NavigátorVilág – Vasúti fuvarozás konferencia

Megkezdődhet a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. (Bajai OKK Kft.) támogatás felhasználásával valósítja meg a bajai kikötő fejlesztését. A projekt előkészítése és megvalósítása elszámolható költségeinek a finanszírozása a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik.

A projekt összköltsége nettó 3,805 mrd Ft. A tervezett fejlesztés keretében az alábbi projektelemek megvalósítására kerül sor: rakpart, valamint hozzá kapcsolódó út és parkoló építése; partfal állékonyságának helyreállítására, nehézberakó kiépítése; „zöld kikötő” fejlesztése; vasútépítés; rakodó berendezések telepítése.

A Bajai OKK Kft. által az IKOP-2.1.0-15-00000 „Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása” tárgyú pályázati felhívásra benyújtott Támogatási Kérelmet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. szeptember 30-i dátummal elfogadta, támogatja. A Bajai OKK Kft. 94,99%-os támogatási intenzitás mellett 5,01% önerővel járul hozzá a bajai kikötő infrastrukturális fejlesztésének megvalósításához. A tervezett beruházás megvalósítása elősegíti a bajai kikötő meglévő szolgáltatási színvonalának növekedését, a kikötő, egyben intermodális logisztikai központ infrastruktúrájának fejlesztését, kapacitásnövekedést.

A jelenlegi kikötő infrastrukturális fejlesztése az elmúlt évtizedekben részben valósult meg, de a meglévő infrastruktúra állapota mind közúti, vasúti, vízoldali és a meglévő közművek szempontjából is további fejlesztésre szorul. A kikötő intermodális kapacitásának fokozása és a vízi áruszállításra volumenének növelése érdekében elkerülhetetlen az infrastruktúra fejlesztése.

A projekt címe és azonosítója: „Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése”, IKOP-2.1.0-15-2016-00027. A Támogatási Szerződés 2016. december 12-én hatályba lépett, így a fejlesztés megkezdésének nincs további akadálya. Jelenleg a közbeszerzések zajlanak. A tervezési feladatok várhatóan az idei év nyarán, míg a kivitelezés a tervezést követően, várhatóan idei év őszén megkezdődnek. A kivitelezési munkák tervezett befejezése 2019 júliusa.