A kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítása

A kínai áruforgalom magyarországi vámkezelésének felgyorsítása

Ez a cikk a NavigátorVilág decemberi számában jelent meg.

A Kína által a közelmúltban meghirdetett, a magyar kormány keleti nyitás politikájával szinkronban lévő Egy övezet, egy út gazdasági programban a Nemzeti Adó- és Vámhatóság számos területen aktívan vesz részt, akár a 16+1 kezdeményezésben, akár a pireuszi vasútvonalhoz köthető 1+3 vámegyüttműködési formációban. A NAV mindent megtesz annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályok adta keretek között gyorsan és biztonságosan tudja bonyolítani a kínai áruk hazai vámkezelését, jelentette ki a vámhatóság vámszakmai szakfőigazgatója.

Az Európai Unió minden tagállamában egységesek a vámszabályok, így Magyarország is közvetlenül köteles alkalmazni az uniós rendeleteket, kiemelten a Vámkódexet és annak végrehajtási utasításait. Bakai Kristóf Péter elmondta: az import vámeljárásokat vámáru-nyilatkozattal indítványozhatja az áru címzettje, illetve az áru felett rendelkezésre jogosult, de a vámeljárás kezdeményezhető képviselet útján is, papíralapon vagy elektronikus úton, utóbbi feltétele a vámhatóság felé történő előzetes regisztráció.

A NAV a vámeljárásokat jogszerűen, szakszerűen és ügyfélorientáltan folytatja le, illetve nagy hangsúlyt helyez a gyorsaságra. Amennyiben a vámeljárás lefolytatásához valamennyi dokumentum a vámhatóság rendelkezésére áll, és a jogszabályban foglalt feltételek fennállnak a vámeljárás lefolytatásához, abban az esetben az áru átengedésére átlagosan 23 perc alatt sor kerülhet. Ha kockázat merül fel, ez az idő több nap is lehet, hiszen ilyenkor a hatóság feladata a benyújtott vámáru-nyilatkozat adatainak ellenőrzése, esetlegesen további okmányok bekérése a szállítmányra vonatkozóan, a kockázatértékelés, az áruvizsgálat, a vámellenőrzés, a vám beszedése vagy biztosítása, majd az áru átengedése a gazdálkodó részére. A legjellemzőbb kockázatok az alacsony vámérték (alulértékelés), a helytelen vámtarifaszám, a termékbiztonság szabályainak megszegése és a szellemi tulajdonjog megsértése (hamisítás).

A Kínából származó termékek közül a ruhák és a lábbelik a legkockázatosabbak, esetükben szinte valamennyi jellemző kockázat előfordulhat. Tekintettel arra, hogy Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozással egyidejűleg a vámunióhoz is csatlakozott, a magyar vámhatóságok felelősséggel tartoznak az EU pénzügyi érdekeinek védelméért. Ennek megfelelően a kockázatokat helyén kezelve a megfelelő intézkedéseket szükséges bevezetni, attól eltekinteni a hatóságnak nem áll módjában. A kockázatok felmerülése esetén a vámeljárás lefolytatásának időtartamát több tényező befolyásolhatja, például az előzetes árunyilatkozat minősége, az áruvizsgálat, a mintavétel szükségessége, a kockázatos szállítmányok sokasága, illetve a vámeljárást végző igazgatóság humánerőforrás-kapacitása. A vámszakmai szakfőigazgató megerősítette: nem a kínai áruforgalom egészében lassulnak a vámeljárások, hanem csak egyes kockázattal érintett termékkörök esetében, ami az országosan elvégzett vámeljárások számához képest nem túlzott mértékű, azonban egyetlenegy igazgatóságon koncentrálódik, annak erőforrásait maximálisan kihasználva.

A vámeljárásokat gyorsíthatja az ügyfél és a hatóság közötti kommunikáció erősítése. Az ügyfél tájékoztatást kér, felkészül az importeljárásra, beszerzi az ahhoz szükséges hiteles okmányokat, előzetes árunyilatkozatot ad. A hatóság tájékoztat és tanácsot ad, világosan kommunikál, és előzetes kockázatelemzést végez. Nagyon fontos a párbeszéd, a konzultáció, az együttműködés a felek között. Az ügyfél által nyújtott teljes körű és pontos információk csökkenő kockázatokat, kevesebb adminisztrációt, végső soron gyorsabb és hatékonyabb vámeljárásokat eredményeznek.

2017 és 2018 I–IX. hónapjának áruforgalmi statisztikáit elemezve megállapítható, hogy a kínai vámeljárások száma 9 százalékkal, 174 ezerről 191 ezerre növekedett, az ezekben az ügyletekben kiszabott vám pedig 22 millió forintról 34 millió forintra, ami 34 százalékos emelkedés. Bakai Kristóf Péter hozzátette: a visegrádi országok vámhatóságai között folyamatos az együttműködés, ami nem egy speciális, meghatározott forgalomra irányul, hanem általánosságban a vámszolgálatok közötti információ- és adatcserére. Rendszeresek az egyeztetések annak érdekében, hogy a régiónk e tekintetben is megerősödjön.