Repülőrajtot vehet immár az e-CMR?

Repülőrajtot vehet immár az e-CMR?

Szabályozói oldalról – a szaktárca támogatásával – bevezethető lenne az elektronikus fuvarlevél, ellenőrzési oldalról – a BM és a PM részéről – viszont fennállnak még aggályok és hiányosságok. Hogy ennek mi lehet az oka, azt Pekár János, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége főtitkára ismertette a KözútVilág Expo konferencia közönségével.

Gyakorlatilag immár 2008 óta, amikor az e-CMR Protokoll a CMR Egyezmény részévé vált, lehetne cél a bevezetése – de nem az. A német parlament 2021. szeptember 17-ei döntése alapján Németország szintén csatlakozott a jegyzőkönyvhöz, és a szakma arra számított, hogy ettől be fog robbanni a piac, és mindenki hanyatt-homlok rohan, hogy lehessen e-CMR-je – de nem így lett. Azért érthetetlen a helyzet, fejtette ki a szakember, mert mindenféle – többek között gazdálkodási, átláthatósági, biztonsági, költséghatékonysági és környezetvédelmi – tekintetben a papíralapú CMR-nél egyértelműen jobb rendszerről beszélünk.

Jelenleg az Olaszország–Ausztria–Magyarország tengely és a tőle délkeletre eső balkáni térség országai finoman szólva nem törik magukat, hogy bevezessék az elektronikus fuvarlevelet – de vajon miért nem?

Az Európai Parlament és a Tanács 2020/1056 rendelete az elektronikus áruszállítási információkról meghatározza az Európai Unió területén a közúti, vasúti, belvízi és légi áruszállításhoz kapcsolódó, jogszabályban előírt információk elektronikus úton történő, az érintett gazdasági szereplők és az illetékes hatóságok közötti közlésének jogi keretét. Az elektronikus áruszállítási információk (Electronic Freight Transport Information, eFTI) összessége olyan adatelem-készlet, amelyet jogszabályban előírt információknak az érintett gazdasági szereplők (jellemzően áruszállítást végző, illetve logisztikai vállalkozások) közötti, valamint a gazdasági szereplők és az illetékes hatóságok közötti cseréje céljából elektronikus eszközökkel kezelnek.

Ilyenformán ez bizony kicsit olyan, mint az e-CMR: valójában kicsit több is, meg kicsit kevesebb is. Az tény, hogy az eFTI és az e-CMR adattartalma 90–95 százalékban megegyezik, ám míg az előbbiben az uniós tagországok érintettek, és számukra előírás, az utóbbi az ENSZ országaihoz köthető, és ratifikációval érvényesül, mondhatni szabadon választott a bevezetése.

Fontos tisztázni: az eFTI ugyan uniós határozat, tehát be kell vezetni minden tagállamban (az uniós menetrend szerint 2024 augusztusában startolhatnak az applikációk, és 2029 látszik a kötelező érvény évének) – de ebben csak az elektronikus lehetőség biztosításáról van szó eFTI-platformokon keresztül; egyáltalán nem kötelező alkalmazni, vagyis választható marad a papíralapú kommunikáció a hatóságokkal.

Ha azonban a gazdasági szereplők mégis úgy döntenek, hogy az információkat elektronikusan bocsátják rendelkezésre, akkor kötelesek valamely tanúsított eFTI-platformon és – adott esetben – tanúsított eFTI-szolgáltatók által kezelt adatokat használni; az adatokat géppel olvasható formátumban valamely eFTI-platform adatforrásához csatlakozó, hitelesített és védett kapcsolaton keresztül rendelkezésre bocsátani; az adatokat az illetékes hatóság kérésére ember által olvasható formátumban rendelkezésre bocsátani helyben, a gazdasági szereplő eszközén.

Ugyanakkor az illetékes hatóságoknak el kell fogadniuk a gazdasági szereplők által rendelkezésre bocsátott, jogszabályban előírt információkat; képesnek kell lenniük arra, hogy a gazdasági szereplők által rendelkezésre bocsátott eFTI-adatokhoz elektronikusan hozzáférjenek és kezeljék azokat; ha a jogszabályban előírt információk esetében hivatalos igazolásra, például bélyegzőkre vagy tanúsítványokra is szükség van, ezt az igazolást elektronikusan kell elvégezniük.

Az e-CMR Europe Kft. az MKFE, a NiT, az i-Cell és az MSZSZ közös „gyermeke”. A hazai fejlesztésű rendszerben készen várja a platform és a gépkocsivezetők részére létrehozott alkalmazás, hogy az e-CMR-egyezményt ratifikálja Magyarország. A hazai közúti fuvarozók egybehangzó véleménye, hogy mivel uniós tagországként az eFTI-t kötelező lesz bevezetnünk, nekünk célszerű lenne a már eszközzel is bíró e-CMR-rel hamarabb elindulnunk, hogy mire elérkezik az eFTI időszaka, addigra már legyenek tapasztalataink az e-CMR-ről – erre irányul a szakmai szervezetek jelenlegi lobbitevékenysége.

A platform és az applikáció már működik, a felhasználóknak a különböző fuvarozási eseményekről időbélyeg, GPS-koordináta és igény szerint fotó, videó vagy hangfelvétel áll rendelkezésre, így a piaci szereplők az e-CMR bevezetéséig e-POD-ként (Electronic Proof of Delivery) tudják használni a rendszert.