NavigátorVilág – Vasúti fuvarozás konferencia

Bemutkozott az EU-támogatású DANTE projekt

A mai napon, 2017. február 17-én a Duna Bizottság épületében került megrendezésre a DANTE projekt nyitórendezvénye. A projekt célja a dunai hajózást érintő adminisztratív eljárások és folyamatok fejlesztése. Az esemény az Európai Bizottság (Desireé Oen, a Rajna-Duna Folyósó Koordinátorának tanácsadója, DG MOVE/B1) és a Duna Bizottság (Petar Margic, vezérigazgató) képviselői mellett több mint 60, a dunai hajózás iránt elkötelezett szakértőt és érintettet vonultatott fel.

A Pro Danube által életre hívott és koordinált DANTE projekt célja a Duna és hajózható mellékfolyóin jelentkező adminisztratív terhek azonosítása és leküzdése a privát szektor és a felelős hatóságok együttműködésével. A projektpartnerek az akadályokra válaszul adott megfelelő példákkal és iránymutatásokkal kívánnak előállni a hatékony víziközlekedési adminisztráció érdekében. A projekt sikeres végrehajtásának egyik kulcsfontosságú eleme a transznacionális hajózási probléma bejelentő eszköz, mely a víziutat használók tapasztalatait hivatott gyűjteni.

„A Dunán és hajózható mellékfolyóin történő áru- és személyszállítás előtti adminisztratív terhek és a kapcsolódó díjak jelentős akadályt formálnak a folyó mint a régió fő közlekedési tengelye hatékony kihasználása előtt. A DANTE, megfelelő koordináció és nemzetközi összehangoltság mellett, kiemelt lépés a legfontosabb adminisztratív terhek azonosítása, enyhítése, illetve megszüntetése érdekében”,mondta Alexandru Capatu, a Pro Danube International elnöke.

A víziközlekedést érintő adminisztratív eljárások fejlesztése és a bürokratikus folyamatok és a kapcsolódó díjak csökkentése révén a DANTE célja a szállítási és rakodási műveletek harmonizált szabályozása és egyszerűsített adminisztratív eljárások kialakítása a Pro Danube „Egy folyó – Egy szabályrendszer” koncepciójával összhangban. Mindezek e környezetbarát európai közlekedési infrastruktúra jobb irányítását és menedzsmentjét hivatottak elérni, így csökkentve a vízi szállítást alkalmazó iparági szereplők logisztikai költségeit, illetve fokozva globális versenyképességüket.

forrás: Pro Danube Management GmbH

HÁTTÉR

A projektről és az igényekről

A „DANTE – A dunai víziközlekedési adminisztratív eljárások és folyamatok fejlesztése”európaiuniós alapokból (ERFA, IPA), a DunaTrasznacionális Program keretében támogatott projekt, futamideje 30 hónap (2017. január – 2019. június). A megvalósításért a 10 ország 16 támogatott és 12 stratégiai partneréből (hatóságok, szakértő szervezetek, egyetemek és NGO-k) álló transznacionális konzorcium felelős. A projekt teljes költségvetése1.982.786,00 Euro, amelyből ERFAtámogatás 1.650.134,75 Euro, illetve IPA támogatás 35.233,35 Euro.

A DANTE eredményeképpen csökkenhetnek az időveszteségek és a költségek, amelyeket a hatékonytalan adminisztratív normák és folyamatok okoznak, ezzel hátráltatva a dunai szereplőket. Mindezek a hatóságokkal folytatott kölcsönös eszmecserék alapján kialakítandó és bevezetendő víziközlekedési adminisztratív eljárásokkal és folyamatokkal tudnak megvalósulni.A DANTE eredményei erősíteni hivatottak a Dunát és hajózható mellékfolyóit a logisztikai láncukban használó vállalkozások piaci pozícióit, így járulva hozzá a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez a régióban, hatékony igazgatás mellett.Ezek a hasznok együttesen elősegíthetik a víziközlekedésnek a szállítási munkamegosztásban elfoglalt helyének javítását azáltal, hogy a növekvő szállítási igényeket a vízi szállítás mint környezetbarát, alacsony szén-dioxid kibocsátó mód felé terelik.