NavigátorVilág – Vasúti fuvarozás konferencia

Magyar vasúti fuvarozói toplista 2021: nehéz helyzetben a vasútvállalatok

Magyar vasúti fuvarozói toplista 2021: nehéz helyzetben a vasútvállalatok

A vasúti fuvarpiacot két hatás is jelentősen kitérítette 2021-ben a megszokott medréből. Egyrészről 4 új vasúttársaság (az RTB Cargo, a CD Cargo, a Retrack és a V-Híd) repülőrajtot vett az elmúlt évben, ami a szokottnál jelentősebb forgalom-átterelődéseket okozott. A már piacon lévő cégek jó részének így a forgalom visszaesése, másik részének a szervezetépítés mellett kellett kezelnie az év végére elszabadult energiaárakat – ami az éves beszámolók alapján nem sikerült maradéktalanul.

A magyarországi vasútvállalatok 2021. évi árbevétele, üzemi és adózás előtti eredménye

A magyarországi vasútvállalatok 2021. évi anyagjellegű és személyi ráfordításai, létszáma és tárgyi eszközeinek értéke

A magyarországi vasútvállalatok árufuvarozási volumenei 2021-ben, a cégek önbevallása alapján

A magyarországi árufuvarozó vasútvállalatok gördülőállománya (2022. június)

A KSH előzetes 2021. évi adatsora szerint a vasúti árufuvarozás volumene zsinórban a negyedik éve csökken enyhén, jelenleg 51 millió tonnát tesz ki, miközben a közúti fuvarozás szintén több évnyi zsugorodás után rendkívüli mértékben volt képes növekedni. A magyar piaci szereplőknek elérhető új árualapokból tehát a vasút nem volt képes semennyit sem felvenni, miközben a vasúti volumencsökkenés az aktuális ipari trendekkel is magyarázható.

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó tervadatai alapján a magyar vasútvállalatok naponta átlagosan 400 tehervonat közlekedésére rendeltek menetvonalat. Amikor tavaly ilyenkor, a 2020-as vasúti fuvarpiaci elemzésünkkor megkérdeztük a vasúttársaságokat, akkor még enyhe optimizmus volt tapasztalható a piacon, a konkurencia erősödése ellenére is, ám idén ennek már nyoma sincsen: szó szerint a túlélésért küzdenek a szereplők.

A közgazdasági könyvek szerint egy tartósan veszteséges ágazat nem lehet képes a forrásigényes megújulásra piaci alapon. Ám az állami segítségnek – több más ágazathoz hasonlóan – nem sok jele van, egyedül az egyeskocsi-fuvarozást támogatja az állam egy bürokratikus elszámolási rendszerben, ami azonban kevés nyomot hagyott a cégek üzemi eredményén. Öröm azonban, hogy a vasúti árufuvarozásban dolgozók létszáma mindössze 1 százalékkal csökkent, míg az 1 munkavállalóra eső ráfordítás 6,68 százalékkal, a hivatalos 5,1 százalékos 2021-es infláció felett növekedett, így a fizetések megőrizték a reálértéküket.

A hazai vasúti fuvarpiacon 49 vasútvállalatnak van hálózat-hozzáférési szerződése egyik vagy mindkét pályahálózat-üzemeltetővel. Rajtuk kívül kapacitásfoglalásra jogosultakból is van másfél tucatnyi, de közülük egy sem rendelt 2021-ben menetvonalat. A 49 hazai és külföldi vasútvállalat közül nagyjából kéttucatnyi tekinthető klasszikus módon árufuvarozást végző cégnek, a többiek a vasúti pályák építése, karbantartása, üzemeltetése érdekében közlekednek, sokszor saját célú szállítást végezve, ám volumenük együttesen sem szignifikáns. Kivételt ez alól a vasútépítésben érdekelt cégek jelentenek, akik korábban a meghatározó piaci szereplőkkel végeztették az építőanyag-beszállítást, ám ma már egyre inkább saját vasútvállalatukra támaszkodnak ebben. Kiemelkedik közülük a V-Híd, ami a legnagyobb vasútépítő céggé nőtt az országban, jelentős számú villany- és dízelmozdonyt üzemeltetve.

A toplistánkon szereplő 15 árufuvarozó cég közül a CD Cargo és az RTB CARGO először szerepel a rangsorban. Ők a piacépítés nehéz első évét nyereségesen ugrották meg, ami nem kis teljesítmény, sőt, az RTB Cargo árbevétel-arányosan a legjövedelmezőbb cég lett a piacon. Schöberl Péter, a társaság ügyvezetője kérdésünkre úgy foglalta össze az első évüket, hogy „az RTB CARGO HUNGARIA 2021-ben megszilárdította helyzetét a magyar vasúti piacon azáltal, hogy stabil, hosszú távú szerződésekben vállalt fuvarfeladatait ellátta, és ennek bázisán stabil személyzeti struktúrát alakított ki”.

A Rail Cargo Hungaria az 50 százalék körüli piaci részarányával máig alapvetően határozza meg az alágazat bevételi és jövedelmezőségi lehetőségét. A romló körülmények ellenére a cég képes volt az üzemi eredményét enyhén javítani a bázisévhez képest, miközben 7 százalékkal kevesebb árut fuvaroztak 6 százalékkal rövidebb távolságra. A társaság kérdésünkre a következőképpen értékelte a tavalyi évet: „2021-ben az egyre nehezedő külső körülmények (inflációs nyomás, forgalomcsökkenés, a vontatási villamos energia árának jelentős drágulása a második félévtől, a partnerek áremelései, az egyeskocsi-fuvarozás állami támogatásának a vártnál későbbi kiutalása) ellenére az üzemi eredményünk bázisközeli volt, bár még így is veszteséget termelve. Ez a teljesítmény elsősorban a vállalat alaptevékenységének optimalizálására és a működés hatékonyságjavítására tett intézkedéseknek köszönhető.” A jelentősen kisebb hitelátértékelési veszteség miatt a cég adózás előtti eredménye közel 2,4 milliárd forinttal nőtt, ám így is -3,4 milliárd forint lett, miközben a piac másik fele együttesen 1,5 milliárd forintos adózás előtti eredményt ért el.

A GYSEV CARGO 2021-ben is hozta azokat a mutatókat, amelyeket egy stabil, hosszú távra berendezkedett, organikus növekedésre és rugalmasságra képes állami cégtől elvárhatunk. Az évek óta szépen mutató számok mögött azonban jelentős struktúraváltások vannak. Boda János, a társaság vezérigazgatója elmondta, hogy a GYSEV CARGO forgalmainak átrendeződése 2021-ben tovább folytatódott, aminek folyamatára valamelyest a világjárvány is hatással volt. A naturáliák – mind tonnában, mind árutonnakilométerben mérve – enyhe csökkenést mutatnak a 2020-as év volumeneihez képest, a vállalat eredményessége azonban az előző évek tendenciáit követte 2021-ben is, mert a vállalat tovább tudta növelni az értékesítési árbevételét. A MÁV-vonalakon alkalmazott vontatási villamos energia árának változása (amely a tavaly januári 28 Ft/kWh árról decemberre 54 Ft-ra duplázódott) már 2021-ben negatívan hatott a vállalat eredményességére, amely hatás ez év folyamán rendkívül felerősödött. A GYSEV CARGO 2021-ben is folytatta a digitalizációs projektjét, amelynek során a teljes árufuvarozási tevékenységet felölelő és támogató informatikai rendszert vezetett be, ennek hatásaként a vállalat hatékonysága tovább nőtt.

A listán harmadik helyen szereplő TRAIN HUNGARY és a negyedik helyezett FOXrail egyaránt főleg a román relációkban remekel, amiben a többi szolgáltató mérsékeltebb érdeklődése okán ők ketten tovább tudták növelni a részarányukat. Ám a román határátlépés kiszámíthatatlansága az ő eredményességükön is nyomot hagyott, legalábbis a növekményt nem sikerült nyereséggé konvertálniuk. A FOXrail így is a piac legjobb üzemi eredményével büszkélkedhet, ami igazán jó hír lehet a cég egyszemélyi tulajdonosának, egyben vezérigazgatójának, Bogdán Andrásnak – aki azonban évek óta nem nyilatkozik a sajtónak, így most sem kommentálta a cége eredményét.

Horváth Ottó, a CER Cargo vezérigazgatója a következőképp értékelte a társasága helyzetét: „Tavaly az év első felében csökkentek a megbízásaink, amelyeket jórészt sikerült pótolni, bár a második félévben egyes (például energia-) költségeink lényegesen megnőttek. A naturáliák változásához igazodóan a bevételeket és a ráfordításokat sikerült egyensúlyba hozni. 2022 elején számos körülmény (többek között a vontatási villamos energia árának drasztikus emelkedése és az ukrajnai háború hatásai) nehezítette működésünket. Ezek egy részét sikerült eredményesen kezelnünk a II. negyedévben, és azon dolgozunk, hogy jó évet zárjunk”.

Varga Botond, az LTE Hungária ügyvezetője elmondta, hogy „a 2021. év az eredményeink szempontjából nem sikerült fényesre, aminek elsősorban a visszaeső volumen az oka. Voltak forgalmaink, amelyeket a lejáró szerződést követően sajnos nem sikerült újra elnyerni, illetve az egyik németországi partnervasutunk hazai piacra lépése is eredményezett jelentősebb forgalomvesztést. Mindemellett a járvány okozta általános forgalomcsökkenés sem segített ezen időszak átvészelésén, továbbá az év IV. negyedében már érezhető áramár-emelkedés is kihívások elé állított minket, így nem tudtuk tartani a megszokott tempót. Szerencsére 2022 eleje a forgalmaink szempontjából már jóval biztatóbban alakult, ám a durván megemelkedett energiaköltségek miatt ennek hozományát nemigen élvezhettük. Bízunk a további fejlődésben, valamint az energiahelyzet és az ismert nemzetközi konfliktus konszolidációjában.”

A DB Cargo Hungária ügyvezetője, Jan Busch a következőket nyilatkozta: „Különösen büszkék vagyunk arra, hogy 2021-ben cégünk fennállásának 20. évfordulóját – folytatva fejlődésünket – egy lényegesen megnövekedett teljesítménnyel ünnepelhettük. A DB Cargo hálózatát megerősítettük a Vectron mozdonyainak interoperábilis használatával, ezáltal mozdonycsere nélkül tudunk még jobb szolgáltatást nyújtani az ügyfeleink részére. Mindazonáltal az év hozott kihívásokat is a járvány mellett: különösen az autóiparban ismételten előforduló félvezetőhiány okozta termelési problémák, amik szintén befolyásolták a teljesítményünket. Ki kell emelni, hogy az emelkedő energiaárak 2021 végén már előrevetítették erre az évre az energiakrízis kialakulását. Összességében mégis sikeres 2021-es évet zártunk, és azon dolgozunk, hogy folytatni tudjuk a növekedést a következő év(ek)ben is.”

A vasúti logisztika egyik különleges szereplője a MÁV Rail Tours (MRT), amely társaság 2020. február 20-án alakult. Tulajdonosa a MÁV Zrt. (99 százalék) és a MÁV-START Zrt. (1 százalék). Az MRT elsődleges célja, hogy a vasúti járműállományát karbantartsa, azzal utazásszervezési tevékenységet végezzen, valamint vontatási, árufuvarozási és személyszállítási tevékenységét költséghatékonyan és nagyfokú piaci rugalmassággal végezze, ezzel segítve az alaptevékenység finanszírozását és a MÁV-Volán-csoport működését. Az MRT kiemelt feladata volt tavaly, hogy a járvány miatt felfüggesztett utazásszervezési és személyszállítási tevékenységét újraindítsa (erre csak a III. negyedévtől nyílt lehetőség), valamint ezen tevékenységek bevételkieséseit a többi üzletág hatékonyabb működtetése révén pótolja. A társaság a vontatási és áruszállítási, valamint a javítási és karbantartási tevékenységét 2021. június 1-jétől teljes humán- és műszaki kapacitással végzi, amire idén is kiemelt figyelmet fordít, és a bevételeit növelni tervezi.

A szintén elsősorban személyszállítási profilú ContinentalRailwaySolution ügyvezetője, Szigeti András elmondta, hogy a 2021-es év fordulópont volt a társaságuk életében. Az alapítás óta első alkalommal realizáltak adózás utáni nyereséget. Történt ez annak ellenére, hogy 2021 első félévében jóformán a nullára csökkent a működésük, majd az év második felében megerősödtek a forgalmaik, elsősorban a személyszállítás, de jelentős szerepet kapott a speditőri tevékenység is, illetve különleges szállítmányok is újra megjelentek a palettájukon. A járvány miatt jelentősen csökkent a cég korábbi főtevékenysége, a bérvontatás is.

Andó Gergely