Rendezvények

Rendezvénynaptár 2019

KözlekedésVilág konferencia – 2019. május 29. (szerda)
A közösségi közlekedés „zárt világába” ad betekintést a KözlekedésVilág konferencia. A belföldi piacnyitásra való felkészülés a kormányzat kiemelt célja, az erről való szakmai párbeszéd egyik fóruma ez a rendezvény. A konferencia egyik aktualitását a bürokráciacsökkentés érdekében újragondolt intézményi környezet jelenti, amelynek tapasztalatairól elsők között lesz itt mód véleményt cserélnie a piaci szereplőknek és a kormányzat képviselőinek.

Bajai Gabona Partnerség Találkozó – 20198. június 6-7. (csütörtök-péntek)
A Bácska hagyományosan az agrárium központja. Magyarország legnagyobb agrárkikötője megfelelő helyszíne a konferenciának, ahol rövid, frappáns szakmai előadásokat tartanak a résztvevők saját szakterületükről, problémáikról, jobbító szándékú javaslataikról. A kampánymunkák előtt mindenki tájékozódhat a várható termésről, feldolgozói, szállítói kapacitásokról, eladói-vevői szándékokról, árakról. Ez a fórum kiváló lehetőséget nyújt a résztvevőknek, hogy egy helyen gyakorlatilag minden érintett partnerükkel személyes tárgyalásokat folytathassanak.

RepülésVilág konferencia – 2019. szeptember 18. (szerda)
A légiközlekedésről nehéz nemzeti szinten konferenciát rendezni, hiszen a magyar piacon is alapvetően nemzetközi  cégek dominálnak a személyszállításban és az árufuvarozásban. A légiközlekedésben dolgozók azonban szervesen  kapcsolódnak nemzeti „rendszerekhez”, amelyek árnyalják a nemzetközi standardok szerinti működést. Valljuk, hogy  e szegmens szereplőinek is kell egy olyan fórum, ahol versenyképességük javítása érdekében a kormányzati  szereplőkkel párbeszédet folytathatnak.

KözútVilág Expo – Szakmai konferencia és kiállítás – 2019. október 9. (szerda)
A közúti árufuvarozásban a nagyszámú piaci szereplő egymástól gyakran jelentősen eltérő problémákkal szembesül a mindennapi üzletmenetben. Ezt közös nevezőre hozni szinte lehetetlen. Így egy „hagyományos” konferencia helyett e piaci szereplőknek olyan eseményt szervezünk, ahol a többféle
igény és elvárás áttekintése és azok megoldási lehetősége szakavatott körben kerülhet megvitatásra – a fuvarozók szakmai szervezeteinek és a kormányzat közreműködésével.

Vasúti VezetékVilág konferencia – 2019. október 16–18. (szerda-csütörtök-péntek)
A Vasúti VezetékVilág szaklap kiadója a MÁV Zrt.-vel együttműködésben 2019-ben megszervezi a vasúti  biztositóberendezési és távközlési szakmák háromévente megrendezésre kerülő, háromnapos szakmai  konferenciáját. A két szakma legnagyobb rendszeres rendezvénye egyedülálló lehetőséget ad a tervezői, beruházói,  kivitelezői, tanúsító cégeknek, hogy az üzemeltetők (a MÁV mellett a GYSEV és MÁV-HÉV) szakembereivel  informális megbeszéléseket folytassanak, számukra bemutathassák a legújabb szolgáltatásaikat, beszámoljanak a  legutóbbi projektek eredményeiről, részesei legyenek a szakmai párbeszédnek. A konferencián kb. 400 fő vehet részt, közel kétharmaduk az üzemeltető vállalatok mérnöki állományából kerül ki.

NavigátorVilág Expo – Szakmai konferencia és kiállítás – 2019. november 19-20. (kedd-szerda)
A szállítmányozás a logisztikai lánc szoftvere, ahol a megbízók elvárásainak változása elsőként jelenik meg, amelyre a választ is az e tevékenységet végzőknek kell megtalálni a fuvarozócégekkel közösen. A logisztikai láncok működtetéséhez elengedhetetlen ismeretek gyorsan változnak, ezek bemutatására vállalkozik ez a kétnapos rendezvény, ahol az árutovábbítás árát és minőségét meghatározó gazdaság- és közlekedéspolitikai piaci környezet is bemutatásra kerül.

Konferencia-támogatói és hirdetési csomagokkal kapcsolatban kérje cégre szabott ajánlatunkat.

Zámbó Brigitta
Tel: +36/70-679-9881
zambo@kozlekedesvilag.hu