2025-től új minősítés szükséges logisztikai tevékenység végzéséhez

Új fogalommal egészült ki a szabályozott parkok hálózatára vonatkozó szabályozás: 2025. január 1-jétől egyes vállalkozások kizárólag akkor végezhetnek az adott telephelyen logisztikai tevékenységet, ha a „Logisztikai Park” címet megszerezték. Mivel ennek elnyeréséhez számos adminisztratív feladatot szükséges elvégezni, a rövid határidőre tekintettel érdemes minél korábban benyújtani az érdekelteknek a cím elnyerésére irányuló pályázatot. A témában Szűcs Anikó Edit és Takó Zsófia, a DLA Piper Hungary ingatlanjogi csoportjának szakértői készítettek összefoglalót.

Milyen terület kaphat Logisztikai Park címet?

A rendelet összetett módon határozza meg a Logisztikai Parkok fogalmát. Logisztikai Parknak minősül az a „logisztikai bázisú, legalább 60 százalékban logisztikai (raktározási, szállítmányozási) kapacitásokra építő, elsősorban piac által vezérelt, olyan infrastruktúrával ellátott terület, ahol az alapszolgáltatások legfontosabb csoportja közvetlenül kötődik a logisztikához, illetve szolgáltatási tevékenység zajlik, továbbá a logisztikai, az ipari, az önkormányzati és a befektetési szereplők között integrált az együttműködés”. A fogalmat azzal együtt érdemes figyelembe venni, hogy Logisztikai Park kizárólag olyan terület lehet, amely legalább 3 hektár nagyságú és a hatályos településrendezési terv vagy önkormányzati határozat alapján ipari vagy gazdasági területnek minősül.

A Logisztikai Park kategóriáján belül elkülönít továbbá a jogszabály intermodális, a regionális és a helyi logisztikai parkokat. Ennek jelentősége az, hogy egy településen mindösszesen egy intermodális vagy egy regionális logisztikai park cím adható ki, melytől eltérést kizárólag a Tudományos és Innovációs, Technológiai, Ipari és Logisztikai Park Tanács („Logisztikai Park Tanács”) engedélyezhet.

„A Logisztikai Park cím megszerzéséhez nem elegendő a fenti feltételeknek megfelelni, hanem a minősítés megszerzéséhez pályázni szükséges az illetékes minisztériumnál” – emelte ki Takó Zsófia, a DLA Piper Hungary Ingatlanjogi csoportjának ügyvédjelöltje.

Mi a Logisztikai Park cím megszerzésének jelentősége?

A rendelet értelmében az a vállalkozás, amely

  • a telephelyén vagy fióktelepén végzett tevékenységéből származó teljes éves nettó árbevételének legalább 60 százalékát raktározási és szállítmányozási tevékenységből szerzi,
  • a telephely területének nagysága eléri a 3 hektárt, és
  • a fedett raktározási kapacitása legalább 3000 m2,

kizárólag akkor végezhet az adott telephelyen logisztikai tevékenységet, ha a Rendelet alapján a Logisztikai Park címet megszerezte.

Mi a teendő?

„A Logisztikai Park cím megszerzése érdekében pályázni szükséges, a pályázatot a kormányzati portálon közzétett felhívásban foglalt tartalommal és mellékletekkel az iparügyekért felelős miniszterhez kell benyújtani. A Logisztikai Park Tanácsnak a pályázat benyújtásától számított 60 napja van arra, hogy javaslatát a minisztérium részére megküldje, ezért a pályázati anyagot és a Logisztikai Park Tanács engedélyére vonatkozó kérelmet érdemes minél hamarabb beadni” – hangsúlyozta Szűcs Anikó Edit, a DLA Piper Hungary Ingatlanjogi csoportjának szenior ügyvédje.

A rendelet az eljárások gyorsítása érdekében bevezette, hogy Logisztikai Park címre irányuló pályázat esetében a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek egyszerűsített eljárásrendben nyilváníthatóak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá. Újdonság, hogy a pályázatok elbírálásánál az eddigi szempontok mellett előnyben kell részesíteni azokat a pályázatokat is, amely a vonatkozó kormányrendeletek szerint kedvezményezett járás vagy szabad vállalkozási zóna területén kerülnének megvalósításra.