A vasúti veszélyesáru-szállítás ellenőrzése és szankcionálása

A katasztrófavédelem teljes szervezete – BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF), fővárosi és 19 megyei igazgatóság, 65 helyi kirendeltség, 105 hivatásos tűzoltó-parancsnokság, 42 katasztrófavédelmi őrs, 197 katasztrófavédelmi megbízott – részt vesz a vasúti veszélyesáru-szállítással összefüggő hatósági tevékenységek ellátásában, ami magába foglalja a megelőzési feladatok végrehajtását és a már bekövetkezett esetek után a károk felszámolását, a kárelhárítást.

Mógor Mária Judit, a BM OKF hatósági főigazgató-helyettese

„A feladatunk a kockázatok minimalizálása, a vasúti veszélyesáru-szállítás biztonságának szavatolása hatósági eszközökkel, szállítás közbeni és telephelyi ellenőrzésekkel. Emellett szankcionálási lehetőséget is kaptak a katasztrófavédők, ha szükséges, a visszatartó erejű bírságok kivetésével szintén a jogszerű működés kikényszerítése a cél” – mondta előadásában Mógor Mária Judit, a BM OKF hatósági főigazgató-helyettese.

A katasztrófavédelem szervezeti struktúrája és a működésére vonatkozó szabályozási környezet 2012-ben alapjaiban megváltozott, az eltelt öt év pedig már elegendő tendenciák felvázolására, következtetések levonására.

Az ellenőrzött vasúti járművek száma a 2012-es bázisévhez képest nagyságrendekkel emelkedett, az akkori majdnem 2 ezerrel szemben tavaly elérte a 27 ezret, ebből több mint 16 ezer tartozott a RID szabályozás hatálya alá, azaz szállított valamilyen veszélyes árut. A katasztrófavédelem szakemberei a bázisévben 112 szerelvénynél állapítottak meg valamilyen szabálytalanságot, az ellenőrzött vonatok számának növekedésével párhuzamosan ez két éve felugrott majdnem 400-ra, majd tavaly lecsökkent 331-re. A telephelyi ellenőrzések aránya szintén jelentősen emelkedett, a 2012-ben regisztrált 63-ról az előző egy-két évben már meghaladta a 200-at, ugyanakkor a telephelyeken feltárt hiányosságok száma minden évben 10 alatt maradt.

Az idei első DISASTER-RID nemzetközi akció során Budapesten és öt megyében (Bács-Kiskun, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zala), 15 kijelölt helyszínen ellenőrizték az országos vasúti forgalmat a katasztrófavédők, akiknek mind az elméleti, mind a gyakorlati felkészítésére kiemelt figyelmet fordított a hatóság, hogy a vizsgálatokat a vonatkozó jogszabályoknak és a belső előírásoknak megfelelően tudják végrehajtani. Az akcióban összesen 1764 vasúti járművet ellenőriztek, ebből 1004 szállított veszélyes árut (tavaly 1500 vizsgált szerelvény közül 547 tartozott a RID hatálya alá). Hiába ellenőriztek az idén majdnem kétszer annyi RID-es vonatot, mint 2016-ban, a felderített 28 szabálytalanság jócskán elmarad az elmúlt évi 44-től, ami közel 36 százalékos csökkenést jelent. Az adatokból és az arányokból egyértelműen megállapítható, hogy elmozdulás történt a biztonság irányába, ami ugyanúgy köszönhető a hatóság, mint a szállítást végző cégek erőfeszítéseinek, jelentette ki a főigazgató-helyettes.

A veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok betartását a katasztrófavédelem ma már mind a négy szállítási mód esetén önállóan ellenőrizheti, aminek eredményeként immár saját hatáskörben is kezdeményezhetnek az ellenőrzések alkalmával összegyűlt tapasztalatokon alapuló, illetve a piaci szereplőktől érkező igényeket is figyelembe vevő jogszabály-módosításokat. A 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása nyomán a vasúti veszélyesáru-szállítást első fokon a helyi és a területi katasztrófavédelmi szervek ellenőrzik, amelyek mintavételre alkalmas felszereléssel, védőfelszereléssel, kismeteorológiai állomással, terjedési modellezést végző szoftverekkel és azokhoz szükséges mobil vezetési pontokkal rendelkeznek, míg másodfokon a területi szerv, illetve a BM OKF jár el. Egy másik jogszabály megváltoztatása a bírságösszegek csökkentését teszi lehetővé: a kivetett büntetés mértéke arányos legyen az elkövetett szabálysértéssel és ne egy általános szabály alapján szankcionáljon a hatóság.

A katasztrófavédelem kiváló szakmai kapcsolatokat ápol az érdekvédelmi szervezetekkel és a társhatóságokkal. A HUNGRAIL-lel kialakult együttműködés keretében került sor 2017. április 24. és május 5. között a minősített RID oktatói képzésre, a RID oktatást végző biztonsági tanácsadók szakmai és pedagógiai ismereteinek növelése céljából. A képzés egy napja kizárólag a katasztrófavédelem tevékenységével kapcsolatos ismeretek átadását célozta, a résztvevők áttekintették a jogszabályváltozásokat, a katasztrófavédelem veszélyes áruk vasúti szállításával összefüggő feladatait, az ellenőrzések tapasztalatait, továbbá egy valódi ellenőrzés végrehajtása során bővítették szakmai tudásukat.

A cikk a NavigátorVilág 2017. májusi számában jelent meg.