AkkuLog

Hatékonyságnövelés fenntartható módon – interjú Sélley Sándorral, a Grundfos ellátásilánc-igazgatójával és Erőss Pál Zoltánnal, a tatabányai telephely ellátásilánc-vezetőjével

Hatékonyságnövelés fenntartható módon – interjú Sélley Sándorral, a Grundfos ellátásilánc-igazgatójával és Erőss Pál Zoltánnal, a tatabányai telephely ellátásilánc-vezetőjével

A vevői elégedettségre, a digitalizációra és a fenntartható működésre egyaránt nagy hangsúlyt fektető Grundfos vállalatcsoport a közelmúltban egy tatabányai gyárlátogatáson mutatta be a végponttól végpontig tartó ellátási lánc szimulációját egy kiválasztott termékre. Erről és a cég logisztikai folyamatainak jellemzőiről beszélgettünk a cég képviselőivel.

– Hova helyezné a logisztikát a vállalati struktúrában?

Sélley Sándor (S. S.): – A logisztika mindig kiemelt, központi szerepet töltött be a vállalatcsoport életében, saját vezetői egységgel, legfelsőbb vezetői szinten a szervezeti struktúrában. Az ellátási lánc és a gyárak rövid és hosszú távú stratégiái összhangban vannak, és kiegészítik a vállalatcsoport stratégiáját. Az ellátási lánc rugalmas, dinamikus, és folyamatosan fejlődik.

– A logisztika egyes részterületeiért külön dedikált csapatok felelnek, vagy egy szervezeti egységen belül végzik az ezzel kapcsolatos feladatokat?

S. S.: – Az ellátási láncot jól definiált munkakörökre, kategóriákra osztottuk fel, amelyekkel mind a napi, rutinszerű munkavégzés, mind a folyamatfejlesztés szempontjából más szervezeti egységek foglalkoznak. Például a napi szintű tervezés és az operatív beszerzés a gyárakban dolgozó munkatársak feladata, de az általuk alkalmazott folyamatokkal, módszerekkel, eszközökkel, vállalati rendszerekkel, digitalizációval és egyéb fejlesztési tevékenységekkel a munkakörökhöz kapcsolódó globális szervezeti egységek foglalkoznak, szoros összhangban az operációval.

– A beszállítókról mi alapján döntenek?

S. S.: – Természetesen az ár ma is az elsők között van a kiválasztási szempontok között, de sok egyéb sajátosságot is figyelembe veszünk. Így például azt, hogy a beszállító mennyire tartja fontosnak a fenntarthatóságot, vagy mekkora jelentőséget tulajdonít az EHS-nek (Environment, Health and Safety, azaz környezetvédelem, egészség és biztonság). Az akkreditáció és a minőségi tanúsítványok megléte, a rugalmasság és a szállítási/átfutási idők, a készletezési stratégiák és a minőségi mutatók mind-mind számítanak egy-egy beszállító partnerünk kiválasztásánál. Végül, de nem utolsósorban arra is figyelünk, hogy a vállalat szemlélete összhangban legyen a Grundfos értékrendjével.

– Hogyan birkóznak meg a kiszállítás kihívásaival? Miként zajlik ezen a területen a partnerek kiválasztása?

S. S.: – Ez egy komplex kérdéskör, amit szintén két fő egységre bonthatunk. A vállalati stratégia alapján a partnerek kiválasztása tendereken keresztül, valamint a járatok és a szállítási útvonalak meghatározása a készletezési pontokkal együtt a vállalatcsoport központi, globális részlegéhez tartozik. Ők rendelkeznek a vállalatcsoportra vonatkozó összes adattal, hogy a leghatékonyabb, legfenntarthatóbb, dinamikus és a költségek szempontjából is megfelelő modell mellett döntsenek. Ez a struktúra a teljes cégcsoport szempontjából a legkedvezőbb megoldás és a legmesszemenőbben figyelembe veszi a vevői igényeket és a beszállítói láncolattal kapcsolatos sajátosságokat. A napi operáció szintjén mindez azt jelenti, hogy a szervezeti egységek meghatározott sztenderdek alapján, a folyamatokat követve végzik a munkájukat, közös vállalatirányítási rendszert használva.

– Milyen megoldásokat alkalmaznak az árutárolásban?

Erőss Pál Zoltán (E. P. Z.): – Természetesen rendelkezünk saját raktározási kapacitással. A cégünknél alkalmazott folyamatok, módszerek nagyon sokrétűek: szűkfolyosós magas raktár, tömbös tárolás, RFID-támogatott termelési KANBAN anyagáramlási folyamatok, egyedi csomagolások lean-elemzési módszerekkel támogatva. A rugalmasság érdekében – korlátozottan ugyan – külső szolgáltatókkal is kapcsolatban állunk, és szorosan együttműködünk X-Dock- és 3PL-szolgáltatások tekintetében.

– Mi jellemzi a vállalat ügyfélszolgálati stratégiáját? Az ügyfélkapcsolatok javítása érdekében nyújtanak-e többletszolgáltatásokat?

S. S.: – A vállalatcsoport minden divíziója nagy hangsúlyt fektet az ügyfélkapcsolatokra. A partneri elégedettséget többrétűen vizsgáljuk: vevői látogatások és meghívások, auditok, vevői elégedettség-kérdőívek alkalmával, de sok teljesítménymutatót is figyelünk, és dolgozunk azok folyamatos fejlesztésén a minél magasabb vevői elégedettség elérése érdekében. Az esetleges többletszolgáltatások mindig egyedi megállapodás részét képezik.

– A közelmúltbeli tatabányai gyárlátogatáson bemutatták egy végponttól végpontig tartó ellátási lánc szimulációját egy kiválasztott termékre. Mit kell tudni erről?

E. P. Z.: – Fontosnak tartjuk a rendszerben gondolkodást, és nem az egyes elemek, folyamatok egyedi vizsgálatát. A szimuláció vizsgálja a múltat, a jelent, és igyekszik kapcsolatot teremteni a jövővel is. A külső beszállítóktól indulva a vevőkig modellezi, termékcsoportra lebontva, a főbb ellátási láncok teljesítménymutatóit, de VSM-alapon elemezhetjük az átfutási időket és a készletpontokat is. A modell nagy segítséget nyújthat a döntések előkészítése során – például szezonalitásra készüléskor, nyári-téli szabadságolási időszakok vizsgálatakor –, de akár növekvő vagy csökkenő igények esetén is hasznos térkép lehet, hogy semmit ne veszítsünk szem elől.

– A jelenlegi ellátásilánc-helyzetre, kihívásokra milyen válaszokat talált a Grundfos?

E. P. Z.: – Stabil, kiegyensúlyozott, dinamikus ellátási láncról beszélhetünk, amely sikeresen megküzdött az előző évek kihívásaival, többek között a világjárvánnyal. Sok folyamatfejlesztésen és digitális megoldások kialakításán vagyunk túl, amelyek fontos alapjai a jövőbeni fejlesztéseknek is. A digitalizáció és az ellátásilánc-folyamatok hatékonyságának növelése biztos részei lesznek a napi életünknek és a vállalati stratégiánknak az elkövetkező években is.

– A fenntarthatóság, a társadalmi felelősségvállalás jegyében milyen innovatív technológiákat alkalmaznak a működésük során?

S. S.: – A Grundfos társadalmi szerepvállalás szempontjából élen járó cég Magyarországon minden szempontból. Nehéz lenne teljeskörűen felsorolni minden tevekénységünket. Fogyatékosságbarát munkahely vagyunk, aktívan támogatjuk a Három Királyfi, Három Királylány mozgalmat, együttműködünk több szervezettel, és adományokkal segítjük munkájukat, amely extra hangsúlyt kapott a pandémiás időszak alatt. Kollégáink aktív vér- és vérplazmaadók, de akár említhetném a diverzitást, a sokrétűséget is, amelyet önálló szervezeti egység támogat vállalatunknál. A fenntarthatóság szempontjából fontos tényezők a hulladékgazdálkodás és -újrahasznosítás, a vízgazdálkodás, a körforgásos gazdaság növekvő szerepe, az energiahatékony működés fokozása, amelyet a kialakított napelemrendszer is támogat. A fenntarthatóság az egyik fontos értékünk, ami külön fókuszt kap a vállalati stratégiánkban.

– Vannak-e már konkrét elképzeléseik a logisztika bármely területének jövőbeni fejlesztésére?

S. S.: – Szeretnénk előrelépni a digitalizáció elterjesztésében, ami folyamat-, eszköz- és vállalatirányítási szinten egyaránt új lehetőségeket nyit úgy a vállalatcsoporton belül, mint a külső partnerekkel történő kommunikáció során. Nagy hangsúlyt helyezünk a csomagolóanyagok és a csomagolástechnológia folyamatos vizsgálatára, korszerűsítésére. Ezenkívül tervezzük a teljes flotta cseréjét elektromos meghajtású járművekre.

 

NÉVJEGYEK

Sélley Sándor 1996–2000 között kisebb magyarországi kkv-k logisztikai, stratégiai beszerzési és operatív vezetőjeként dolgozott, majd 6 éven keresztül a Bourns Inc. logisztikai vezetője volt. 2006–2009-ig a Delphi Hungary PC&L managere. A Grundfoshoz 14 éve került, az ellátási láncon belül különböző vállalatok ellátásilánc-vezetője Magyarországon, emellett számos ellátási lánchoz kapcsolódó projektet irányít. 2023 októbere óta a Grundfos Group Components szervezeti egység ellátásilánc-igazgatója.

Erőss Pál Zoltán 2012-ben csatlakozott a Grundfos-hoz. Az elmúlt 10 évben több helyi és nemzetközi projektben vett részt, gyártásoptimalizációra és folyamatfejlesztésre specializálódva. 2018-tól termelésvezetőként dolgozott, 2022-től a tatabányai motorgyár ellátási vezetője.

 

CÉGNÉVJEGY

„A Grundfost a világ egyik legnagyobb, legmeghatározóbb, leginnovatívabb szivattyúgyártó vállalatai közé sorolják. Mi több vagyunk, mint egy vízszivattyúgyártó cég. Hisszük, hogy minden csepp víznek megvan az ereje ahhoz, hogy megváltoztassa a világot, és mi ennek a lehetőségnek a kibontására törekszünk. Mert ahol mások problémákat látnak, ott mi lehetőségeket. Minden tevékenységünk gyökere az ügyfeleink és a környezetünk iránti kötelesség- és felelősségtudatunk” – mondja Sélley Sándor.

A társaság évfordulóinak ünneplése 1945-re vezethető vissza, amikor a vállalat megkezdte a szivattyúgyártó és -értékesítő tevékenységét. Mára a Grundfos világszintű vállalattá nőtte ki magát, és 4 divízióba (Épületgépészet, Épületgépészeti szolgáltatások lakóépületekben, Ipari létesítmények és Közmű) szerveződve fókuszáltan törekszik arra, hogy felgyorsítsa az innovációt, fenntartható módon óvja a környezetet, és olyan munkahely legyen, ahol érdemes dolgozni, tanulni és fejlődni.