NavigátorVilág – Dunai hajózás online konferencia

Vámreform az Európai Unióban

Az új Európai Uniós Vámkódex keretében bevezetésre kerül az Engedélyezett Gazdálkodó (AEO, Authorized Economic Operator) státusz a régión belüli árumozgások biztonságának fokozása érdekében. Az intézkedés további célkitűzése a papírmentes, teljes mértékben elektronikus környezet kialakítása 2020-ra.

A nyomtatványkötegekkel a kezében csomagokat rendezgető, dokumentumokat kézzel pecsételő vámtiszt képe immár a múlté. A 2016. május 1-jén életbe lépett új Uniós Vámkódex (Union Customs Code – UCC) révén az Európai Unió komoly reformintézkedéseket foganatosított az Unió és a világ többi része közötti kereskedelem felélénkítésének érdekében. „Szükségessé vált az 1992-es korszerűtlen, eljárásjogi rendelkezések felváltása” – nyilatkozta Ives Taelman, a GEFCO vámügyekkel és adózással kapcsolatos tevékenységekért felelős vezetője.

Fokozott biztonság az Engedélyezett Gazdálkodó státusz révén

Az új EU-s kódex az Engedélyezett Gazdálkodó (AEO) státusz bevezetésével kívánja növelni az árumozgások biztonságát. A Vámigazgatások Világszervezete (WCO, World Customs Organization) számára a biztonság kulcsfontosságú tényezővé vált a 2001. szeptember 11-i terrortámadások óta. Ennek hatására jött létre többek között a 2005-ös Biztonsági Keretrendszer (SAFE Framework of Standards) is a hagyományos nemzetközi kereskedelmi utak lehetőségeit kihasználó különböző terrorcselekmények megakadályozására. A hatékonyság további növelése érdekében a Biztonsági Keretrendszer az Engedélyezett Gazdálkodó (AEO) státusz 2008-as létrehozását eredményezte. A státusz iparvállalatok és szolgáltatók számára biztosított előnyei azonban tisztázatlanok maradtak.

Az új Vámkódexszel az Európai Unió most a nemzetközi terjeszkedés feltételeként nevezi meg az AEO státuszt. Az Engedélyezett Gazdálkodók számos kedvezményben részesülhetnek, melyek megkönnyítik vám- és adóval kapcsolatos ügyeik intézését, továbbá a vámkezelés is gyorsabbá válik a számukra, és a vámtartozásokkal kapcsolatos biztosítéknyújtásban is kedvezményekre számíthatnak, illetve a vámhatóság ellenőrzéseiről is előzetes tájékoztatást kapnak, és megválaszthatják ezen ellenőrzések helyszínét is. „Az AEO státusz megszerzéséhez az új tanúsítási kritériumok követelményeinek kell eleget tenni, azaz igazolni kell a megfelelő készségeket és tapasztalatokat” – teszi hozzá Ives Taelman. Az AEO státusz nyújtotta előnyökért cserébe az Engedélyezett Gazdálkodóknak a logisztikai folyamat minden lépésekor plusz információkat is meg kell adniuk. Ez lehetővé teszi az áruk nyomon követését, különösen a légi és vízi árumozgások esetében.

Vége a papíralapú nyomtatványok korának

A másik jelentős változás a papírmentes vámáru-nyilatkozatok bevezetése, mely teljes mértékben elektronikus formában történik majd 2020. december 31-től (lásd a lenti szövegdobozt). Az európai vámhatóságok igyekeznek megkönnyíteni az árumozgásokat, elősegítve ezzel az Unió fejlődését. A vámhatóságok továbbá az áruk minél nagyobb fokú nyomon követését is pártolják. „A cél, hogy egy központosított rendszer révén minden tagállam elérhesse ugyanazokat az információkat, lehetővé téve ezzel az Európába érkező és azt elhagyó áruk valós idejű, tökéletes láthatóságát” – mondta Thomas Marin, a GEFCO vám- és adóügyi elemzője.

Központosított vámkezelés

Az új Uniós Vámkódex igazi áttörés, hiszen az import- és exportforgalomnak a fizikai áruforgalomtól való elválasztását vezeti be 2020-tól. Eddig a vámkezelésnek az áru beérkezési helyén kellett történnie, ami a GEFCO-hoz hasonló Engedélyezett Gazdálkodókat arra kényszerítette, hogy az ipari fogyasztók igényeinek kielégítése érdekében a lehető legnagyobb területi lefedettséget biztosítsanak. „A vám- és adóügyek központosított kezelése révén lehetővé válik, hogy valamennyi dokumentumot egyetlen vámhivatalnak nyújtsunk be, ami az áru földrajzi helyétől függetlenül kezeli majd az elektronikus vámáru-nyilatkozatokat” – fejti ki Thomas Marin.

2020, a fontos változások éve

„Egyes ügyfelek máris szeretnének élni az új Uniós Vámkódex nyújtotta előnyökkel, de ez egyelőre nem lehetséges” – tájékoztatott Thomas Marin, a GEFCO vám- és adóügyi elemzője. „A 2016. május 1-től hatályos jogszabályt még át kell ültetni az egyes országok jogrendszerébe. Jelenleg ez a folyamat zajlik.” Ennek határideje 2020. december 31. A fenti időpontra működőképes információcserét és -tárolási módszereket kell biztosítani a vámhatóságok, a szolgáltatók, valamint az Európai Bizottság között.

Ives Taelman, a GEFCO vámügyekkel és adózással kapcsolatos tevékenységekért felelős vezetője válaszol néhány kérdésre:

  • Milyen hatással van a reform a GEFCO csapataira?

Az eljárások megkönnyítésével a reform lehetővé teszi, hogy az általunk nyújtott szaktudással valóban kitűnjünk. Ipari partnereinknek pedig valóban szükségük van szakértelmünkre globális műveleteik átszervezéséhez és optimalizálásához. A GEFCO-nál és a hozzá hasonló globális logisztikai szakértőknél a vámeljárási folyamatok mélyreható ismerete minden eddiginél fontosabb – csakúgy, mint a fizikai folyamatok irányításának képessége.

  • Tudna példát mondani erre?

Például a vámhatóságokkal történő adatcsere teljes mértékben elektronikussá tétele 2020-ig bezárólag, valamint ennek hatása. Bár az Európai Unió néhány országában már széles körben elterjedt az elektronikus vámkezelés alkalmazása, mi teljeskörűen felkészítjük vámkezelési és operatív rendszereinket, hogy ne csak idomuljanak ehhez a fejlesztéshez, de tőkét is kovácsoljanak a fejlődésben rejlő lehetőségekből.

A reform egyik fő eredménye az lesz, hogy 2020-ra teljes mértékben elektronikus adatcserére állunk át a vámhatóságokkal. Habár néhány EU-tagországban már széles körben alkalmazzák az elektronikus vámkezelést, mi teljeskörűen felkészültünk ennek kiaknázására, és arra, hogy dematerializáljuk a vámügyi műveletekhez szükséges dokumentumokat, vagyis megszüntessük azok fizikai formáját.