Az osztrák parlament előtt a fuvarozókra vonatkozó szabályokat könnyítő törvénymódosítási javaslat

Az osztrák Szövetségi Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi Minisztérium arról tájékoztatta Magyarország bécsi nagykövetségét, hogy az osztrák szövetségi kormányban – az MKFE közreműködésével összeállított kérdések és javaslatok alapján – döntés született a Bér- és szociális dömping elleni törvény 2017. januártól hatályos változatának módosításáról a fuvarozó ágazat vonatkozásában. Amennyiben a javaslatra az osztrák parlament rábólint, 2017. június 1-től jelentős könnyítések léphetnek életbe az áru- és személyszállítási ágazatban tevékenykedő külföldi vállalkozások adminisztrációs kötelezettségeiben.

Az osztrák kormány a törvénymódosítási javaslatot benyújtotta a parlamentnek, annak megszavazása esetén a módosítás tervezett hatálybalépése 2017. június 1-től várható.

Az osztrák szabályokkal kapcsolatban ugyanakkor elkészült az a munkaanyag is, amelyben az MKFE kifejezte aggályait az LSD-BG-vel kapcsolatban. Az MKFE arra is felhívta a figyelmet, hogy az adminisztrációs terhek csökkentése önmagában nem oldja meg azt a problémát, amelyet Ausztria esetében a helyi, ágazati kollektív szerződésekben lefektetett szerteágazó, Magyarország tekintetében gyakran relevanciával sem bíró minimálbér szabályok, illetve a nemzetállamok egyéni bérszámfejtési  gyakorlatai, valamint az erre vonatkozó magyar jogszabályok figyelmen kívül hagyása jelent.

Az osztrák parlament elé beterjesztett módosítási terv legfontosabb elemei

  • Munkavállalók bejelentésének egyszerűsítése
    A módosítás elfogadása esetén a fuvarozók hat hónapos általános keretbejelentést tehetnek, a konkrét kiküldetések és megbízások megadása nélkül. A keretbejelentésben az ez időszak alatt várhatóan kiküldésre kerülő munkavállalók adatait és a használt járművek rendszámát kell megadni. Újabb munkavállalók kiküldetése, vagy további járművek bevetése esetén módosítandó a bejelentés. A megbízó adatait és a munkavégzés helyét a jövőben nem kell megadni. A „fuvarozó” fogalma magában foglalja úgy az áru-, mint a személyszállítással foglalkozó vállalkozásokat, ahogy az idegenforgalmi célú személyszállítást is.
  • A munkavégzés helyszínén tartandó dokumentumok
    A módosítás elfogadása esetén a jövőben kizárólag a munkaszerződést/foglalkoztatói igazolást és a munkaidő nyilvántartást szükséges a járműben tartani. A további dokumentumokat nem lesz szükséges a munkavégzés helyén tartani, de az ellenőrző hatóság felszólítására be kell bemutatni azokat. A bérkifizetésre, munkavállalók bejelentésére (ZKO) és biztosítási jogviszony igazolására (A1) vonatkozó dokumentumok a helyszínen elektronikus formában is bemutathatók erre alkalmas eszközön.
  • Munkavállaló képviselőjének megnevezése
    A jövőben – amennyiben a munkaadó nem jelöl ki egyéb képviselőt – automatikusan a gépjárművezetőt kell kapcsolattartónak tekinteni.

MKFE kommunikáció