Az európai vasutakkal közösen a HUNGRAIL is hatékony intézkedéseket javasol a tiszta mobilitás megteremtése érdekében

Az Európai Vasúti és Infrastruktúra Társaságok Közössége (CER), melynek a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület is tagja, közzétette A vasút prioritásai az Európai Zöld Egyezményben (Rail’s priorities for the European Green Deal) című dokumentumát. Az írásbeli állásfoglalás kimondja: az EU tagállamainak – köztük Magyarországnak – olyan politikai intézkedéseket kellene végrehajtaniuk, melyek lehetővé teszik a közlekedés 2050-re történő dekarbonizációját a vasútra történő forgalomáttereléssel, a „fizető felhasználó” és „fizető szennyező” elvének hatékony megvalósításával és a tiszta mobilitás megfelelő támogatásával.

A HUNGRAIL-t is tagjai közt tudó európai vasútszövetség felkéri az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet és a tagállamokat, hogy állapodjanak meg egy erős Európai Zöld Egyezményben, amely fokozatosan – legkésőbb 2050-re – nettó zéró összegűre csökkentené a közlekedés és a tágabb gazdaság üvegházhatásúgáz-kibocsátását. A vasút mint a motorizált személy- és áruszállítás létező környezetbarát változata – a nagyon alacsony kibocsátásnak, a magas fokú villamosításnak és az egyre jobban elterjedő zéró széndioxid-kibocsátású működésnek köszönhetően – nagyban elősegíti az ágazat zölddé válását; fontos, hogy az elfogadás előtt álló Európai Zöld Egyezmény támogassa az alágazat hozzájárulását.

Átfogó szakpolitika: Az Európai Zöld Egyezménnyel az EU-nak és a tagállamoknak ambiciózus, ugyanakkor reális célokat kellene kitűzniük a 2030/40/50-es évekre az EU közlekedésének dekarbonizálásához. A vasútra történő átállást a vasúti teherforgalom tekintetében EU-s cselekvési tervvel és nemzeti intézkedésekkel, a személyszállítás vonatkozásában pedig az 1000 km-en túli, határokon átívelő közlekedéssel szükséges segíteni. Támogatni kell a társadalmi határköltségek átvállalását a közlekedésben, vagyis be kell vezetni a „fizető szennyező” és „fizető felhasználó” elvét.

Támogatás és finanszírozás: Jelentősen meg kell növelni az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) közlekedési költségvetését. A vasúti infrastruktúra fejlesztése mellett különösen fontosak a vasútvonalak további villamosítását, a vasutak további digitalizálását és a vasúti teherforgalom további zajcsökkentését segítő beruházások. Jelentős támogatást kell biztosítani az alágazati kutatáshoz és innovációhoz. Segíteni kell a magánbefektetések növelését a vasúti projektekben.

Egyenlő lehetőségek a vasútnak: Ahhoz, hogy a vasút egyenlő résztvevőként versenyezhessen a többi közlekedési és szállítási formával, az Európai Zöld Egyezménynek segítenie kell az EU-ban való közlekedés erőteljes szénárazását. Főként a nemzetközi repülésben, illetve a tengeri szállításban felhasznált energia megadóztatását kell lehetővé tennie, és meg kell szüntetnie a repülés támogatását. Ezenfelül még átfogóbbá kell tennie az úthasználati díjak alkalmazását.

A további prioritási irányelvek az Európai Zöld Egyezményben magukban foglalják az alacsony kibocsátású közlekedés népszerűsítését az Erasmus+ programokban, a határokon átívelő kölcsönös átjárhatóságot a TEN-T (transzeurópai közlekedési hálózat) szabályozásának bevezetésével, a vasúti és közúti közlekedés közötti kölcsönös átjárhatóságot és az Európai Zöld Egyezmény érvényesítését valamennyi EU-s rendelkezésnél, a zöld energiára történő áttérés felgyorsítása és a fenntartható városok fejlesztése érdekében.

További rendelkezésként az EU-nak, illetve tagállamainak ideiglenesen szüneteltetni kellene a vasúti pályahasználati díjakat, csökkenteni a vasúti teherszállítás vámbiztosíték-terheit, népszerűsíteni a fenntartható turizmust, és fejleszteni az ökocímkézési rendszert a közlekedésben, hogy az utasok és a szállítók megalapozott, felelős döntéseket hozhassanak.

A vasút kulcsfontosságú az uniós közlekedés dekarbonizációjában, az EU-nak pedig segítséget kell nyújtania ahhoz, hogy az alágazat a lehető legnagyobb mértékben vegyen részt a folyamatban. Cserébe tovább nő az európai vasútvállalatok energiahatékonysága, tovább csökken a széndioxid-kibocsátásuk, tovább növelik folyamatbeli és üzemelési hatékonyságukat, továbbfejlesztik vasúti szolgáltatásaikat és termékeiket.

A CER menedzsmentje – melynek a vezetői bizottság tagjaként dr. Homolya Róbert, a HUNGRAIL elnöke, a MÁV elnök-vezérigazgatója is tagja –, a dokumentumhoz kapcsolódóan egyértelművé tette: az európai vasutak üdvözlik a soron következő Európai Bizottság Európai Zöld Egyezményről szóló, a zéró széndioxid-kibocsátású európai gazdaság 2050-re történő megvalósulását célzó tervét. A vasút mint a motorizált személy- és áruszállítás létező környezetbarát változata kulcsfontosságú szerepet játszhat a forgalomátterelésben, elősegítve a tiszta közlekedés kialakulását. A vasúti szervezetek konkrét javaslatokat tesznek arra, hogyan segítheti az Egyezmény az ő hozzájárulásukat is. A CER kész együttműködni a döntéshozókkal, hogy az Európai Zöld Egyezmény segítségével megvalósulhasson a tiszta mobilitás.