NavigátorVilág – Vasúti fuvarozás konferencia

A járványhelyzet hatása a veszélyes áruk kezelésére

A járványhelyzet hatása a veszélyes áruk kezelésére

A Covid-19 (SARS-CoV-2) koronavírus okozta világjárvány keltette új helyzetben kialakult körülmények és a vírus elleni védekezés többek között hatással van a gazdaság egészére, a logisztikai iparágra, és ezzel együtt természetesen a veszélyesáru-szektorra gyakorolt hatása is jelentős. Egyrészt maga a vírus veszélyes árunak minősül, a betegek kezelése során elhasznált eszközök pedig fertőző hulladékok, amiket szállítani kell – ilyenformán a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályzatok előírásai alapján. Másrészt azok a fertőtlenítőszerek (alkoholos fertőtlenítők), amelyeket a vírus elleni védekezésben használnak, szintén veszélyes árunak minősülnek.

 

Módosult az eljárásrend

Az új ADR és RID 2021-es előírásainak véglegesítése és a notifikációs eljárások megkezdése a nemzetközi jog szerint 2020 I. félévére volt ütemezve, azonban az összes hivatalos találkozót törölték vagy elhalasztották a járvány miatt. Ez az ADR-RID 2021 előírásainak véglegesítésében is egy rendhagyó helyzetet teremtett, amelyhez a szakértőknek és a kormányoknak egyaránt alkalmazkodniuk kell.

A RID Bizottság visszavont ülésével (ld. keretben. A szerk.) kapcsolatban például az alábbi eljárást követik: az Állandó Munkacsoport 10. és 11. ülésén hozott határozatokat írásban kell elfogadni. Ezenkívül az OTIF Titkárság az ENSZ-EGB Titkárságával konzultálva és szorosan együttműködve egy dokumentumot készít, amely tartalmazza a 11. ülésen elfogadott szövegek szükséges javításait, valamint az átmeneti rendelkezéseket, a további módosításokat és frissítéseket. Az érdekelt államokkal folytatott konzultációt követően ezt a dokumentumot írásbeli eljárás formájában is benyújtják a RID-szerződött államokhoz, illetve az ADR vonatkozásában az ADR-tagállamok felé. Bár ez a döntés nehézségeket okoz, de az írásbeli eljárás az egyetlen módja annak, hogy ne legyen veszélyeztetve a 2021. január 1-jén hatályba lépő új RID 2021 és ADR 2021 szabályozás. A RID Bizottságra vonatkozó működési szabályzat 21. § (3) alapján ugyanis 6 hónapos átmeneti idő áll az érintett államok rendelkezésére az elfogadásra, és e rövid idő alatt más megoldással ezt nem lehetne biztosítani.

 

Szünetelnek a hatósági vizsgák és a műszaki vizsgálatok

Európa-szerte márciustól leállították a veszélyes árut szállító gépkocsivezetők ADR-vizsgáztatását. Magyarországon a koronavírus terjedésének megelőzése, az emberi egészség védelme érdekében, a járványügyi veszélyhelyzeti rendelkezésekkel összhangban az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 2020. március 19-től visszavonásig felfüggesztette a járművezetők és közlekedési szakemberek vizsgáit.

A helyzet kezelésére nemzetközi szinten (beleértve az IRU kezdeményezését) gyors intézkedések születtek, amelyekben Magyarország illetékes minisztériuma, az ITM is aktívan részt vett. Összességében a veszélyes áruk közúti szállítását és vasúti fuvarozását, valamint a belvízi szállítást érintően márciusban megszülettek a M324, M325, ADN M025, RID 1/2020 és RID 2/2020 multilaterális megállapodások, amelyeket a szaktárca III. 25-én írt alá.

A járvány ideje alatt lejáró ADR- és ADN-bizonyítványokra és az ADR, RID, ADN tanácsadói oklevelek kezelésére a nemzetközi törekvésekkel összhangban a következők az irányadók: akiknek az ADR-bizonyítványa 2020. III. 1. (Magyarországon III. 18.) és 2020. XI. 1. között jár le, automatikusan érvényben marad ez év XI. 30-ig. Az ADN-bizonyítványok esetén a lejárati időszak XII. 1-jéig tart, az érvényesség pedig XII. 31-ig. Tehát ADR esetén 2020. XI. 30-ig ismeretfelújító vizsgát lehet tenni, és nem veszik el a lejárt bizonyítvány érvényessége és a vizsgázó jogosultsága sem. Fontos még, hogy a bizonyítványt sikeres vizsga esetén nem a tényleges vizsga dátumától, hanem az ADR-bizonyítvány lejártától hosszabbítják meg 5 évre. Az ADR, RID, ADN tanácsadói oklevelekre is ez vonatkozik. Az IATA az ismétlődő oktatásokról (DG recurrent training) és a bizonyítványok érvényességéről külön rendelkezett.

A veszélyes árut szállító járműtartányok és vasúti tartálykocsik vizsgálatára vonatkozó rendelkezések értelmében a 2020. III. 1.–VIII. 1. között lejáró (időszakos és közbenső) tartányvizsgálatok ez év VIII. 30-ig érvényben maradnak. A jármű-jóváhagyási igazolások érvényességével kapcsolatban a szabályok hasonlók: a 2020. III. 1.–VIII. 1. között lejáró jármű-jóváhagyási igazolások ez év VIII. 30-ig érvényben maradnak. Mindezeket a vizsgálatokat 2020. IX. 1. előtt kell elvégezni, amikre fel kell készülni, mert a vizsgáztatásban nyáron és ősszel dömping várható.

 

Orvosi gázok szállítására vonatkozó átmeneti rendelkezések

Az Európai Gázipari Szövetség, az EIGA felmérte a Covid-19 járvány iparági hatását az orvosi gázok vonatkozásában Európában. Példátlan igényekkel kell szembenézni, különösen az orvosi oxigén iránti kereslet növekedése miatt. Már márciusban a szokásos igények több mint tízszerese volt tapasztalható. Közben a gázpalackok és egyéb szállításhoz használt (például cryo) tartályok időszakos vizsgálata leáll. Ezért az orvosi gázokhoz használt, az újratöltésükre érkező nyomástartó tartályok, amelyek időszakos vizsgálati határideje lejárt, továbbra is megtölthetők és szállíthatók 2020. VIII. 31-ig. Az erre vonatkozó részletes rendelkezések az ADR vonatkozásában az M326 és M327, a vasúti fuvarozás vonatkozásában pedig a RID 3/2020 és 4/2020 megállapodásokban találhatók, amelyeket Magyarország szintén aláírt az ITM-ben április 2-án.

 

Fertőtlenítőszerek szállítása

Az alkoholos fertőtlenítőszerek (oldatok, hidratálózselék) szállítási igénye jelentős mértékben növekedett az elmúlt hónapokban. Ezeknek a 3. osztályba tartozó veszélyes áruknak a szállítására magánszemélyeknél az ADR 240 literig általános érvényű mentességet ad. A nem magáncélú szállításokra pedig a felkészült gyártók és forgalmazók főként a korlátozott mennyiségekre vonatkozó ADR / IATA DGR előírásokat alkalmazzák.

 

Minták szállítása

A Covid-19 (SARS-CoV-2) mintáit laboratóriumokba kell szállítani elemzésre vagy a fertőzés diagnózisának megerősítésének céljából. Főleg közúton és légi úton szállítják, de postai úton is előfordulhat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint, az eddig tapasztalatok alapján jól működik a minták szállítása. A SARS-CoV-2 mintáit UN 3373 azonosító szám alatt szállítják B-kategóriájú biológiai anyagként. Ha ezzel a besorolással kapcsolatban bizonyos kételyek merülnének fel, vizsgálni kell a mintáknak a szigorúbb UN 2814 A kategória alá történő besorolását. Erről még nem született döntés. A nemzeti (magyar, német stb.) járványügyi hatóságok az UN 3373 alatti szállítást határozzák meg a PI 650 csomagolási utasítás szerint. Ha életbe lép a szigorítás, az jelentős költségnövekedéssel és logisztikai nehézséggel járhat.

 

Fertőző hulladékok szállítása

A fertőzésveszélyes egészségügyi hulladékok kezelésére és szállítására többek között a Nemzeti Népegészségügyi Központ adott ki állásfoglalást. Ez alapján a Covid-19 (SARS-CoV-2) szilárd hulladékokat az ADR alapján a 178/2017. (VII. 5.) Korm.rendeletben, illetve a 61/2013. (X. 17.) NFM rendeletben meghatározottak szerint az UN 3291 tétel alatt kell szállítani. A kezeléssel kapcsolatban pedig a 12/2017.(VI. 12.) EMMI rendelet az irányadó.

Az ADR 2021-es előírásai – a 2014-es ebolajárvány tapasztalatai alapján – egy új UN-számot, az UN 3549-et tartalmaznak majd, amely a nagymennyiségű, A kategóriába tartozó fertőző szilárd hulladékok szállítására ad megoldást és megfelelő csomagolóeszközt. Egyes országok már most is alkalmazzák ezt a megoldást multilaterális megállapodás keretén belül.

 

Veszélyes árus útvonalak és korlátozások

A kialakult helyzetben az EU Bizottsága a nemzetközi fuvarozás és az átjárható határátmenetek biztosítása érdekében kiadta III. 23-án a Zöld Folyosós Kézikönyvet (Green Lanes Guidelines). Ez segít abban, hogy a nemzetközi közúti veszélyesáru-fuvarozás ne álljon le, működőképes maradjon. Bár a hosszú kamionsorok és várakozási idők a határátkelőknél a régi időket idézik, amikor is a veszélyesáru-szállítmányoknál biztonsági szempontból indokolt lehet soronkívüliséget biztosítani. Ezzel több helyen éltek is a hatóságok, bár nem egységesen.

Belorussziában és Spanyolországban a veszélyesáru-szállítmányok részére a fertőzés lassítása érdekében új korlátozó intézkedéseket hoztak. Fehéroroszországban III. 25-étől rendelték el a veszélyes szállítmányok részére, hogy csak meghatározott útvonalat használhatnak, és csak a kijelölt parkolókat vehetik igénybe a gépkocsivezetők. Spanyolországban a korlátozásokat III. 21-től vezették be.

 

Átrendeződött nemzetközi ülések

Először a 2020. III. 16–20-ai együttes (RID/ADR) ülést törölték, aztán elhalasztották a 2020. V. 11–15-ére tervezett ADR WP.15-ös 108. ülést 2020. XI. 9–13-ra. Közben az előzetesen törölt márciusi együttes ülést ősszel, IX. 14–18. között fogják megtartani – a jelenlegi állás szerint.

A RID vonatkozásában elhalasztották, illetve törölték a RID Bizottság 56. ülését és a RID Állandó Munkacsoport 12. ülését is. Márciusban még azt tervezték, hogy ez utóbbit megtartják Bernben V. 25–26. között, és ezt követően a RID Bizottság V. 27-én jóvá tudja hagyni a RID 2021-es változásait, de ezt az OTIF főtitkára a koronavírus okozta járvány miatt megváltoztatta. Ennek megfelelően az a döntés született, hogy a RID Állandó Munkacsoport 12. ülését összevonják a 13. üléssel, és 2020. XI. 23–27. között tartják meg.

 

Tűzveszélyes folyadék, avagy baleset alkoholos fertőtlenítőszerrel

Megtörtént eset, hogy egy munkavállaló a koronavírus elleni védekezésként bevezetett előírást követve alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt használt, és mielőtt a fertőtlenítőszer teljesen elpárolgott volna a bőre felszínéről, a kezével hozzáért egy fémfelülethez. A statikus elektromosság miatt a pára a kézfertőtlenítőből egy szinte láthatatlan lánggal belobbant a kezein. Az incidens eredményeképpen a munkavállaló első- és másodfokú égési sérülést szenvedett el. Amennyiben alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt használunk, mielőtt bármit megérintünk, bizonyosodjunk meg róla, hogy az anyag teljesen elpárolgott a kezünkről!

 

Sárosi György

 

Villáminterjú a vírushelyzetről Privóczki Róberttel, a HVESZ ügyvezető igazgatójával

 

– A HVESZ veszélyesáru-tanácsadói munkájában milyen többletfeladatokat hozott a járványhelyzet?

– A veszélyesáru-szektorban a vírushelyzet kevésbé érezteti negatív hatását. A feladatok nem csökkennek, hanem inkább növekvő tendenciát mutatnak mind a gyártási, beszerzési, szállítási és tárolási folyamatokban. A tanácsadói munkánk során a veszélyesáru-logisztika minden területén jelen vagyunk, és jól látható az ipar gyors reagálása; talán a legkiemelkedőbb példa a légi áruszállítás kapacitásfejlesztése. Emellett vannak olyan területek, amelyeknél új piaci szereplők jelentek meg és próbáltak a hazánkban kialakult hiánytermékek pótlására megoldást nyújtani. A tanácsadói és szakértői feladatok ennek megfelelően kiemeltebb szerepet kaptak. Új termékek vagy a vírus elleni védekezésben elhasznált védőeszközök hulladékainak besorolása azonnali intézkedéseket igényelt. Ennek megfelelően felkészültünk minden veszélyesáru-folyamat támogatására, bármilyen közlekedési ágazatban vagy piaci szereplőnél jelenjenek is meg. Sajnos vannak olyan területek, ahol a járványhelyzet a negatív hatását érezteti: ez a képzés. A hatósági képzések teljesen szünetelnek, amit multilaterális egyezményekhez való csatlakozással enyhített az ITM. A kialakult helyzet a hazánkban már tapasztalható és egyre csak fokozódó ADR-es gépjárművezető-hiánynak nem tett jót, és a más ágazatokból megjelenő, átképzésre jelentkező járművezetők esetében semmilyen segítséget nem nyújt. Tanácsadói szempontból a veszélyes árus belső képzések során jelennek meg új kihívások. Ezekre ugyanis tolerancia nincs, így megoldást kellett keresni a távoktatásra a „Maradj otthon!” kampány keretében.

– Hogyan sikerül úrrá lenni a helyzeten?

– Természetesen mi is az online világ segítségére támaszkodtunk. Gyors fejlesztéssel, a home office előtérbe helyezésével támogatjuk a felmerülő igényeket. A tanácsadói feladatok ellátására sokszor lehetőséget tudnak biztosítani a partner által beszkennelt fuvarokmányok, biztonsági adatlapok, amelyekre lehet támaszkodni és adekvát választ adni. A szúrópróbaszerű járműellenőrzések megoldhatók maradtak, egyedül a telephelyen belüli veszélyesáru-tanácsadó szemlét igénylő ellenőrzések szorultak háttérbe. A képzések tekintetében a személyes megjelenés nélküli, de személyes kontaktot fenntartó távoktatást választottuk, így a képzésben résztvevő(k)nek nem egy légtérben, mégis interaktív módon adjuk át a szükséges tudásanyagot. Természetesen közben készülünk a vírushelyzet lecsengése utáni még nagyobb dömpingre is.

– Milyen tanulságokkal szolgálhatnak a jövőre nézve a most szerzett tapasztalatok?

– Tanulságokat nehezen tudnék még összefoglalni, de azt biztosan látom a saját megítélésemből, hogy kicsit kényelmes világban éltünk: nem voltunk rákényszerítve kardinális, gyors döntések meghozatalára; ha akartunk, lehettünk Pató Pál urak. A jelenlegi helyzet szerintem megtanított mindenkit arra, hogy kicsit messzebbi távlatokban gondolkodjunk, legyünk nyitottak a fejlesztésekre és emellett fokozottan figyeljünk a költségoptimalizálásra – valamint nem utolsósorban még jobban figyeljünk egymásra!