Cargo on the Danube Conference

Elfogadta az MKFE új Alapszabályát a Küldöttgyűlés

A jelenlévő küldöttek kétharmados támogatás mellett elfogadták az MKFE új, másfél év alatt összeállított alapszabály-tervezetét. A Küldöttgyűlés meghallgatta a napirend előtt felszólaló Dr. Homolya Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkár rövid beszámolóját a szakpolitika eredményeiről és a jövő feladatairól. Az államtitkár kiemelte: az ágazat fontos a nemzetgazdaság számára, ezért a 1560-as kormányrendelet még nyitott kérdéseiben mielőbb lépni kíván, hogy a vállalkozások versenyképessége tovább javuljon.

A Küldöttgyűlésen az államtitkár szavaira is reagálva Wáberer György kiemelte: elnöki megbízatása kezdetén a 1560-as kormányrendeletben foglaltak megvalósítására tett ígéretet, és úgy kívánja 2018-ban átadni az MKFE új elnökének a stafétát, hogy a rendeletben foglaltak maradéktalanul megvalósultak. A következő hónapokban ennek érdekében további kormányzati intézkedések megtételért fogja szorgalmazni a szaktárcák felé.