Csökkenő logisztikai árbevétel

Közzétette 2016-os számait a DB Csoport. A társaság nyolc üzleti egysége közül egy foglalkozik vasúti árufuvarozással (DB Cargo) és egy szállítmányozással (DB Schenker), három a pályahálózat-működtetésben, három pedig a személyszállításban érdekelt. Bár a DB Cargo és a DB Schenker 2016-ban rosszabbul teljesített 2015-höz képest, de az utóbbi üzletág így, a csökkenő árbevétel mellett is tudta növelni az eredményét.

A DB Csoport konszolidált árbevétele 40,6 milliárd euró volt 2016-ban, amelyből 19,7 milliárd a szállítmányozási és vasúti árufuvarozási szegmensekből jött. A legjövedelmezőbb személyszállítási üzletág (a regionális közlekedés) bevétele alig fele volt a  szállítmányozásinak, így jól látható, hogy az integrált jelleg milyen sokat tesz hozzá a DB eredményéhez.

A cégcsoport árbevételének bő fele, 23,2 milliárd euró származik Németországból, további 12,7 milliárdot más európai országokban szednek be a DB-leányvállalatok. Az a beszámolóból nem derült ki, hogy a DB Cargo és a DB Schenker bevételének mekkora része jön a német és más piacokról. A DB Cargo esetén erre a volumenek alapján következtethetnénk, bár az egyes országokban a vasútvállalatok költségszerkezete egymástól jelentősen eltérhet, például a pályahálózat-hozzáférési díjak különbségei okán.

A DB Cargo a cégcsoport árbevételének 11,25 százalékát adta 2016-ban, mely évben 22,8 millió tonnával, 7,6 százalékkal csökkent az elfuvarozott árumennyiség. A csökkenés a német hálózaton is jelentős volt, ott 13,1 millió tonnás, 6 százalékos a visszaesés. Ennek egy részét az erősödő verseny okozta, a DB számításai szerint az EU-s tagállamok „egyesített” vasúti árufuvarozási piacán a piaci részarányuk 22,2 százalékra csökkent.

Miközben a csendesített fékrendszerrel felszerelt tehervagonok száma 40,4 százalékkal nőtt, a tehervagonok száma a forgalom-visszaesésnél kisebb mértékben, 2,8 százalékkal csökkent, ami arra utal, hogy továbbra is van növekedési potenciál a DB-ben. Bár a cég produktivitása és eredménye romlott 2016-ban, a teljes munkaidőben tevékenykedő munkavállalói létszám 3,1 százalékos növekedést mutat.

A DB Schenker fuvarfeladatainak száma 277 ezerrel nőtt egy év alatt, ami 0,3 százalékos növekedésnek felel meg. Miközben a szállítmányozó a légi és tengeri szegmensekben is növekedni tudott (4,5 százalékot, illetve 3,3 százalékot), árbevétele összességében 2,1 százalékkal csökkent, amit gyakorlatilag kizárólag a tengeri és légi szegmensek csökkenő árbevétele okozott, a többi szegmens a forgalomnövekedés aránya felett tudta növelni árbevételét.

Bár a statisztikákból nehezen olvasható ki, az európai szárazföldi szegmensnek két nagyobb összetevője van: a Land System és a Land Direct. Előbbibe a közúti gyűjtőfuvarozás és csomagszállítás tartozik, utóbbiba pedig a közúti FTL- és LTL-szállítások, illetve a vasúti spedíció.

Vasúti árufuvarozás (DB Cargo)  2016 2015  A változás
mennyiségben
A változás
százalékban
 Elfuvarozott árumennyiség (millió tonna)  277,4 300,2 -22,8 -7,6
 Elfuvarozott árumennyiség Németországban (millió tonna)  204,5 217,6 -13,1 -6,0
 Elfuvarozott árumennyiség (millió tkm)  94698 98445 -3747 -3,8
 Elfuvarozott árumennyiség Németországban (millió tkm)  68630 71039 -2409 -3,4
 A vonatok futásteljesítménye (millió kilométer)  179,1 187 -7,9 -4,2
 A tehervonatok átlagos száma (db/nap)  4362 4520  -158 -3,5
 Átlagos fuvarozási távolság (kilométer)  341,4 327,9 13,5 4,1
 A vonatok átlagos hasznos tömege (tonna)  528,8 526,5 2,3 0,4
 Árbevétel (millió €)  4560 4767 -207 -4,3
 EBITDA (millió €)  108 120 -12 -10,0
 EBIT (millió €)  -81 -183 102 -55,7
 Befektetett eszközök (CAPEX) bruttó˙(millió €)  304  451 -147 -32,6
 Munkavállalók száma (teljes munkaidőben) 29671  30303  –632  –2,1
Menetrendszerűség (%) 75,6 73,9
Európai piaci részarány (%) 22,2 22,9
Mozdonyok száma (db) 2817 2869 –52 –1,8
Tehervagonok száma (db) 84827 87264 –2437 –2,8
Tehervagonok csendesített fékrendszerrel (db) 40103 28565 11538 40,4

 

Szállítmányozás (DB Schenker) 2016 2015 A változás
mennyiségben
A változás
százalékban
Az európai szárazföldi fuvarfeladatok száma (ezer) 99638 99361 277 0,3
A légi árufuvarozás volumene (ezer tonna) 1179 1128 51 4,5
A tengeri fuvarozás volumene (ezer TEU) 2006 1942 64 3,3
Raktárlogisztikai kapacitás (millió m2) 8 7,7 0,3 3,9
Árbevétel (millió €) 15128 15451 -323 -2,1
Az európai szárazföldi fuvaroztatás árbevétele (millió €) 6358 6317 41 0,6
A légi és tengeri fuvaroztatás árbevétele (millió €) 6257 2381 133 5,6
A kontrakt logisztika árbevétele (millió €) 2514 2381 133 5,6
EBITDA (millió €) 599 589 10 1,7
EBIT (millió €) 410 395 15 3,8
Befektetett eszközök (CAPEX) bruttó (millió €) 209 238 -29 -12,2
Munkavállalók száma (teljes munkaidőben) 68388 66327 2061 3,1

Andó Gergely

A cikk a NavigátorVilág 2017. áprilisi számában jelent meg.