Komplexitás és stabilitás még a nehéz helyzetben is – interjú Szécsi Gabriellával, a BI-KA Logisztika Kft. ügyvezetőjével

Komplexitás és stabilitás még a nehéz helyzetben is – interjú Szécsi Gabriellával, a BI-KA Logisztika Kft. ügyvezetőjével

A szolnoki székhelyű BI-KA Logisztika Kft. már aktualizálta a pandémiás tervét, és újra működik a speciális „koronavírus-munkacsoport”. A cég a jelenlegi nehéz körülmények között is arra törekszik, hogy a komplexitásra építve, partnerei bármely logisztikai igényére megfelelő választ tudjon adni.

– Hogyan zárták a tavalyi évet?

– A 2019. év számai számunkra a siker mutatói. Árbevételünk 6,8 milliárd forint, amelynek megoszlása tekintetében elmondható, hogy számos szolgáltatásunk közül a közúti szállítmányozás és fuvarozás, valamint a raktárlogisztikai tevékenység aránya kimagasló. A fontosabb eredménykategóriák közül megemlíteném, hogy üzemi eredményünk 15 százalékkal növekedett 2018-hoz képest. A tavalyi évre kitűzött célok jelentős részét sikerült teljesítenünk, és mindamellett, hogy a pénzügyi mutatószámokban és értékekben előrébb lépett a vállalatunk, a magánszemélyek tulajdonában lévő szállítmányozó és fuvarozó versenytársaink között sikerült megőriznünk pozíciónkat. Az elmúlt évben újabb flottafejlesztést hajtottunk végre, járműparkunkat prémium kategóriás tehergépjárművekkel bővítettük. Vásároltunk 35 nyerges vontatót, ezek egy részét specializáltan az Európai Unión kívüli szállításokra. A számok mellett a siker kulcsaként tekintünk tudatos stratégiai tervezéseinkre, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó szervezetfejlesztésünkre és 150 szakemberünk munkájára.

– A több lábon álláson (fuvarozás, szállítmányozás, raktárlogisztika) alapuló üzletpolitika tehát változatlanul eredményes?

– Továbbra is stratégiai célunk portfóliónk komplexitásának bővítése, ezért évről évre új szolgáltatásokkal igyekszünk megjelenni, amelyek kiegészítik, vagy éppen egy-egy ügyfélkör számára specializálják alapszolgáltatásainkat. A logisztikai piac változásait és a vevői igények folyamatos átalakulását figyelemmel kísérve vállalatunk törekszik az innovatív megoldások alkalmazására. Megfigyelhető, hogy egy-egy ügyfél által a vállalatunktól igénybe vett szolgáltatások volumene eltérő intenzitást mutat. Egyik évben a nemzetközi fuvarozás kap nagyobb hangsúlyt, majd a megrendelői stratégia változásának eredményeként a következő évben a raktárlogisztikai igény erősödik meg. A legfontosabb, hogy a komplexitásunkat kihasználva, a partnereink bármely logisztikai igényénél kisebb-nagyobb mértékben, de jelen legyünk.

– A terveknek megfelelően beléptek az oroszországi piacra, illetve bevált a keleti irányba megfogalmazott terjeszkedési stratégia?

– A gondos előkészítő munkálatoknak köszönhetően sikeresen elindítottuk flottánk tagjait Oroszország irányába, sőt Kazahsztán és Mongólia területére is. Hisszük, hogy a Független Államok Közösségéhez tartozó területekre történő szállítmányozás a mai napig egy olyan piaci rést jelent, amely mind fuvarozói, mind szállítmányozói, mind megrendelői oldalról nézve is valódi kitörési vagy megkülönböztetési pontként szolgálhat egy-egy vállalkozás számára, pozitív értelemben véve. A kezdeti „tesztidőszak” pozitív tapasztalatainak tükrében további célunk a saját kapacitás bővítése ezeken a viszonylatokon, illetve a normál szerelvények mellett egyéb speciális járműjelleg orosz piacon való bevetésében is gondolkozunk, a vevői igényeknek megfelelően.

– Ipar 4.0, IT, digitalizáció, automatizáció. Folyamatfejlesztéseiknél mennyire veszik figyelembe az e kulcsfogalmakkal jellemezhető megoldásokat?

– Úgy gondolom, a pandémiás időszak minden vállalat életében változást hozott az IT területén. Az a vállalat tudott versenyképes maradni, amelyik már a járványhelyzet előtt kellően kialakított informatikai rendszert működtetett, a folyamatainak jelentős részét automatizálta, illetve számos ügyintézési fázist digitalizáltan végzett. Trendeket követő vállalatként az elmúlt években jelentős IT-fejlesztéseket hajtottunk végre, irodai folyamataink hatékonyságának növelése és fejlesztése, illetve egyszerűsítése érdekében. Az ügyfél-kommunikáció és a valós idejű nyomon követés rendszerének hatékonyabbá tételét – belső kommunikációs folyamataink javítása mellett – az IT-támogatottság növelésével értük el. Ezt a vonalat kívánjuk folytatni, bár azt is szem előtt kell tartani, hogy a nap mint nap lezajló technológiai változások sebessége gyorsabb, mint ahogy a vállalatok, az emberek és maga a vállalati kultúra változni tudna, ezért véleményem szerint az alkalmazkodó képesség és a rugalmasság megléte ma nagyobb kihívást jelent, mint maga a technológia fejlesztése.

– Az egészségügyi veszélyhelyzet márciusi kihirdetésekor milyen óvintézkedéseket vezettek be a cégnél?

– A pandémia kezdetén mind az irodai dolgozóink, mind a gépjárművezetőink és más fizikai munkavállalóink számára forgatókönyvet készítettünk a munkatársak, illetve a munkahelyek védelmére és a zavartalan üzletmenet biztosítására. Főbb fókuszpontoknak tekintettük a munkatársak egészségének védelmét, a szolgáltatásnyújtás lehetőségének fenntartását, a megrendelői igények folyamatos monitorozását és az azokra történő segítőkész reagálást. Az első hetekben bevezetett korlátozások – főként a határátlépésekre vonatkozóan – fokozott éberséget és azonnali akciókat igényeltek tőlünk, hiszen adódott olyan, hogy egyes országok 24 órán belül is többször változtatták a be- és kilépés lehetőségét. A tét nem volt kicsi: ha nem tudjuk ellátni megrendelőinket importalapanyaggal, a gyárleállás kockázata merülhetne fel; ami később, egyes esetekben sajnos elkerülhetetlenné vált. Azon országokat tekintve, ahol bár a határátlépés nem volt biztosított a közúti teherforgalom számára (bizonyos időintervallumban), ott azonnali alternatív szállítási megoldások kialakításával egy külön team dolgozott, például a vasúti megoldásokon. A forgatókönyvek kidolgozásával párhuzamosan kockázatelemzéseket végeztünk olyan mindennapi rutinhelyzetekre vonatkozóan, amelyek a tevékenységünk alappillérét képezik. Irodai munkavállalóink otthonról, távoli elérés mellett végezték mindennapi feladataikat, az üzletmenet folytonossága érdekében az ügyfélkapcsolati munkatársak a megszokott munkaidő-beosztás szerint álltak a partnerek rendelkezésére. Külön akciócsoportot állítottunk fel a szakmai egyesületekkel való kapcsolattartás biztosítására, hogy mindig a legfrissebb, leghitelesebb információkkal szolgáljunk partnereink számára, segítve őket a döntéshozatalban.

– Éltek a home office adta lehetőségekkel?

– Természetesen vállalatunk is átállt az otthoni munkavégzésre olyan munkakörökben, ahol az megoldható volt. Az új munkarend kialakításával kapcsolatos döntésünk előtt elvégeztük a munkakörök kategorizálását, illetve feltérképeztük a lehetőségeinket IT-támogatottság ügyében is annak érdekében, hogy az otthonról végzett munka feltételei biztosítottak legyenek. Azokban a munkakörökben pedig, ahol ez nem volt lehetséges – például a gépjárművezetőket és a gépjárműparkot támogató apparátus esetén –, az egészségügyi biztonsághoz szükséges eljárásrend szerint működtek tovább a munkafolyamatok. Két témában merültek fel a menedzsmentben kérdőjelek a pandémiás időszak elején: el tudjuk-e érni a megfelelő teljesítményt abban az esetben, ha a csapat 95 százaléka távmunkában dolgozik, illetve, hogy mentálisan hogyan fogják bírni a munkatársak ezt a változásokkal teli időszakot? Az idő azonban megmutatta, hogy bár külső „nyomás” hatására viszonylag gyorsan meg kellett hozni a döntéseket a szükséges változásokról, egy edzett, rugalmasan működő szervezet egy ilyen helyzetben is stabil lábakon tud állni. Szerencsére elmondható, hogy az irodai munkavállalóink gördülékenyen alkalmazkodtak az új helyzethez. Raktárosainkat és úton lévő gépjárművezetőinket óvintézkedési tanácsokkal láttuk el, és a szükséges védőeszközöket biztosítottuk számukra. Gépjárművezetőinket fuvarfeladataik során folyamatosan nyomon követjük, csak irányított haladás mellett dolgozhatnak.

– A kommunikációnak talán még nagyobb szerep jut a mostani időszakban…

– Fontosnak tartjuk a kommunikáció erejét a kialakult helyzetben. Munkatársainkat folyamatosan tájékoztatjuk a legfrissebb hírekről, rendszeresen látjuk el őket egészségmegőrzési és otthoni munkavégzéssel kapcsolatos jó tanácsokkal, továbbá vállalati pszichológust is alkalmazunk a mentális egészségük érdekében. Kollégáink mellett alvállalkozóinkat és megrendelőinket is a közös gondolkodásra és problémamegoldásra ösztönözzük tájékoztató anyagainkban. A megbízói kör kezelésének módja a jelenlegi helyzetben hatalmas jelentőséggel bír: munkatársaink továbbra is folyamatosan ügyfeleink rendelkezésére állnak, a lehető legjobb megoldásokat kínálva. Ezen nehéz időszak hatékony levezénylésére válságkezeléssel kapcsolatos feladatokat és felelősségi köröket határoztunk meg a pénzügyi stabilitás, a szolgáltatások működése, a folyamatok szerinti hatékony munkavégzés, a költségcsökkentés és a kiadások átütemezése érdekében.

– Felkészültek az újabb hullámra? Egyáltalán, tudnak ennyire bizonytalan helyzetben előretervezni akár már 2021-re?

– Az irodákba június elején tértünk vissza, elmondhatjuk, hogy a biztonságos munkavégzés feltételei biztosítottak az egészségvédelmi szabályok betartása mellett. Pandémiás tervünket aktualizáltuk, a koronavírus kezdetekor kialakított munkacsoport továbbra is aktívan gyűjti az információkat a járványhelyzetről és a várható előrejelzésekről, védőeszközeink készletezve vannak jelenleg is. Terveink és céljaink természetesen már vannak 2021-re, bízva abban, hogy az üzletmenet továbbra is akadálytalanul működhet, úgy, ahogy a járvány tetőzése idején.

 

Dékány Zsolt