A Logisztikai Puzzle piaci előnyt jelent a versenytársakkal szemben – interjú Szécsi Gabriellával, a BI-KA Logisztika Kft. ügyvezető igazgatójával

A Logisztikai Puzzle piaci előnyt jelent a versenytársakkal szemben – interjú Szécsi Gabriellával, a BI-KA Logisztika Kft. ügyvezető igazgatójával

A közép- és kelet-európai terjeszkedést folytatva igyekszik túllépni a „régió piacvezető szállítmányozója” tituluson a BI-KA Logisztika Kft., miközben sikerrel veszi a piaci kihívások jelentette akadályokat is. A többfrontos küzdelem részleteiről Szécsi Gabriellával, a BI-KA Logisztika Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

– Tavaly év elején régiós terjeszkedési stratégiát hirdettek. Hol tart a cég az országos (Közép-Magyarországon túli), illetve a közép- és kelet-európai, komplex logisztikai szolgáltatóvá válás felé vezető úton?

– 7,4 milliárd forint árbevétel, 40 ezer darab fuvarfeladat, 1700 elégedett üzleti partner, 400 ezer tonna szállított áru, 23,5 millió megtett km – azt gondolom, a számok magukért beszélnek a tavalyi évünket illetően. Tudatos stratégiai tervezésünk és a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó szervezetfejlesztésünk eredményeként folytatódott az elmúlt években tapasztalható növekvő tendencia: árbevételünk a 4-szeresére, szervezeti létszámunk a 6-szorosára nőtt egy évtized alatt, amely Jász-Nagykun-Szolnok megyei vállalatként és a régiós versenytársakat figyelembe véve szép eredménynek tekinthető egy 100 százalékban magyar családi tulajdonban lévő kis- és középvállalkozás életében. E stratégiának és fejlődési ütemünknek köszönhetően a vállalatunk immár nemcsak a régióban, de nemzetközi szinten is ismert. Jelenleg abban a kihívásokkal teli fázisban járunk, amikor egy családi hagyományokkal és értékekkel rendelkező kkv multinacionális vállalatokhoz hasonló tervekkel és célokkal vértezi fel magát. Úgy döntöttünk, ideje túllépni a „régió piacvezető szállítmányozója” tituluson, és megmérettetni magunkat egy, az eddiginél még szélesebb nemzetközi relációban is, ezért a terjeszkedési stratégiánkat támogatva a Budapesti Üzletfejlesztési Központunk előkészíti a Közép- és Kelet-Európa irányába történő „térhódítást”. Újdonságként említem, hogy ez a központunk immár a szerződött, kiemelt kezelést és figyelmet igénylő alvállalkozói kapacitást is koordinálja, ezeknek a stratégiai partnereinknek a járműállományát szinte saját flottaként kezeljük. Ez évi céljaink között szerepel – az üzletfejlesztési központunk és a fuvarozási üzletágunk gondos előkészítési munkálatainak köszönhetően – néhány gépjárművünk oroszországi viszonylaton történő elindítása, amely hatalmas lépést jelent a vállalatunk életében.

– Miként alakult a társaság idei I. félévi teljesítménye? Sikerült a kitűzött célokat időarányosan megvalósítani?

– A vállalat hároméves stratégiaalkotása során tudatosan fektette a hangsúlyt az árbevétel-növelés helyett a hatékonyságnövelésre, a termelékenység fokozására és a portfólió tisztítására. E három területen elért teljesítményeinket vizsgálva elmondható, hogy az eredményességünk várakozásainkon felüli tendenciát mutat az első fél évben. A 2019-re tervezett flottafejlesztési ütemtervünknek megfelelően korszerűsítést hajtottunk végre: a gépjárműparkunk 35 új szerelvénnyel bővül a közeljövőben. A beszállítókkal történt tárgyalások már lezajlottak, a beszerzéssel kapcsolatos ügyintézés folyamatban van, hamarosan bemutatjuk a flottánk új tagjait. Munkaerő-megtartó HR-stratégiánknak és a kölcsönösségen alapuló elveinknek köszönhetően szorosabbá fűztük együttműködésünket a gépjárművezetőinkkel, kialakítva ezáltal egy stabil gépjárművezetői állományt. Ennek fenntartása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a piacon és a versenytársaknál zajló történéseket.

– A szolgáltatási portfólióban továbbra is fuvarozás, szállítmányozás, raktárlogisztika a sorrend az árbevétel alapján?

– Igen, az árbevételünk legnagyobb részét a közel 100 szerelvényt magába foglaló saját flottával és szerződött alvállalkozói kapacitással végzett fuvarozási tevékenységünk adja, az arányokat tekintve ezt a nemzetközi szállítmányozási, majd a belföldi szállítmányozási üzletágunk követi. Megbízható és az általunk megkövetelt színvonalat teljesítő alvállalkozói körünkkel sokféle üzletágban tevékenykedő megrendelő sokféle igényét tudjuk rugalmasan kielégíteni, így a legkülönlegesebb áruféleségek biztonságos szállításának megszervezése és lebonyolítása sem jelent nehézséget felkészült csapatunk számára – érintse ez akár a szállítmányozási, akár a fuvarozási üzletágunkat! A sorrendben következő, raktárlogisztikai tevékenységünk keretében már 40 ezer négyzetméternyi tárolókapacitással szolgáljuk ki megrendelőink igényeit. Még hosszan sorolhatnám a Logisztikai Puzzle további darabjait, így a rendelkezésre állás konstrukciónkat, a mozgóraktár-bérleti lehetőséget, az iparvágány-üzemeltetést vagy az új, speciális szerelvényekkel történő szolgáltatásnyújtást, amit nemzetközi piacra szánt, 26 tonna teherbírású light weight szerelvénnyel, illetve – egy-egy hosszú távú együttműködés keretében – dupla rakszintes (double decker) járművel végez a vállalatunk.

– Mi az a Logisztikai Puzzle?

– A Logisztikai Puzzle modell lényege, hogy a vállalat az elérhető szolgáltatásait kisebb, szabadon konfigurálható elemekre, szolgáltatásegységekre bontja. Ezek a kisebb egységek önállóan árazottak és igény szerint rendezhetők csomagba. Ennek megfelelően a tetszés szerinti „puzzle” darabokból összeállított szolgáltatások – az eddigi gyakorlattól eltérően – számos formában konfigurálhatók, de akár önállóan is igénybe vehetők. A megoldásnak köszönhetően a megrendelő vállalatok a logisztikai elvárásaikhoz legjobban illeszkedő szolgáltatást érik így el egy hosszú távú együttműködés keretében. A módszer előnye, hogy könnyedén bővíthető és kiegészíthető a piaci elvárások és megrendelői igények szerint, így piaci előnyt jelent azokkal a versenytársakkal szemben, akik kevésbé rugalmasan reagálnak a külső környezeti változásokra. Szeretnénk hatékonyan kihasználni a konfigurálási adottságokat és újabb elemekkel is feltölteni a Logisztikai Puzzle-t.

– Az egyes szegmensekben milyen kihívásokkal néznek szembe, és ezekre milyen megoldásaik vannak?

– Saját gépjárműparkot üzemeltető logisztikai szolgáltatóként a fuvarozási üzletágat sújtó, költségnövekedéssel járó folyamatokat nevezném a legnagyobb kihívásnak. Az útdíjak és az üzemanyagárak emelkedésének kezelésére olyan intézkedéseket hoztunk, amelyeket minden esetben kockázat­elemzés előzött meg. Kialakítottunk egy központosított díjkalkulációs táblát a fuvarkötések kontrollja érdekében, optimalizáltuk a fuvarszervezéssel foglalkozó munkatársak létszámát, illetve működésbeli racionalizációt hajtottunk végre egyes feladatkörök összevonásával. Üzemanyagtendert folytattunk le a költségeink további csökkentése érdekében, továbbá törekedtünk a szerviztevékenységgel összefüggő kiadások féken tartására. A fuvarozási tevékenységet érintő másik nagy kihívás a gépjárművezetők megtartása, a felmondási hajlandóságuk csökkentése. A megtartás érdekében igyekeztünk felmérni és megérteni a gépjárművezetői igényeket, ami alapján kialakítottunk egy kölcsönös előnyökön alapuló és azokat biztosító együttműködési keretet, ezáltal pedig stabil járművezetői csapatot tudtunk felépíteni. A szervezeten kívül tett intézkedéseink között említeném a kiemelt ügyfélkezeléshez kapcsolódó, partnerkapcsolatokat elősegítő kezdeményezéseinket, amelyek alkalmával személyes tárgyalásokat folytattunk megbízóinkkal egy-egy hosszabb távú, kölcsönösségen alapuló hűségprogram kialakítása céljából. A szállítmányozási üzletágunkat tekintve a legfontosabb intézkedésünk a portfóliótisztítás volt, ami ugyan kisebb árbevétel-kiesést eredményezett, de nagymértékben javított a jövedelmezőségünkön. A raktárlogisztikát illetően szerencsére egyre növekszik a vevői érdeklődés, az ennek való megfelelés jelentős kihívás a cégünk életében. A raktárbázisunk jelenleg teljes kihasználtsággal működik, és igyekszik rugalmasan kezelni a megrendelői igényeket.

– Az automatizálás, az informatikai alapú szolgáltatások mennyire meghatározóak a társaság életében?

– Az Ipar 4.0 és a hálózatosodás korát éljük, ahol virágzik az e-kereskedelem és a csomagküldő szolgálatok rendszere, és ahol egyre nagyobb szerephez jut a logisztika. Az Ipar 4.0 az értékláncok teljes újjászervezését és az üzleti modellek megváltoztatását követeli meg, ezért is fontos kockázat­elemzéseket végeznünk ezen a területen is, illetve a stratégiaalkotásnál szintén figyelembe kell vennünk a körülöttünk lejátszódó folyamatokat. Trendeket követő vállalatként természetesen hajtunk végre IT-fejlesztéseket egy kkv kereteihez mérten, az irodai folyamataink hatékonyságának növelése és fejlesztése, illetve egyszerűsítése érdekében. Az ügyfélkommunikáció és a valós idejű nyomon követés rendszerének hatékonyabbá tételét a belső kommunikációs folyamataink javítása mellett az IT-támogatottság növelésével értük el.

– Miként kezelik az általános munkaerőhiányból fakadó problémákat?

– A hatékony vállalatfejlesztés egyik alappillére a tudatos humánpolitika. A szakmailag és minőségileg kifogástalan szolgáltatásportfólió, a jól működő szervezet csak hiteles, munkavégzést támogató értékrenden keresztül tud felépülni. Ennek érdekében rugalmas munkaidőt, folyamatos fejlődési lehetőséget, versenyképes bérezési rendszert biztosítunk mind az irodai, mind a fizikai munkát végző kollégáink számára. A munkaerőhiány elkerülése érdekében kiszámíthatóságot, stabilitást, támogató munkahelyi légkört nyújtunk munkatársainknak. A piacon jellemző, fuvarozási ágazatot sújtó munkaerőhiányból adódó problémákat szerencsére időben és hatékonyan tudtuk kezelni, ennek köszönhetően – mint korábban említettem – kiszámítható és megbízható gépjárművezetői állományt tudtunk kialakítani.

Az MSZSZ felügyelőbizottsági tagjaként
„A BI-KA Logisztika Kft. fennállása óta számos hazai szakmai szervezet és kamara tagja, amire nagyon büszkék vagyunk” – válaszolta Szécsi Gabriella arra a kérdésre, hogy miért vállalt szerepet a szakmai szervezet testületében. A Magyar Szállítmányozók Szövetsége 1989. évi alapítása óta a szállítmányozási, logisztikai, vámügynöki tevékenységet folytató vállalatok érdekvédelmi szervezeteként képviseli a hazai szállítmányozók közösségének véleményét a szállítmányozási, fuvarozási ágazat működési feltételeiről, fejlődési lehetőségeiről az állami hatóságokkal szemben és a közvélemény előtt. „A felsorolt feladatai és közvetítő szerepe kiemelten fontossá teszi a szervezetet szakmai berkeken belül, amelynek büszkén váltam felügyelőbizottsági tagjává, egyedüli nőként” – tette hozzá.

Közlekedésbiztonság
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei Balesetmegelőzési Bizottságának legújabb kampányához csatlakozva 20 darab BI-KA pótkocsi portálajtaján biztosított felületet a szolnoki „művészeti tagozatos” középiskolás fiatalok által készített plakátok számára a vállalat. A kezdeményezés fő célja, hogy a közúton tovább csökkenjen a halálos balesetek száma, ennek érdekében a kampányt oda kell vinni, ahol a tragédiák történnek. „Ponyvafelületet biztosítani tudó vállalatként fontosnak tartottuk, hogy – példamutatásként is – újra csatlakozzunk a helyi és országos szervek balesetmegelőzési témájú kampányaihoz, mint ahogy tettük azt korábban, az Adj utat a segítségnek! akció támogatásával. Bízunk benne, hogy az állandó mozgásban lévő szerelvényeink széles körben hírül viszik e példamutató kezdeményezés célját” – fejtette ki Szécsi Gabriella.

Szöveg: Dékány Zsolt