Csak egy szóra…

Vasúti VezetékVilág
Hegedűs Gábor blokkmester, Győr (MÁV Zrt. Bp. Ter. Ig. Biztosítóberendezési Főnökség, Nyugat)

Szépjuhászné állomás ElpultD55 rendszere

Vasúti VezetékVilág
Amíg a mai magyar vasút hálózatán egyre inkább kezdenek elterjedni az elektronikus kezelőfelületek és biztosítóberendezések, addig a budai hegyekben teljesen megállt az idő, így a lehetséges utánpótlást is jelentő gyermekek nem ismerkedhettek meg eddig az újabb berendezésekkel.

Csak ülök és mesélek…: Fülöp László

Vasúti VezetékVilág
Ezeket a sorokat, nagyon kevés kivétellel, emlékezetből és kronológiai sorrendben írom. Egy-egy szakaszban keverednek a magánélet, a szervezettörténet, a műszaki tapasztalatok, az intézkedéseim, a kollegiális kapcsolatok, a vezetői meglátások. Nagy a valószínűsége annak, hogy néhány fontos feladat, tapasztalás, kolléga nem kerül említésre. Ezekért máris elnézést kérek. Sajnos ilyen az emlékezet.

Csoport- és körözvényhívások a GSM-R-ben

Vasúti VezetékVilág
A 2018-as esztendőben a jelek szerint a magyar vasúti távközlés újabb lépést tesz előre. A szakterületek végre felhasználókként fognak találkozni a GSM-R-rel. E cikk csupán egy szolgáltatás bemutatását tűzi ki célul, azonban sokszínű rendszert tár az olvasó elé annak rejtett összefüggéseivel.

Biztosítóberendezés online?

Vasúti VezetékVilág
Ma már interneten bankolunk, az egészségügyi labor itt küldi el leleteinket a kezelőorvosunknak, sőt lassan már a hűtőszekrényünk is felkapcsolódik a hálózatra. A mi szakmánk földrajzilag elosztott rendszer, így természetesen adódik, hogy ez a fajta digitalizáció minket is utol fog érni. A kérdés az, hogy hogyan?

Formális modellezés alkalmazásának lehetőségei a vasúti biztosítóberendezések területén – 2. rész

Vasúti VezetékVilág
Cikkünk első részében ismertettük a formális módszerek vasúti biztosítóberendezési területen történő egy lehetséges alkalmazásának hátterét és célját. Bemutattuk a vizsgálat alapját képező helyszínrajzot, a modellezési elhanyagolásokat, valamint a vágányutas és nyomvonalas biztosítóberendezési szerkesztési elvek modellezésével kapcsolatos általános megfontolásokat. Ezt követően ismertettük a két Petri hálós modellt, melynek során a 2-es váltó környezetének modelljét részletekbe menően leírtuk. Végül az elkészített modellek tulajdonságait elemeztük. Jelen írásunkban a diszkrét eseményterű rendszerek (Discrete Event Systems, DES) Petri hálós modellezésének egy alternatíváját – a nemdeterminisztikus, állapotátmeneti rendszerekkel történő modellezést – mutatjuk be. A nemdeterminisztikus átmeneti rendszerek alkalmazása a vasútbiztosítás területén kevésbé ismert, ezért röviden összefoglaljuk az erre vonatkozó elméleti hátteret, és ismertetjük a modellezés során alkalmazott eszközt (UPPAAL). Cikkünket a felhasznált eszközök összehasonlító értékelésével, valamint a modellellenőrzés folyamatának bemutatásával zárjuk. 1. Időzített automaták Az általunk igénybe vett UPPAAL modellező és analízis szoftver az ún. „időzített automaták” formalizmusát használja. Bár modelljeinkben időzítések megadását nem alkalmaztuk (ld. 1. rész, 2.4. fejezet, 1. pont), röviden ismertetjük az időzített automaták felépítését. Az állapotokból és a köztük definiált átmenetekből álló átmeneti rendszerek (angolul: transition systems) széles körben alkalmazott technikák a konkurens DES rendszerek modellezésére [1]. Az időzített automata egy nemdeterminisztikus átmeneti rendszer, amelyet óraváltozókkal egészítettek ki. Az állapotátmenetek lehetnek a rendszer

Bemutatkozik…* Csoma András, területi erősáramú szakértő

Vasúti VezetékVilág
MOTTÓ: Moldova György „Akit a mozdony füstje megcsapott…” riportjában – egy vasúti vezetőre hivatkozva – azt írta: „Az 1970-es évekre a vasútnál csak a hülyék maradtak – és a megszállottak.”

Csak egy szóra…* Jóvér Balázs, fejlesztőmérnök, MÁV Zrt. Technológiai Központ

Vasúti VezetékVilág
Kemény fába vágja a fejszéjét ma, aki az ETCS Nagykönyvével foglalkozik. Egy rendkívül sokszereplős történetben találja magát, ahol minden szereplő – legyen apró vagy nagyhal – nélkülözhetetlen, meg- és kikerülhetetlen, és természetesen fennen meg van győződve saját szerepének kiemelkedő fontosságáról.

Formális modellezés alkalmazásának lehetőségei a vasúti biztosítóberendezések területén – 1. rész

Vasúti VezetékVilág
A formális módszerek vasúti alkalmazása nagy múltra tekint vissza, számos kutatás és publikáció született már e területen, az elméleti eredmények átültetése a napi gyakorlatba mégis várat magára.

Domino70 létesítése a Gyermekvasút Hűvösvölgy állomásán

Vasúti VezetékVilág
A MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút 11,2 km hosszú, keskenynyomközű vasútvonal, hét állomásán – most már – hat különböző biztosítóberendezés-típussal.

Megújuló energiaforrások hasznosítása a nagyvasúti villamos vontatásban – 1. rész

Vasúti VezetékVilág
1. Előírásrendszer Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról [1] Az érvényes irányelv kötelezi a tagállamokat megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési terv elfogadására. A terv megállapítja az adott tagállamnak a közlekedésben, villamosenergia-fogyasztásban, fűtésben és hűtésben felhasznált, megújuló energiaforrásokból előállított energia 2020-as részarányaira vonatkozó – az energiahatékonysággal kapcsolatos egyéb politikai intézkedéseknek a végső energiafogyasztásra gyakorolt hatásait figyelembe vevő – összesített nemzeti célértékeit. Megállapítja továbbá ezen összesített nemzeti célértékek elérésére alkalmas, meghozandó intézkedéseket, beleértve a helyi, regionális és nemzeti hatóságok közötti együttműködést, a tervezett statisztikai átruházásokat vagy közös projekteket, a meglévő biomasszaforrások fejlesztésére és új biomasszaforrások különféle célokra való felhasználására vonatkozó nemzeti politikákat és a követelmények teljesítésére irányuló intézkedéseket. Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve 2010–2020,  Bevezető [2] „Az olcsó energiahordozókra épülő gazdaság időszakának végével és az éghajlatváltozást előidéző hatótényezők csökkentésére irányuló erőfeszítések következtében a 21. században az emberiség visszatér a földi lét alapjaihoz. A környezeti elemek és természeti erőforrások: a talaj, a víz, a levegő minősége, az energia, valamint az ezekhez való hozzáférés lesz a legfontosabb kérdés. Ebből adódóan egy olyan geopolitikai és természeti adottságokkal rendelkező ország, mint hazánk sikere jelentős mértékben függ attól, hogy a hagyományos energiahordozókra épített gazdasági modellt hogyan tudja egy alternatív gazdasági modellel

A PowerQuattro által fejlesztett biztonsági ütemadók és szigeteltsín vevők üzemeltetési körülményei

Vasúti VezetékVilág
A MÁV 75Hz-es vonatérzékelőinél több mint 10 éve üzemelnek a PowerQuattro Zrt. által fejlesztett és gyártott SIL4 biztonságintegritású ütemadók és vevők. A cikk az alkalmazási környezetüket, az üzemeltetés során felmerült nehézségek okait és az ezekkel összefüggő eszközjellemzőket kívánja bemutatni.

Az első ETCS L2 menetengedély megszerzésének kihívásai visszaforduló vonatok esetén

Vasúti VezetékVilág
A cikk az ETCS küldetés-indítás utáni első menetengedély megszerzésének kérdéseit tárgyalja az ETCS L2 rendszerekben.

Bemutatjuk…* Tóth Tibor, a MÁVTI biztosítóberendezés tervezője

Vasúti VezetékVilág
A szakmában nulláról indultam, a vasútról csak annyit tudtam, ami a napi bejáráshoz kellett. Szerencsére először mintegy féléves szakmai gyakorlat keretében Cegléden a Domino 55, a metró Fehér úti telepén pedig a Domino 69 berendezések felépítésével, szerelésével, élesztésével ismerkedtem meg.
Loading...