Szállítmányozás 2021

Érdemes több alternatív ellátási láncot működtetni, és hálózatként kell működni a beszállítókkal – interjú Kellner Máriával, a Béres Gyógyszergyár Zrt. ellátási lánc igazgatójával

Érdemes több alternatív ellátási láncot működtetni, és hálózatként kell működni a beszállítókkal – interjú Kellner Máriával, a Béres Gyógyszergyár Zrt. ellátási lánc igazgatójával

A gyógyszeripari anyagbeszerzés a szigorú szabályozáson túl is speciális területe a beszerzésnek, mivel csekély azoknak a gyártóknak a száma, amelyek mind a szigorú technológiai elvárásoknak, mind pedig a dokumentációs követelményeknek képesek maradéktalanul megfelelni. Hasonlóan szigorú környezet vár a pharmában tevékenykedő logisztikai szolgáltatókra is.

– Miben különbözik a gyógyszeripari szállítások logisztikája a hagyományos áruk folyamataitól?

– Nagyon sokszor lehet találkozni azzal az állítással, hogy a gyógyszeripar rengeteg sajátossággal rendelkezik, én is publikáltam erről már többször. Véleményem szerint az igazság az, hogy minden iparágnak vannak jellemzői, amelyek sok esetben kihívásokat is jelentenek, és ez a gyógyszeriparban sincs másként. A gyógyszeripari logisztikai sajátosságok közül kiemelhető, hogy a logisztika területén a gyógyszergyártási előírásokhoz majdnem hasonló szigorúságú elvárásoknak kell megfelelnünk minden téren. Szigorú előírások vonatkoznak a logisztikai infrastruktúrára, amelynek hatására például egy raktár építési és fenntartási költsége magasabb egy átlagos, általános célú raktárhoz képest. Óriási hangsúlyt kell fektetni a megfelelő tárolási körülmények biztosítására, legyen szó akár a megfelelő hőmérsékletről, páratartalomról vagy biztonságról. Ráadásul a raktározásra előírt elvárásokat az áruk rakodása és a szállítása során (a teljes ellátási láncban) is biztosítani kell. A szigorú előírásokat csak úgy lehet betartani, ha a megfelelő infrastruktúra biztosításán túlmenően alaposan átgondolt folyamatokat működtetünk, továbbá azt is el kell fogadni, hogy ezt csak jól képzett és folyamatosan képzett személyi állománnyal lehet biztosítani.

– Milyen trendek határozzák meg ezt a piacot?

– Logisztikai téren egyre nagyobb szerepet kapnak az Ipar 4.0 megoldásai, és ezt a folyamatot jelentősen gyorsították az elmúlt években tapasztalt olyan jelenségek, mint a munkaerőhiány vagy akár a világjárvány hatásai, de kiemelhetném azt a gazdasági szempontot is, hogy egyre kedvezőbb, versenyképesebb áron lehet hozzájutni a modern technológiákhoz. A fejlesztések és beruházások során mind inkább teret nyer a digitalizáció és az automatizáció. A logisztika terén főleg az automatizált raktározási technológiák terjedése és az épületen belüli önvezető anyagmozgatás térnyerése a leglátványosabb. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a digitális eszközök, megoldások egyre fontosabb szerepet töltenek be a logisztika minden területén (raktározás, anyagmozgatás, áruszállítás stb.), kiszorítva a papír alapú működést. Szerintem ez a trend folytatódik, sőt egyre gyorsabb ütemű lesz. A gyógyszeriparra továbbra is jellemző a folyamatosan szigorodó jogszabályi környezet, amely intézkedések a termékek és az ellátási láncok minél biztonságosabbá tételét célozzák meg. A változó elvárásokhoz nekünk is folyamatosan igazítani kell a logisztikai, beszerzési folyamatainkat és infrastruktúránkat. Jó példa erre az egyedi gyógyszerazonosítási (Európai Uniós Szerializáció) rendszer bevezetése (2019), amelynek keretében a gyártóknak egyedi gyógyszerazonosítási rendszer kiépítését kellett megvalósítaniuk infrastrukturálisan és folyamati szinten is egyes gyógyszertermékek esetében.

– Milyen kihívásokat jelent a gyógyszeripar számára a Brexit?

– Beszerzési oldalon azt tapasztaltuk, hogy az érintett partnerek megfelelő felkészültséggel és időben kezelni tudták a Nagy-Britanniában gyártott vagy feladott cikkféleségek vámlogisztikai folyamatait a Brexit vonatkozásában. Nem leszállított paritáson rendelt áruféleségek esetében pedig a szállítmányozó partnereinkkel közösen, együtt gondolkodva tudjuk meghozni az optimális szállítási döntést, azonban költségben és átfutási időben tapasztalható negatív változás. A Nagy-Britannia felé történő kiszállításaink kapcsán újra kellett modellezni a meglévő folyamatainkat, és ahol kellett, szerződésmódosítással biztosítjuk az új elvárásoknak való megfelelést. A Brexit jelentős hatással van a gyógyszerengedélyezési eljárásokra, de szerencsére a Béres Gyógyszergyár Zrt. tekintetében a Brexitből adódó engedélyezési teendők jól kézben tarthatók. A legfontosabb következmény, hogy az Egyesült Királyság 2021. január 1-jétől úgynevezett „harmadik országnak” számít, tehát az egységes uniós engedélyezési eljárásokban (úgymint centralizált eljárás, decentralizált eljárás, kölcsönös elismerési eljárás) már nem vehet részt, így az Egyesült Királyságban a forgalomba hozatali eljárásokat már nemzeti szinten kell kezelni. Színesíti a képet, hogy az Egyesült Királyságban kiadott forgalomba hozatali engedélyek Észak-Írországra is kiterjedtek, és ezek a Brexit ellenére továbbra is érvényben maradnak, sőt Észak-Írország – önállóan – a jövőben is részese marad az egységes uniós engedélyezési folyamatoknak.

– Hogyan érkeznek be az alapanyagok a Béreshez?

– A 2020-as év járványügyi eseményei drasztikusan felülírták a rutinszerűen működtetett termék- és anyagellátási folyamatainkat. A korábbi években már egyre többet vizsgáltuk Kína meghatározó szerepét a globális ellátási hálózatok működésében, mivel az ország gazdasági jelentősége kihat a legtöbb iparágra. Ennek is volt köszönhető, hogy a vírus gyorsabban éreztette hatását az ellátási láncokban, mint ahogyan maga a vírus terjedt. Az év során bevezetett korlátozások, a humánerőforrás-hiány, illetve a végfelhasználóknál jelentkező pánikhelyzet miatt ellátási fennakadások alakultak ki már február elejétől, megannyi visszaigazolt beszerzett tétel pontos és időben való beérkezésére nem volt biztosíték. A gyógyszeripari anyagbeszerzés a szigorú szabályozáson túl is speciális területe a beszerzésnek, mivel csekély azoknak a gyártóknak a száma, amelyek mind a szigorú technológiai elvárásoknak, mind pedig a dokumentációs követelményeknek képesek maradéktalanul megfelelni. Éppen ezért az alternatív gyártók felkutatása és elfogadtatása mindig egy komplex és több társosztályon átívelő döntési folyamat eredménye, egyben lényeges pontja az anyagellátásnak, különösen egy világjárvány idején. A 2020-as év megerősített bennünket abban, hogy mindig érdemes – amennyiben van rá lehetőség – több alternatív ellátási láncot működtetni, és hálózatként kell működni a beszállítókkal, leányvállalatokkal, brókerekkel, vámudvarokkal, sőt, bizonyos szintig még a versenytársakkal is. Kiemelten fontossá vált, hogy egyfajta közös információs platformon keresztül osszuk meg a tudást, hiszen az ellátási akadályok csak így küzdhetők le nagyobb idő-, energia- és költségráfordítás nélkül. Számunkra ez jelenti a stratégiai együttműködést a partnereinkkel, a szerződéses ügyleteken túlmenően.

– Saját vagy alvállalkozói eszközparkkal végzik termékeik szállítását, raktározását?

– A Béres Gyógyszergyár Zrt. Szolnokon építette ki a Béres-minőséget garantáló gyártóbázisát, amely a folyamatos fejlesztéseknek, bővítéseknek köszönhetően teljes mértékben eleget tesz a gyógyszergyártási előírásoknak és a piaci elvárásoknak. Egy modern gyártóbázis azonban csak akkor tud hatékonyan működni, ha a korszerű logisztikai támogatást is biztosítjuk mellé. A Béres a fejlesztései során óriási hangsúlyt fektetett a saját logisztikai háttér biztosítására, különös tekintettel a gyártáshoz szükséges anyagok és késztermékeink raktározására, illetve a telephelyen belüli anyagmozgatásra. A fejlesztéseknek köszönhetően a szolnoki telephelyünkön 2006-ban épült meg a késztermékraktárunk, továbbá az elmúlt években adtuk át az új alap- és csomagolóanyag-raktárunkat is. A termékeink iránti belföldi és külföldi kereslet folyamatos növekedése oda vezetett, hogy a késztermék-raktárunkat kinőttük, ezért az elmúlt két évben külső logisztikai szolgáltató segítségét is igénybe vettük raktározási célból. Ezt kiküszöbölendő folytattuk a szolnoki raktáraink technológiai fejlesztését, aminek hatására az elmúlt év végére a késztermék-raktárunk tárolási kapacitását több mint 50 százalékkal megnöveltük. A technológiai fejlesztést folytatjuk, és belekezdtünk az alap- és csomagolóanyag-raktáraink tárolási kapacitásának bővítésébe is. A fejlesztéseknek köszönhetően a logisztikai szolgáltatóknál tárolt árumennyiséget fokozatosan hozzuk vissza a saját raktárainkba. A Béres Gyógyszergyár Zrt. nem rendelkezik saját szállítási kapacitással, így az összes szállítási igényünk teljesítésére fuvarozó- és szállítmányozócégeket vonunk be. Törekszünk arra, hogy a szállításainkat végrehajtó partnereinkkel hosszú távú, mindkét fél számára kedvező megállapodásokat kössünk, garantálva a Béres-minőséget a szállítások terén is. A partnereinkkel közösen folyamatosan azon dolgozunk, hogy a szállítási területen a lehető legnagyobb hatékonyságot biztosítsuk nemcsak gazdasági, hanem környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve. Célunk az, hogy a legkisebb futásteljesítménnyel a lehető legtöbb szállítási feladatot teljesítsük, legyen szó belföldi vagy akár külföldi szállításokról.

– Milyen szempontok szerint választják ki a logisztikai partnereiket?

– A Béres Gyógyszergyár Zrt. szállítási feladatainak végrehajtásába alvállalkozókat vonunk be, és a szolgáltatók kiválasztásának az egyik legfontosabb szempontja a szakmai és infrastrukturális felkészültség. Az elfogadott infrastruktúrába az előírásoknak és az elvárásainknak is megfelelő eszközpark is beletartozik. A szolgáltatók bevonása során nagy szerepe van a megállapodások alapos előkészítésének, amelynek során pontosan meghatározzuk az elvárásokat, a feladatokat és a kötelességeket. Kizárólag olyan partnerrel dolgozunk együtt, aki maximálisan megfelel az előkészítés során meghatározott elvárásoknak, és mivel a szolgáltatóknak magas elvárásoknak kell megfelelniük, ezért a kiválasztás során soha nem a szolgáltatási árak minimalizálása az elsődleges célunk. Álláspontunk szerint egy hosszú távon megbízható kapcsolat kizárólag win-win alapú megállapodások révén biztosítható, ezért a szolgáltatási árak (költségek) mindenáron történő minimalizálása helyett a szolgáltatások árazásánál az egészséges és fenntartható ár–érték alapú megállapodásokra törekszünk. Ennek érdekében a partnereinkkel kölcsönösen segítjük egymást az együttműködési hatékonyság növelése céljából.

– Milyen előnyökkel járhat a társaság számára a BUD Cargo City CEIV Pharma légiáru-szállítási minőségbiztosítási rendszerének bevezetése?

– Az MLBKT Gyógyszeripari Tagozata által képviselt tagvállalatok részéről úgy gondoljuk, hogy a IATA részéről nyújtott CEIV tanúsítás által válik 100 százalékban biztosítottá az, hogy a légi szállításoknál a gyógyszerek tárolása a teljes folyamatban megfeleljen a GDP előírásainak, hiszen valamennyi folyamatban részt vevő oktatásban részesül, és a folyamatokat, dokumentációkezelést is auditálják. Nekünk gyógyszeripari megrendelőknek ez a tanúsítás nagyobb biztonságot nyújt arra, hogy a gyógyszerek légi szállításánál az előírásokat mindig betartják vagy betartatják.

 

NÉVJEGY

Kellner Mária a szakmai pályafutását a Medimpex Külkereskedelmi Vállalatnál kezdte import üzletkötőként, és gyógyszeripari alap- és hatóanyagimportért volt felelős. 1990-ben áruforgalmi osztályvezetőként csatlakozott a frissen alakult Béres Részvénytársasághoz, és 1992-ig irányította a Béres Csepp gyártásához szükséges árucikkek beszerzését, valamint a termék forgalmazását. 1993–1996 között kereskedelmi osztályvezetőként kiépítette a vállalat üzletkötői csapatát, amely a Béres-termékek belföldi forgalmazásáért felelős. 1997-ben lett a Béres Ipari Termelő Kft., később a Béres Gyógyszergyár Zrt. logisztikai osztályvezetője, és ő építette fel a vállalat logisztikai szervezetét is. Beszerzési és logisztikai igazgatóként, majd 2017-től ellátási lánc igazgatójaként ő felel a vállalat alap-, csomagolóanyag-, félkész- és késztermék-beszerzéséért, továbbá a készletgazdálkodásért, csakúgy, mint a termelésprogramozásért, a raktározás- és szállításszervezésért, valamint a belföldi és nemzetközi vevőszolgálattal kiegészített késztermék-disztribúcióért és a logisztikai kontrollingért. Nevéhez fűződik a Béres Gyógyszergyár Zrt. belső ellátási láncának, áramlási folyamatainak kialakítása, ezáltal egy korszerű és hatékony logisztikai tevékenység megvalósítása. Továbbá a hatékony logisztikai szervezet létrehozása is, amely minden olyan tevékenységet integrál, amely a többi szervezetnek nem a sajátja, megszüntetve ezáltal a vállalaton belüli tevékenység-többszöröződéseket és kihasználva a szinergiákat. Kellner Mária az MLBKT elnökségi tagja, alelnöke, a Gyógyszeripari Tagozat vezetőségi tagja (amelyet egyébként 11 évig vezetett). Logisztikai Magiszter, 2016-ban Az év logisztikai menedzserének választották.

 

KORSZERŰ ELLÁTÁSI LÁNC

A Béres Gyógyszergyár Zrt. Ellátási Lánc Igazgatósága három osztályból: a Beszerzési Osztályból, az Áruforgalmi Osztályból és a Logisztikai Osztályból épül fel. A Beszerzési Osztály feladatkörébe tartoznak az anyag-, illetve késztermék-beszerzési és a nemzetközi vevőszolgálati folyamatok. Az Áruforgalmi Osztály felel az anyagok és késztermékek raktárgazdálkodásáért, komissiózásáért és a szolnoki telephelyen belüli mozgatásáért. A Logisztikai Osztály a készletgazdálkodási, szállításszervezési, termeléstervezési és a vevőszolgálattal bővített disztribúciós tevékenységet működteti. A fenti tevékenységek teljes körű integrálásával az Ellátási Lánc Igazgatóság támogatja a vállalat valamennyi funkcionális területét – a kutatás-fejlesztéstől a gyártáson át egészen az értékesítésig –, és fejlett ellátásilánc-menedzsmentet működtet. A korszerű ellátási lánc kiépítése egy tudatos, következetes fejlesztési sorozat eredménye, amely közel 20 éve kezdődött, és a mai napig is tart.