Tagállami tapasztalatok az UVK alkalmazásában

A Magyar Szállítmányozók Szövetsége Egyesület május 30-ai közgyűlésén Torda Csaba pénzügyőr dandártábornok, a NAV KI Vám Főosztály vezetője közérdeklődésre számot tartó szakmai előadásban tájékoztatott az Uniós Vámkódex (UVK) alkalmazása kapcsán felmerült kérdésekről.

Számtalan tagállamban kérdés – és ezt aggályként is megfogalmazták –, hogy EXW fuvarparitás használata vagy nem uniós eladó esetén, illetve ha természetes személy adja fel a saját áruit, akkor ki az exportőr. Erre az európai bizottsági (COM) jogszabály módosítási javaslata az, hogy lényegében bármely, az unió vámterületén letelepedett személy megjelenhet exportőrként a kiviteli árunyilatkozaton. Ha uniós eladót nem „találunk” (nem azonosítható például eladás vagy nem uniós eladó hiánya esetén), továbbra is csak egy, az EU-ban letelepedett személy lehet exportőr. A szakember külön hangsúlyozta: természetes személy tekintetében nem módosítják a jogszabályi rendelkezést.

Ami a kilépési alakiságokat illeti a Dunán, a hajóra történő berakodás szerinti vámhivatalnál történik a kiléptetés a végrehajtási rendelet (VA) szerint (nem csak tengeri forgalomban), ami újdonság a korábbi jogszabályokhoz képest. Problémát jelent, hogy a COM-útmutató csak a tengeri forgalomban ad iránymutatást. Habár a tengerparti tagállamok számára megfelelő a jelenlegi megfogalmazás (sőt, számukra előnyös lehet ez a helyzet például a folyón történő berakodás, majd tengeren történő kilépés révén), kétséges, hogy minden Duna menti tagállam ennek megfelelően jár-e el. Hazánk már a VA véglegesítése előtt jelezte a problémát, a legfrissebb hírek szerint kérésükre a COM külön dokumentumot ígért az ügyben, tette hozzá Torda Csaba.

A jövedéki termékek kilépési alakiságainak elvégzéséért felelős vámhivatal meghatározására az eredeti szándék így festett: ahol az árukat vasúttársaságok, postai szolgáltatók, légitársaságok vagy hajózási társaságok egyetlen fuvarozási szerződés keretében kiszállításra átvették, feltéve, hogy az áruknak az unió vámterületét vasúton, postán, légi úton vagy tengeren kell elhagyniuk, kivéve a jövedéki termékeket (összhangban a jövedéki irányelvvel). A számozási hiba miatt (VA 329. cikk (8) bekezdés) a jövedéki termékek kilépnek belterületen például vasúton is egyetlen fuvarozási szerződés esetén. A COM-munkacsoport vizsgálja a jövedéki/vám jogszabályok módosításának lehetőségeit. Számos tagállam az „ügyfélbarát” megoldást támogatja: a kiléptetés történjen meg belterületen!

Fontos változás, hogy az áru felhasználásának és/vagy sorsának ellenőrzésére szolgáló T5 ellenőrző példány megszűnt. Különleges eljárások esetén nyilvántartásokat vagy kereskedelmi, illetve fuvarokmányokat lehet használni, és egyes tagállamok szerint ennek alapján akár a régi T5-ök is tovább használhatók. A COM szerint azonban nem probléma a T5 megszüntetése.

Kérdésként merül fel az is, hogy ha az árunyilatkozat a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés formáját ölti, akkor a közvetlen képviselő kaphat-e engedélyt a nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésre. Esetleg akkor, ha a nyilatkozattevő nyilvántartásába ő jegyzi be az árunyilatkozatot? Életszerű ez például anya- és leányvállalat viszonylatában? Egyes tagállamok szerint igen, a COM viszont még vizsgálja a kérdést.

Nem volt tiszta, hogy a rakodólapok, szállítótartályok és szállítóeszközök ideiglenes behozatalát csak szóban kell jelezni, és alátámasztó okmányt kell-e kitölteni (FJA 136. és 139. cikk). Kiderült: ez szerkesztési hiba, nem jogalkotói szándék volt, ezért több tagállam kérésére módosítás történt: az Európai Bizottság 2016/651 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. április 5.) szerint nincs szükség semmilyen alakiságra.

AEO-TANÚSÍTVÁNYOK ÚJRAÉRTÉKELÉSE

2016. április 30-án 14 707 db AEO-tanúsítványt tartottak nyilván a tagállamok. A 2017. februári 13-i adatok szerint 17 tagállam (köztük Magyarország is) kezdte meg az újraértékelést, jellemzően ütemterv alapján. A tagállamok törekednek arra, hogy egy gazdálkodót  jellemzően csak egyszer keressenek fel a folyamat során. Az AEO-eljárások fóruma az AEO Helpdesk, működtetője az Európai Bizottság (DG-TAXUD B2), a felek a tagállamok vámhatóságai és maga a bizottság. A vámhatóságok gyakorlatában felmerült, a többi vámhatóság részére is hasznos esetpéldákat az Európai Bizottság megosztja a tagállamokkal. Az AEO-k részére is hasznos esetpéldákat a NAV az alábbi honlapon osztja meg: http://nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aeo

A cikk a NavigátorVilág 2017. júniusi számában jelent meg.