Tompíthatóak a közúti fuvarozókat érintő mobilitási csomag negatív hatásai a kombinált fuvarozás fejlesztésével

Tompíthatóak a közúti fuvarozókat érintő mobilitási csomag negatív hatásai a kombinált fuvarozás fejlesztésével

Együttműködési megállapodást írt alá dr. Homolya Róbert, a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület elnöke, valamint Füle László, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) elnöke a Magyar Vasút 2021 Konferencián. A felek együttműködnek a kombinált fuvarozás fejlesztését elősegítő, támogató intézkedések előmozdításában, a közúti vállalkozások kombinált fuvarozásba történő hatékony bekapcsolódásához szükséges keretrendszer kialakításában, a szabályozási környezet egyszerűsítésében, korszerűsítésében.

A megállapodással a két szervezet aktívan képes lesz hozzájárulni a klímavédelmi célok teljesüléséhez. Elősegítik hazánk aktív bekapcsolódását a reális alternatívaként a nemzetközi árualapokért folyó versenybe, a kombinált fuvarozás által végzett magasabb logisztikai szolgáltatás nyújtásán keresztül a nagyobb termelő vállalatok letelepedését, a hazai kis- és középvállalkozások nemzetközi vérkeringésbe történő bekapcsolódását és hazánk globális logisztikai térképre történő felkerülését, valamint a közúti fuvarozókat érintő mobilitási csomag negatív hatásainak tompítását.

A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatója, Hódosi Lajos leszögezte, hogy a kombinált fuvarozás egyesíti a környezetbarát vasút előnyeit a közúti fuvarozás rugalmasságával, de a szegmens célzott támogatás nélkül nem képes megfelelni a piaci elvárásoknak. Célzott dotáció hiányában néhány éven belül behozhatatlan versenyképességi és működésüket veszélyeztető hátránnyal fognak szembesülni a hazai vasúti vállalatok, továbbá hazánk törekvései a logisztikai elosztóközpont-szerep megnyerésére meghiúsulhatnak. Márpedig az Európai Bizottság által támasztott elvárások egyértelműek: 2030-ra a vasúti árufuvarozás teljesítményét 50 százalékkal növelni kell, amely a 300 km távolságnál hosszabb közúti fuvarozás 30 százalékának vasútra terelését jelenti egyben.

Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára kiemelte, hogy a legnagyobb taglétszámú hazai közúti fuvarozói szakmai érdekképviselet kezdeményezésére létrejött közúti-vasúti megállapodás egy új szemléletmódot tükröz; egy eddig nem tapasztalt együttműködés alapjait fekteti le a fuvarozási szektor két meghatározó, mindeddig versenypozícióban álló piaci szegmense között. A példaértékű megállapodás új perspektívát nyit azon hazai közúti fuvarozói kis- és középvállalkozások számára is, amelyek a nemrég elfogadott mobilitási csomag rendelkezéseinek következtében az európai uniós relációkban jelentős piacvesztéssel kénytelenek szembenézni. Az ipartestület ügyvezető főtitkára külön hangsúlyozta, hogy a hazai közúti árufuvarozó kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének megőrzését és a munkahelyek megvédését elősegítő kíséretlen kombinált fuvarozásba történő bekapcsolódás nem nélkülözheti a kormányzati támogatást annak érdekében, hogy valóban fenntartható megoldás születhessen.