Az EVM-120 fedélzeti berendezés vizsgálatának buktatói

Ez a berendezés várhatóan még évtizedekig meghatározó szerepet fog betölteni a járművek biztonsági rendszereinek területén, ezért szakszerű fenntartásáról gondoskodni kell. Mivel a berendezés biztonsági szintje elmarad az ezen a területen elvárható követelményektől, az állagmegóvási és javítási munkákon túl biztonsági szempontokat is figyelembe kell venni.