Somogyi Gábor az MKFE új főtitkára

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének Elnöksége legutóbbi rendkívüli ülésén döntést hozott az érdekképviselet új főtitkárának személyéről. A testület Somogyi Gábort, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöki kabinetjének korábbi vezetőjét, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jelenlegi főtanácsadóját kérte fel a tisztség betöltésére.

Az igazgatásrendészeti diplomával és közigazgatási szakvizsgával rendelkező szakember kiemelt feladata lesz a közúti fuvarozás és személyszállítás versenyképességének javítását szolgáló kormányhatározat végrehajtásának támogatása az MKFE Elnökségének irányítása mellett és szoros együttműködésben a Miniszterelnöki Megbízottal. Az új főtitkár tevékenységével hatékonyan hozzájárul a magyar fuvarozási piac fokozott védelme, a fuvarozási engedélyek fokozott közúti ellenőrzése érdekében tett intézkedések betartatásához, a Nyugat-európai protekcionista intézkedésekkel szembeni hazai teendők megalkotásához és fellép annak érdekében, hogy a személyszállítási piac szereplői egyenlő esélyekkel készülhessenek fel a piac tervezett liberalizációjára.

Somogyi Gábor karrierje során egyebek mellett a Légügyi Hivatalnál és a Belügyminisztériumban töltött be titkárságvezetői funkciókat, a CD Hungary vállalatnál humánpolitikai igazgatóként dolgozott és számos kiadóvállalatnál vitt vezető tisztségeket. Újságíróként szerteágazó személyes ismereteket szerzett a magyar fuvaros társadalom helyzetéről és törekvéseiről. Hosszú évekig külső szerkesztőként és újságíróként támogatta az MKFE hivatalos lapja, az AutóKözlekedés szerkesztőségének munkáját. Ennek során alkalma nyílt megismerni az Egyesület működését és sok vállalkozás vezetőjével személyes kapcsolatokat alakított ki az ország minden szegletében.

Somogyi Gábor elmúlt öt év során végzett munkáját a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri dicsérettel, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke pedig Tölgyfalomb koszorúval díszített Elnöki Elismeréssel jutalmazta.

Somogyi Gábor köszönettel vette az MKFE Elnökségének megtisztelő felkérését és kezdeményezte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkáránál az annak elfogadásához szükséges közigazgatási eljárás megindítását. Beosztását az érdekképviselet munkaszervezetének élén ezt követően foglalja majd el.

mkfe.hu