Szállítmányozóképzés a szakma igényei szerint – interjú Erdélyi Lászlóval, az MSZSZ oktatási munkabizottságának elnökével

Szállítmányozóképzés a szakma igényei szerint – interjú Erdélyi Lászlóval, az MSZSZ oktatási munkabizottságának elnökével

A hazai felnőttképzés rendszere 2021-től jelentősen megváltozik. A Magyar Szállítmányozók Szövetsége (MSZSZ) prioritásként kezeli, hogy a megfelelő szakember-utánpótlás államilag elismert középfokú képzések keretein belül is megvalósuljon. Erre a most kifutó rendszerben kétéves „logisztikai és szállítmányozási ügyintéző” képzésen volt mód. A cél az, hogy a logisztikusok és a szállítmányozók képzése a jövőben elváljon egymástól, így sokkal mélyebb, átfogóbb legyen a speditőrképzés.

– Ön nem először játszik kulcsszerepet képzési tematika kidolgozásában.

– A rendszerváltás előtt nem volt szállítmányozóképzés, utána viszont az MSZSZ akkori vezetése (Kautz István elnök, Iszak Tibor társelnök és Pozsgai Gyula főtitkár) ezt sikerrel kezdeményezte, és dolgozta ki a szövetség további meghatározó személyiségeivel (többek között Erdélyi Kálmánnal, Potocska Jánossal, Élő Elemérrel, Nikischer Józseffel és több más akkori vezetővel) közösen. Ebben a munkában az MSZSZ felkérésére magam is részt vehettem mint a középfokú szakképzésekben tapasztalattal bíró vezető. Akkor sikerült összeraknunk egy olyan szállítmányozási ügyintéző képzési tematikát, ami államilag elfogadott lett, és a szakközépiskolai képzés alapjává is vált.

– Most hogyan álltak neki a munkának?

– Az MSZSZ elnökségének felhívására többen önként jelentkeztek, hogy a saját szakterületük vonatkozásában szívesen részt vennének ebben a társadalmi munkában – köztük magam is. A csatlakozók friss lendülettel és nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be, amelynek összefogására, vezetésére Lányi Márton elnök engem kért fel. Péntek délutánonként tartottuk a többórás online megbeszéléseket, amik konstruktívak voltak, gyorsan haladtunk.

– Kik dolgozták ki az egyes területek szakmai elvárásait?

– Az alapozó tantárgyak (például kereskedelmi és gazdasági, illetve közlekedési és logisztikai ismeretek) kidolgozását és a szakmai tárgyak lektorálását vállalta a Széchenyi István Egyetemről Németh Péter, Vöröskői Kata és Hencz Csaba, valamint az EDUTUS Egyetemről Réger Béla. A szövetség tagvállalatainak képviselői a szaktárgyak kidolgozását és az alapozó tárgyak anyagainak lektorálását végezték el. Papp László és Cserta Róbert (Alba-Zöhling) a közúti szállítmányozás, Takács Gábor (Gabze) a gyűjtőszállítmányozás, Bognár László (Kühne + Nagel) az intermodális forgalmak szervezésének, Szalma Botond és Szalma Béla a belvízi és tengeri hajózás, Szőcs Izabella (Agility) a légi fuvarszervezés, Márta Gábor a vasúti spedíció, Grafl-Fülöp Gyöngyi pedig a jogi ismeretek tantárgy felelőse lett.

– Milyen elvi viták merültek fel?

– Inkább szakmai párbeszéd folyt, egymás támogatásával. A szakmai idegen nyelv oktatása során dilemma volt, hogy a szakmai kifejezések ismerete külön tárgy legyen vagy a szakmai tantárgyak része. Végül az utóbbi mellett tettük le a voksunkat. Külön kérésként bekerült, hogy az angol szakszavak bevett rövidítéseit már a képzés során megtanulják a tanulók. Szakmai informatika kell-e, és ha igen, milyen alapokra építve? Felmerült, hogy nem az a diákok alapismerete, amire a cégeknek szüksége van, ezért kell. A tantermi gyakorlatról sokat beszéltünk, hogy szaktanár vagy külön oktató tartsa. Szeretnénk, hogy az elmélet és a gyakorlat oktatása egy kézben legyen szállítmányozási szakterületenként.

– Mi a következő feladat?

– A tematika elkészülte után Hoffmann Vilmossal és Szakács Andrással, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkatársával összeraktuk az úgynevezett programkövetelményt, amit még idén bead az MSZSZ a szaktárcához, a minimum 500 órás szállítmányozóképzés leírásaként. Előttünk a tematika részletezése áll. Ezt januárra terveztem, de egyes tagok már el is küldték a saját részüket, mások még idénre ígérték azt, a téli szünetben szeretnének rajta dolgozni; család mellett elismerésre méltó ez a lelkesedés a részükről. Ha ez is megvan, szeretnénk elkészíteni a vizsgák projektfeladatait is. Azért vállalnánk ezt fel, mert így biztosan életszerű feladatokkal találkoznak a diákok. Felmerült egy új jegyzetsorozat megjelentetése is, hogy ne összeollózott tananyagok álljanak rendelkezésre. Korábban az MSZSZ gondozásában megjelent a tízkötetes Szállítmányozási szakismeretek, ami alapján elismert képzés folyt. Ezt akarjuk most újra elérni. Azt gondolom, hogy a teljes tananyag és a vizsga kidolgozása még az I. negyedévben megtörténhet. Ez egy úttörő munka, megtisztelő a nemes feladatban részt venni.