Szakmai gyakorlat a Thales Rail Signalling Solutions Kft.-nél

Vasúti VezetékVilág
BORBÉLY DÁNIEL, HEGYI ÁDÁM 2017 nyarán a BME Közlekedés- és Járműmérnöki karán BSc képzésünk végéhez közeledtünk, így időszerűvé vált a kötelező szakmai gyakorlat elvégzése, amit a Thales RSS Kft.-nél teljesítettünk. A gyakorlat során tartalmas, izgalmas feladatokban volt részünk. A szakmai tudás gyarapításán kívül érdemi munkában is részt vállalhattunk. A munka és a tanulás mellett országjárás is volt, hisz az ország majdnem minden pontjára eljutottunk, és legalább 4000 km-t utaztunk. Motivációink A vasút és a biztosítóberendezések iránti érdeklődésünk különböző okokból ered. Dani: „Vasút iránti érdeklődésem és szeretetem édesapámhoz köthető, aki a MÁV Pályafenntartásnál volt főpályamester a Püspökladány (bez.)–Biharkeresztes (oh.) vonalszakaszon. A biztosítóberendezések és a forgalomirányítási technológia irányába való elmozdulás pedig a nővérem miatt történt, aki (BSc) diplomás vasúti építőmérnök. A Thales RSS Kft.-ről a 100-as vonal Szajol (kiz.)–Püspökladány (bez.) szakaszának pályafelújítási munkái kapcsán hallottam először. Személyes kapcsolatok révén jelen lehettem egy napon Kisújszállás állomás jelfogó helyiségében az Elektra 2 üzembe helyezésének időszakában, illetve betekintést nyerhettem a püspökladányi Elektra építési munkáiba. Már ekkor megtetszett az elektronikus biztosítóberendezések világa, és úgy gondoltam, ez a jövő. Fontos feladatnak tekintettem a rendszer megismerését, mivel a lakóhelyemen és környezetében ezek a berendezések kerültek, illetve kerülhetnek telepítésre a jövőben.” Ádám: „A vasút iránti érdeklődésem édesanyámhoz köthető, aki Budapest-Keleti

A Déli Vasút kisebb állomásain alkalmazott biztosítóberendezések

Vasúti VezetékVilág
(4. rész: a MÁV-üzembevételt követő időszak) Opperheim Gábor A Déli Vasút (DV) – későbbi Duna-Száva-Adria Vasút (DSzAV) – kisebb állomási biztosítóberendezéseinek történetéből eddig az őket megépítő vasúttársaságok üzemeltetési időszakát tekintettem át; a legutóbbi rész 1928-ban zárult Balatonszemes állomás EIVRT-Neumann (EN) berendezésének egykészülékes Siemens elektrodinamikus („VES”) biztosítóberendezésre cserélésével. Az 1920-as évek folyamán a DSzAV az EN berendezéseket Albertfalva-Budafok kivételével SH (Murakeresztúr, Kiscséripuszta, Velence) vagy VES (Balatonszemes, Székesfehérvár) berendezésekre cserélte, Balatonaliga állomás esetében a Götz berendezések lecserélését is megkezdte. A DV magyarországi vasútvonalait üzemeltető DSzAV az 1929-es gazdasági válság következtében anyagilag meggyengült, vasúthálózatának üzemvitelét 1932. július 1-jétől a MÁV látta el. Ez az átvétel a lényegesebb vasútüzemi, foglalkoztatási feladatok (pl.: személy- és áruszállítási viszonylatok átszervezése, vasútgépészeti megoldások egységesítése, a különféle szerződések rendezése, az egykori DV-, DSzAV-alkalmazottak biztosítási és nyugdíjügyeinek rendezése) mellett a DSzAV sajátos biztosítóberendezéseinek üzemeltetését is magába foglalta. A „magyar állam általi üzembevétel” időszakáról, az azt követő évekről a MÁV Igazgatóság 1907 és 1937között iktatott irattári anyagának Budapest 1945-ös ostromaidején bekövetkezett pusztulásának, megsemmisülésének következtében közvetlen írásos források jelenleg nem állnak rendelkezésre; az eseményekről legfeljebb későbbi visszaemlékezések nyújthatnak támpontot. Plugor Sándor 1953-ban megjelent Vasúti biztosítóberendezések c. munkájában – mint arról már jelen cikksorozat III. részében is említést tettem – megemlékezik az „Elfoglalt

Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) Pályamenti alrendszerének komplex vizsgálata

Vasúti VezetékVilág
Jelen cikk a SIEMENS és THALES vállalkozók RBC központjainak komplex rendszerét és vizsgálhatóságának lehetőségeit mutatja be. A funkcionális tesztek során alkalmazott rendszerek lehetnek valós, emulált és szimulált rendszerek. A vizsgálati fázis jellege határozza meg, hogy mely rendszer, alrendszer, rendszermodul kerül elemzés és kiértékelés alá. Szimuláció során a szóban forgó rendszerelem úgy működik, mint ahogy a valóságban ez elvárható, de ezt más működési folyamaton keresztül éri el. Emulációról akkor beszélünk, ha a valós hardverhez írt tényleges biztosítóberendezési szoftver egy arra felvértezett szoftverkörnyezetben tesztelhető. Ilyenkor lehetőség van a biztosítóberendezési és ETCS funkciók hiteles és tanúsított vizsgálatára. A Technológiai Központban rendszerspecifikus teszteket végzünk emulált környezetben. A funkcionális teszteket projektspecifikus adatbázis-vizsgálat előzi meg.A vállalkozók biztosítják számunkra a MÁV hivatalos input dokumentum követelményrendszerében és technológiában definiált adatbázisokat, generikus dokumentumokat, előterveket, kiviteli terveket. Rengeteg adat statikus és kiértékelő vizsgálata vár a tesztelőre, mely tartalmazza a transzparens balíz adatokat (balíz telegramok, aszpektek), a projektben szállított RBC központ konfigurációját és a topológiát leképező adatbázist, rendszerfelépítést, projektspecifikus változókat, nemzeti értékeket. A projektálás vizsgálatok első fázisa a felsorolt technológiai csoportokat, vizsgálatokat tartalmazza: programozásra kerülő fix balíz adatok, programozásra kerülő vezérelt balíz adatok, RBC pályaadatok konzisztenciája, RBC kezelőfelület előtervi megfelelősége. Az ETCS Level 2 szint irányítóközpontja az RBC (Radio Blokk Center),

UTB elektronikus útátjáró biztosítóberendezések karbantartása

Vasúti VezetékVilág
2000 júliusában állt forgalomszabályzó próbaüzembe az első UTB típusú elektronikus útátjáró-fedezőberendezés a budapesti HÉV Örs vezér tere–Cinkota–Csömör (H9) vonalán. Ehhez a berendezéshez a Fővárosi Közlekedési Felügyelet 2000. december 15-én adta ki a végleges használatbavételi engedélyt. Az UTB – melyről a Vasúti Vezetékvilág elődjének hasábjain már több alkalommal is jelent meg írás (Vezetékek világa 2000/1, 2004/3, 2006/4, 2008/2, 2011/1) – Magyarország első hazai fejlesztésű, teljesen elektronikus biztosítóberendezése, amely már 17 éve szolgálja a közlekedés biztonságát. Az UTB berendezés fejlesztése 1997-ben kezdődött a Signelit Rt.-ben. 2006-ban a berendezés gyártási, fejlesztési joga a Műszer Automatika Kft.-hez került. Mára már 52 darab UTB típusú berendezés dolgozik fáradhatatlanul a hazai sínek mentén, és további két berendezés állt üzembe Bosznia-Hercegovinában. Az 17 év alatt nagyon sok tapasztalat gyűlt össze az UTB fenntartását, karbantartását tekintve. Jelen cikkünkben bemutatjuk az UTB berendezéscsalád fejlődéstörténetét, betekintést nyújtunk az elmúlt év hibastatisztikájába, és összefoglaljuk az UTB-k karbantartási tapasztalatait.  Az UTB berendezéscsalád fejlődéstörténete A Műszer Automatika Kft. gondozásába került UTB az elmúlt 17 év alatt egy berendezéscsaláddá nőtte ki magát. Az 1. ábrán összefoglaltuk ennek a berendezéscsaládnak a fontosabb típusait, a fejlesztési lépcsők kapcsolatait, feltüntetve az első berendezések üzembe helyezésénekévét. ábra. Az UTB berendezéscsalád Az UTB berendezések első – a budapesti HÉV

A felsővezeték-rendszer földelési kérdéseivel kapcsolatos aktuális gondolatok

Vasúti VezetékVilág
A kezdetben emberi és állati erővel végzett kötöttpályás szállítási módtól napjaink nagysebességű közlekedést biztosító vasúti rendszereiig hosszú és „rögös” út vezetett.

Csak egy szóra…

Vasúti VezetékVilág
Hegedűs Gábor blokkmester, Győr (MÁV Zrt. Bp. Ter. Ig. Biztosítóberendezési Főnökség, Nyugat)

Szépjuhászné állomás ElpultD55 rendszere

Vasúti VezetékVilág
Amíg a mai magyar vasút hálózatán egyre inkább kezdenek elterjedni az elektronikus kezelőfelületek és biztosítóberendezések, addig a budai hegyekben teljesen megállt az idő, így a lehetséges utánpótlást is jelentő gyermekek nem ismerkedhettek meg eddig az újabb berendezésekkel.

Csak ülök és mesélek…: Fülöp László

Vasúti VezetékVilág
Ezeket a sorokat, nagyon kevés kivétellel, emlékezetből és kronológiai sorrendben írom. Egy-egy szakaszban keverednek a magánélet, a szervezettörténet, a műszaki tapasztalatok, az intézkedéseim, a kollegiális kapcsolatok, a vezetői meglátások. Nagy a valószínűsége annak, hogy néhány fontos feladat, tapasztalás, kolléga nem kerül említésre. Ezekért máris elnézést kérek. Sajnos ilyen az emlékezet.

Csoport- és körözvényhívások a GSM-R-ben

Vasúti VezetékVilág
A 2018-as esztendőben a jelek szerint a magyar vasúti távközlés újabb lépést tesz előre. A szakterületek végre felhasználókként fognak találkozni a GSM-R-rel. E cikk csupán egy szolgáltatás bemutatását tűzi ki célul, azonban sokszínű rendszert tár az olvasó elé annak rejtett összefüggéseivel.

Biztosítóberendezés online?

Vasúti VezetékVilág
Ma már interneten bankolunk, az egészségügyi labor itt küldi el leleteinket a kezelőorvosunknak, sőt lassan már a hűtőszekrényünk is felkapcsolódik a hálózatra. A mi szakmánk földrajzilag elosztott rendszer, így természetesen adódik, hogy ez a fajta digitalizáció minket is utol fog érni. A kérdés az, hogy hogyan?

Formális modellezés alkalmazásának lehetőségei a vasúti biztosítóberendezések területén – 2. rész

Vasúti VezetékVilág
Cikkünk első részében ismertettük a formális módszerek vasúti biztosítóberendezési területen történő egy lehetséges alkalmazásának hátterét és célját. Bemutattuk a vizsgálat alapját képező helyszínrajzot, a modellezési elhanyagolásokat, valamint a vágányutas és nyomvonalas biztosítóberendezési szerkesztési elvek modellezésével kapcsolatos általános megfontolásokat. Ezt követően ismertettük a két Petri hálós modellt, melynek során a 2-es váltó környezetének modelljét részletekbe menően leírtuk. Végül az elkészített modellek tulajdonságait elemeztük. Jelen írásunkban a diszkrét eseményterű rendszerek (Discrete Event Systems, DES) Petri hálós modellezésének egy alternatíváját – a nemdeterminisztikus, állapotátmeneti rendszerekkel történő modellezést – mutatjuk be. A nemdeterminisztikus átmeneti rendszerek alkalmazása a vasútbiztosítás területén kevésbé ismert, ezért röviden összefoglaljuk az erre vonatkozó elméleti hátteret, és ismertetjük a modellezés során alkalmazott eszközt (UPPAAL). Cikkünket a felhasznált eszközök összehasonlító értékelésével, valamint a modellellenőrzés folyamatának bemutatásával zárjuk. 1. Időzített automaták Az általunk igénybe vett UPPAAL modellező és analízis szoftver az ún. „időzített automaták” formalizmusát használja. Bár modelljeinkben időzítések megadását nem alkalmaztuk (ld. 1. rész, 2.4. fejezet, 1. pont), röviden ismertetjük az időzített automaták felépítését. Az állapotokból és a köztük definiált átmenetekből álló átmeneti rendszerek (angolul: transition systems) széles körben alkalmazott technikák a konkurens DES rendszerek modellezésére [1]. Az időzített automata egy nemdeterminisztikus átmeneti rendszer, amelyet óraváltozókkal egészítettek ki. Az állapotátmenetek lehetnek a rendszer

Bemutatkozik…* Csoma András, területi erősáramú szakértő

Vasúti VezetékVilág
MOTTÓ: Moldova György „Akit a mozdony füstje megcsapott…” riportjában – egy vasúti vezetőre hivatkozva – azt írta: „Az 1970-es évekre a vasútnál csak a hülyék maradtak – és a megszállottak.”

Csak egy szóra…* Jóvér Balázs, fejlesztőmérnök, MÁV Zrt. Technológiai Központ

Vasúti VezetékVilág
Kemény fába vágja a fejszéjét ma, aki az ETCS Nagykönyvével foglalkozik. Egy rendkívül sokszereplős történetben találja magát, ahol minden szereplő – legyen apró vagy nagyhal – nélkülözhetetlen, meg- és kikerülhetetlen, és természetesen fennen meg van győződve saját szerepének kiemelkedő fontosságáról.

Formális modellezés alkalmazásának lehetőségei a vasúti biztosítóberendezések területén – 1. rész

Vasúti VezetékVilág
A formális módszerek vasúti alkalmazása nagy múltra tekint vissza, számos kutatás és publikáció született már e területen, az elméleti eredmények átültetése a napi gyakorlatba mégis várat magára.
Loading...