NavigátorVilág – Vasúti fuvarozás konferencia

Németországban támogatják

Év eleje óta új szabályozások vannak érvényben Németországban a vasúti-közúti-vízi úton bonyolított kombinált fuvarozásos szállításra vonatkozóan, ennek köszönhetően könnyebb hozzáférni a szállítóeszközökhöz. A német kormány a nem állami vállalatok kombinált fuvarozási átrakodó létesítményeinek támogatásával azt az elsőrangú célt tűzte ki, hogy elősegítse a fuvaroknak a közútról való átterelését a környezetbarátabb vasúti és vízi szállítási módokra.

Majdnem húsz éve élveznek anyagi támogatást a magánkezdeményezésű új projektek és terjeszkedési tervek. Ennek eredményeképpen az állami tulajdonú létesítményekkel összekötve a kombinált fuvarozás teljesítőképes infrastruktúrája jött létre a vasút-közút-víziút viszonylatban.

Ez év elején egy új, ötéves futamidejű támogatási irányelv lépett hatályba. A berlini BMVI (Német Közlekedési és Digitális Infrastruktúra Minisztérium) ennek az új irányelvnek a keretében évente 93 millió eurós támogatást bocsájt rendelkezésre. 2016-hoz képest 13 millió euróval csökkent az összeg, melynek oka az elmúlt években tapasztalt csekély lehívás, ám igény esetén a keret növelhető.

„A támogatás előfeltétele, hogy az igényelt létesítmény nyilvános legyen, ezzel együtt minden felhasználó diszkriminációmentesen hozzáférhessen és ne legyen közvetlen konkurenciája már meglévő létesítménynek” – mutatott rá Clemens Bochynek, az SGKV (Kombinált Fuvarozási Kutatócsoport) ügyvezető igazgatósági tagja. Teljes támogatásra nincs lehetőség, kérelmenként maximum 80 százalék lehet a támogatás mértéke.

Az átdolgozott irányelv révén egyszerűbbé vált a kérvényezés, és az aktuális piaci trendekhez is igazodik. Sok potenciális kérvényező számára problémás volt az amúgy is költséges banki kezesség szabályozása. A jövőben lehetőség nyílik rá, hogy az állam felé fennálló visszafizetési kötelezettség biztosítására jelzálogbejegyzést vezessenek be arra a telekre, ahol a támogatott középvállalati átrakodóhely létesül. Továbbra is fennáll a banki készfizető kezesség elve, de ez nem kizárólagos.

Az új szabályozást követően egyértelműbbek az illetékességi körök is a hatóságoknál, ez ugyancsak egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a támogatási folyamatot. Ha a befektetés súlypontja az igényelt középvállalat átrakodóhelyén a vízi közlekedés infrastruktúrájába esik, akkor a GDWS (Vízi utak és Hajózási Főigazgatóság) az illetékes; ellenben ha a vasúti infrastruktúra érintett, akkor az EBA (Vasúti Hivatal). A kérvény érvényességét egy hónapon belül ellenőrizni kell, hogy ezzel is csökkentsék az eljárási késedelmeket. Ennek érdekében megemelték az illetékes hatóságoknál dolgozók létszámát.

A lehetséges kérvényezők szemszögéből nézve további fontos újítást vezettek be a középvállalatok fejlesztését illetően. A nemzetgazdasági haszon vizsgálatakor már nem kizárólag a németországi átrakodásokat veszik figyelembe, hanem ezenfelül 50 százalékos mértékben az európai szakaszokon való aktivitást is. Ezzel elismerik a középvállalatok határátlépő tevékenységeit és az európai helyzetüket is.

Továbbá az új rendszerben kiírták a vízszintes átrakodásra alkalmas létesítmények támogatását. A nyerges vontatók horizontális átrakodása a vasútra egyre fontosabb kérdés. Újdonság, hogy a nem daruzható nyerges vontatók számára létesített, terminálhoz kötött felhajtó létesítmények is támogathatóak. Ezenkívül a BMVI az új irányelvvel összefüggésben kilátásba helyezte, hogy forszírozni fogják a köztes lerakodóhelyek kiemelt támogatását, mert ez iránt is egyre nagyobb igény mutatkozik.

GYENGE PONTOK

Kritikus szemmel kell nézni Bochynek szerint már magát az eljárást és azt is, hogy egyáltalán mire lehet támogatást kapni. A piac szemszögéből az eljárás továbbra is túl merev és lassú. Ki kell várni, milyen hatásuk lesz a következő években az új irányelveknek, és min kell még javítani. A támogatható projektek kiszélesítése már régi igény. A középvállalatoknál állandó téma az automatizálás és a digitalizálás, ám a támogatás keretében ezt eddig alig vették figyelembe, akárcsak a létesítmények fizikai biztosítását. Márpedig a teljesítőképes üzemeltetéshez ma már ezek a szempontok is rendkívül fontosak és elengedhetetlenek egy digitalizált közlekedési szektorban, ha fejleszteni akarják a kombinált fuvarozást. Hatósági oldalról nyitottak a párbeszédre, öt év van rá, hogy ésszerű és a piaci körülményeknek megfelelő fejlesztési terv készüljön a kombinált fuvarozás felfuttatására.

Járdán Eszter

A cikk a NavigátorVilág 2017. áprilisi számában jelent meg.