amitől kezdve viharos idők tanúi lettünk az egész logisztikai szektorban. Kikötőüzemeltetőként számos egyedi kihívással is meg kellett küzdenünk, illetve természetesen olyanokkal is, mint minden más, az ellátási láncban részt vevő vállalatnak.

– A magyar piac fontos az észak-adriai kikötőknek, ahogy Magyarország-nak is nagyon fontos a minősé-gi kapcsolat a tengerhez. E versenyben hogyan áll most a Koperi Ki-kötő?

– A rendkívül megterhelő 2022-es üzleti évet a globális ellátási lánc pandémiás megszakadásainak következményei még terhelték, amely helyzetet fokozta az ukrajnai háború hatása. Ilyen körülmények között is sikerült fenntartanunk a Koperi Kikötőn keresztül vezető logisztikai útvonal folyamatos működőképességét. Sajnos a 2022-t meghatározó körülmények egyelőre 2023-ban is jelen vannak. A szakértők előrejelzései szerint legalább az I. félév végéig fennmaradnak a negatív hatások. Minden külső kihívás ellenére a Koperi Kikötő megőrizte a vezető pozícióját Magyarországon a konténer üzletágban, ahol 43 százalékos a piaci részesedése. Koper továbbra is a magyar szójaszükséglet fő átrakási helye, továbbá fontos partnere a magyarországi autógyáraknak, és kedvelt kikötője a magyar feladású vagy rendeltetésű projektrakományoknak.

– Mennyire kiszámítható jelenleg a konténerlogisztika?

– A globális konténerlogisztika még mindig nem tért vissza abba az üzletmenetbe, amelyet mindannyian ismerünk a járvány előtti időkből. Továbbra is az ellátási lánc akadályoztatásával szembesülünk, ami főként a nagykapacitású óceánjáró hajók tervezhetetlen érkezéseivel, üresjárataival és esetleges kapacitáshiányaival okoz fejtőrést a piaci szereplőknek. E hatások komoly kihívást jelentenek a kikötői konténerterminál működésében és emiatt a szárazföldi logisztika számára is. Egy 15 ezer TEU kapacitású hajó érkezése esetén a kikötőben 3 nap alatt csaknem 11 ezer TEU konténert kell megmozgatni a ki- és berakodások eredőjeként. Belátható, hogy ennek kezelése csak tervezetten, a pontos hajózási menetrend ismeretében végezhető el zökkenőmentesen. Ehhez nemcsak a termináli termelékenységet, de a szárazföldi logisztikát is össze kell hangolni, megfelelő rendszerességű és kapacitású vasúti és közúti összeköttetéseket fenntartva, akár napi szinten, valamennyi hátországbéli terminállal. Amíg a legnagyobb kapacitású hajójáratok nem térnek vissza a menetrend szerinti közlekedésbe, addig az ellátási láncban fennakadások lesznek. Ez a helyzet minden érintett részéről jelentős többlet-erőfeszítéseket igényel a felmerülő negatív hatások semlegesítése céljából.

– Hogyan érintheti a Koperi Kikötőt a konténerszállító hajóstársaságok változó mélységű piaci szerepvállalása?

– A hajóstársaságok változó üzleti modellje miatt nem számítunk jelentős hatásokkal a Koperi Kikötőt érintő forgalmakban. A kikötővel szerződésben lévő hajóstársaságok egyéni fuvarozóvállalatok, nem pedig azok szövetségei vagy leányvállalatai. Így hiába változnak a hajóstársaságok szövetségi rendszerei, vagy vásárolnak meg kikötőket, terminálokat, a szerződött hajóstársasági partnerrel való üzleti kapcsolatunkat ez nem érinti. A hajóstársaságok közötti szövetségi rendszer azonban változást hozhat az elérhető szolgáltatókban és szolgáltatásokban, ezenkívül változhat az óceánjáró konténerszállító hajók útvonala, menetrendje – ám ezeket a hatásokat viszonylag könnyen tudják kezelni a kikötők, ha azok előre tervezhetőek. Amennyiben az óceánjáró hajók közlekedésében változás áll be, az inkább a kapcsolódó szárazföldi szolgáltatóknak (operátoroknak, termináloknak) okozhat problémát, akik csak hosszabb idő alatt tudják kezelni a változásokat a vasúti pályakapacitások áttervezésének időszükséglete miatt. Az azonban világosan látszik, hogy a Maersk Line hajóstársaság új üzleti modellre tér majd át az észak-adriai kikötőkön keresztül haladó forgalmában valamikor 2025–2026 környékén, amikor egy új konténerterminál nyílik meg a rijekai kikötőben. Az új terminál üzemeltetője a Maersk Line testvérvállalata, az AP Moller Terminals lesz. Ennek megfelelően a megnyitást követően az egyik első lépés lesz a Maersk Line saját kezelésében lévő észak-adriai forgalom lehető legnagyobb részének átterelése az új terminálra. Az, hogy ez az új felállás hogyan befolyásolja Koper és Trieszt konténertermináljainak forgalmát, ma még ne-hezen megállapítható. Az azonban egészen bizonyos, hogy a rijekai új AP Moller Terminal jelentősen meg fogja változtatni az észak-adriai konténerlogisztikát.

– Végezetül egy személyes kérdés: mekkora kihívás egyszerre két országban, Magyarországon és Ausztriában képviselni a Koperi Kikötőt?

– A kikötő egyidejű képviselete két országban nagy és inspiráló kihívás. Ez a feladat lehetőséget ad arra, hogy kamatoztassam mindazokat az üzleti ismereteimet és tapasztalataimat, amelyeket a konténerlogisztikai piacról a Koperi Kikötő különböző beosztásaiban szereztem. Dinamikus személyiségem van, így nekem jól megy a folyamatos munkavégzés, a sok üzleti találkozón való részvétel, ahol a beszélgetések során új üzleti lehetőségeket is keresünk. Üzleti szempontból a Koper Kikötő felismerte, hogy van bizonyos szinergia a magyar és az osztrák piac között, amelyek eddig nem nagyon voltak kezelve, de a jövőben jobban szeretnénk kihasználni ezeket. Itt elsősorban a konténerekre, az új autókra, a projektrakományokra és az állati takarmány logisztikájára gondolok.

 

Fejlesztések Koperben

A koperi konténerterminál bővítésének részeként annak mólóját 100 méterrel meghosszabbították, és korszerű, nagyméretű bakdarukkal is felszerelték. Ezzel a konténerkezelési kapacitásuk évi 1,5 millió TEU-ra nőtt. A II. fázisra vonatkozó építési engedély megszerzése folyamatban van. Ha ez a 248 millió eurósra becsült beruházás is megvalósul, akkor a konténerterminál kapacitása 2 millió TEU-ra nőhet, nagyjából 2030-ra.

Egy másik nagyberuházás az új személygépkocsik szállításához kapcsolódott, amelynek terminálján új vasúti vágányokat fektettek le, valamint egy új, 6 ezer férőhelyes garázs is épült, megduplázva a korábbi fedett tárolási kapacitást. Most egyidejűleg 35–40 ezer autó fér el a kikötőben, amivel ez Európa egyik, ha nem a legnagyobb ilyen létesítménye. A bővítés azonban e terminálon sem ért véget: 2023 közepére további 3500 férőhelynyi szabadtéri parkoló készülhet el, és az egyidejűleg rakodható hajók számát is 2-re növelnék.

A projektrakományokra vonatkozó igény is jelentősen nőtt az elmúlt időszakban, aminek kezelésére további kikötői kapacitásokra és raktározási helyekre van szükség. A következő lépés az acéltekercsek kezelésének biztosítása lesz egy új raktárban, átállva azok targoncás megoldásáról a korszerű, automata darusra, mivel egységnyi területen sokkal több tekercset lehet tárolni, kiszolgálva a régió autóiparának igényeit. Az új, 12,5 ezer négyeztméteres raktárral 23 ezer négyzetméternyi klasszikus raktár kaphat új funkciót.

Az egyik szűk keresztmetszetté a hűtőkapacitások váltak az utóbbi években, köszönhetően a hűtőházakra és a hűtőkonténerek energiaellátására vonatkozó igények nagyarányú növekedésének. Két évvel ezelőtt egyidőben közel 500 konténer energiaellátását tudták biztosítani, de ennél többre támadt igény, ezért úgy döntöttek, hogy bővítik ezt a kapacitást is. Míg 2019-ben évi 60 ezer TEU hűtős konténert kezeltek, tavaly már 80 ezer feletti volt a volumen. Emiatt 700 fixcsatlakozót telepítettek, és jelenleg további 20 mobilcsatlakozás is elérhető; de ez sem tűnik elégnek, további beruházások várhatóak e téren is. A hűtési lánc szakadásmentessége érdekében dedikált út is épült a konténerterminál és az energiaellátási csatlakozópontok helyszíne között.

 

Andó Gergely