Cargo on the Danube Conference

Több ezer fuvarozó tiltakozása az Európai Bizottság közlekedési biztosának asztalán

A NiT Hungary a Szlovén Kézműves Kamara (O.Z.S.) Szállítási Tagozatával és horvát fuvarozói társ-érdekképviseletükkel, a Horvát Közúti Közlekedési Egyesülettel (UHCP) közösen, a szlovén szakminisztériumok képviselőinek jelenlétében Ljubljanában találkozott Violeta Bulč közlekedési biztossal, és átadta részére a 2114 magyar és szlovén fuvarozói aláírást tartalmazó, a nyugat-európai protekcionista intézkedések ellen 2017 márciusa óta gyűjtött tiltakozó fuvarozói aláírásgyűjtő íveket.

Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára a találkozó során kiemelte, hogy a magyar fuvarozók a tagállami minimálbér-rendelkezések bevezetése, 2015 januárja óta teljes bizonytalanságban érzik a jövőjüket, és aggodalommal tekintenek az Európai Unió alapelveit sértő, sok esetben teljesíthetetlen tagállami intézkedésekre. A 2004-es bővítés óta az európai uniós közúti fuvarozási szolgáltatások minden tagállamban egységes és speciális jogszabályi keretek között, szigorú feltételrendszer szerint működnek, és jellegüknél, specialitásaiknál fogva sem értelmezhetők a kiküldetési irányelv keretein belül.

A szervezet – az időközben már az Európai Parlament napirendjén lévő Mobilitási jogszabálycsomag ismeretében – tájékoztatta a közlekedési biztost arról, hogy tapasztalatik szerint a közép-kelet európai és a nyugat európai tagállamok érdekei között egyre mélyülő szakadék húzódik, amely rendkívül károsan hat az egységes európai fuvarpiacra. Ezt az ellentétet tükrözi a Tanács szárazföldi közlekedési munkacsoportja 2017. július 6-ai ülésén a csomag keretében a kiküldetési szabályokkal kapcsolatos német és francia álláspont is, amely a munkavállalók érdekeinek védelmére való állandó visszahivatkozással egyértelműen és markánsan a kiküldetési irányelven belül értelmezi a közúti fuvarozást, előrevetítve egy olyan unión belüli jövőképet, amely vállalhatatlan adminisztrációs akadályokat gördít a szolgáltatások szabad áramlása elé.

Fotó: Szappanos Bálint, http://www.szappi.hu

Violeta Bulč a találkozó során átvette a tiltakozó fuvarozói aláírásokat tartalmazó íveket. A közlekedési biztos álláspontja szerint a mobilitási csomag három fő területre összpontosít: a közúti fuvarozás által okozott környezetterhelés csökkentésére, a piaci szereplők közötti méltányosságra, illetve a kapcsolatok, a kohézió erősítésére. A csomag tekintetében megkezdődtek azok az európai parlamenti egyeztetési és jogalkotási folyamatok, melyek a csomag által elérni kívánt célokat egy tagállami szinten egységesen kialakított kompromisszum mentén kívánják teljesíteni. A közlekedési biztos erre a kompromisszumkészségre kérte fel a fuvarozói érdekképviseleteket, annak érdekében, hogy az egységes európai uniós szabályozás úgy a tevékenység végzése, mint a szociális feltételek érvényesülése tekintetében megvalósuljon. A találkozó zárásaként Violeta Bulč, nagyra értékelve a találkozó létrejöttét, kifejezte szándékát a további változatlan konstruktív együttműködésre.